user

Ventilation er det nye sort for folkesundheden og samfundsøkonomien

Af Claus Andreasson, Generalsekretær i Danvak

Vi har i mange år talt om at indeklima er afgørende for menneskers effektivitet på arbejdspladsen, indlæringen i vores skoler og vores generelle sundhed.

Der er blevet udført utallige tests, målinger, forsøg og undersøgelser omkring indeklima, og hvordan et sundt indeklima skal være, for at vi mennesker har det godt og er mest effektive.

Undersøgelser fra ind- og udland har vist en sammenhæng mellem forkert lys, dårlig luftkvalitet og psykiske reaktioner som hovedpine, sløvhed, træthed og koncentrationsbesvær. På DTU har man foretaget tests med skoleelever, der viser en gennemsnitlig præstationsnedgang på mellem 5 og 6 procent, når CO2-koncentrationen kommer over 2.000 ppm. Til sammenligning ligger et godt ventileret lokale med en CO2-koncentration på omkring 600 ppm.

Tilsvarende forhold finder man på arbejdspladserne, hvor både amerikanske og danske undersøgelser viser produktivitetsnedsættelser på op mod 20 % pga. dårligt indeklima. DTU Byg har skønnet, at dette medfører et årligt produktionstab for danske virksomheder på mellem 10 og 30 mia. kroner.

Corona virus påvirker økonomien og folkesundheden

Gennem det seneste års tid har vi fået endnu en spiller på banen, som påvirker vores økonomi og folkesundhed. Coronaen er, som vi alle ved, en virus som hovedsageligt smitter gennem vores luftveje og minder i sin form om den årligt tilbagevende influenza. Influenzasæsonen koster det danske samfund og vores virksomheder mia. af kroner, og der dør hvert år tusinder af mennesker som følge af den.

Som en konsekvens af nedlukningen i Danmark, har vi stort set ikke haft influenza tilfælde i denne vintersæson. Det er en interessant konsekvens af de gældende restriktioner.

Ventilerede lokaler har afgørende betydning for spredning af virus

Vi har fået anbefalinger om, hvordan vi skal håndtere hygiejne, og hvordan vi skal sørge for øget ventilation i vores bygninger, dels ved øgede luftmængder for mekaniske ventilationsanlæg og ved åbning af vinduer for naturlig ventilation. Årsagen til disse anbefalinger om øget ventilation skyldes, at man opnår større ”fortynding” af vira i luften ved tilførsel af større mængder luft.

Nu ved jeg godt, at der er store diskussioner mellem virologer og ventilationsspecialister om den nuværende Corona virus smitter via luftbårne aerosoler eller kun kan smitter via dråber, der ikke er luftbårne.

I Danmark foregår denne diskussion i et Covid-19 projekt, som Danvak har taget initiativ til og som økonomisk er støttet af Realdania. Her arbejder virologer, arkitekter og ventilationsspecialister på at afdække, hvordan vi kan mindske smittespredning af vira i eksisterende bygninger og, hvordan vi skal indrette fremtidens bygninger for at mindske smittespredning. Det er et projekt, som vi håber når frem til nogle brugbare anbefalinger om, hvad vi skal gøre her og nu og hvordan vi skal bygge i fremtiden.

Men jeg tør godt allerede nu påstå, at ventilation har en meget stor indflydelse på smittespredning.

Jeg ser derfor ventilation som et af de vigtigste tekniske værktøjer i vores bygninger for at forbedre vores folkesundhed, trivsel og effektivitet. Det bidrager samtidig til en bedre dansk økonomi.

Fare ser man ikke kun hos kloakmestre og el-installatører

Når – og hvis – vi ser ventilation som et vigtigt værktøj i vores bygninger og indser hvilken indflydelse den har for os og vores samfund, hvorfor stilles der så ikke krav til alle dem, der installerer, drifter og vedligeholder vores ventilationsanlæg?

For at lægge et kloakrør i vejen skal man være autoriseret kloakmester. Det sikrer os at rørene er lagt efter gældende regler og er korrekt monteret – dermed undgår vi forurening.

For at installere el i en bygning, skal man være autoriseret el-installatør. Er en el-installation forkert udført, er der stor risiko for kortslutninger og måske brand. Så forkert monterede el-installationer kan skade mennesker og ødelægge bygninger.

Ventilationsspecialister skal være autoriserede. Det er vel et rimeligt krav?

Danvak afholder kurser i ventilation på følgende datoer:

Ventilation fra A til Z, København: 17/8 https://danvak.dk/produkt/ventilation-a-z-koebenhavn-2021/

Ventilation fra A til Z, Vejle: 12/10 https://danvak.dk/produkt/ventilation-a-z-vejle-2021/

Arkiv

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks