user

Faggrupper

Danvak består af flere faggrupper

11 FAGGRUPPER & 3 REGIONALE GRUPPER

Vigtigt omdrejningspunkt

Faggrupperne er et af de vigtigste omdrejningspunkter i Danvak.  Vores 14 faggrupper beskæftiger sig med hver deres område inden for indeklima, komfort og energi - og der er både fagtekniske og regionale grupper. Alle, uanset geografisk bopæl, har adgang til de faglige grupper, og de regionale grupper dækker over flere fagområder, så der er god mulighed for at finde den gruppe, der matcher netop dine interesser. Også hvis du er studerende.

Gruppeledelse

Hver faggruppe har en gruppeledelse, der repræsenterer flere sider af branchen. Oftest består en gruppeledelse af rådgivere, entreprenører, producenter, myndigheder, undervisere og forskere. Det gør, at emner der tages til debat, belyses fra flere vinkler. Faggrupperne arrangerer og tilrettelægger selv deres faglige arrangementer med støtte fra Danvak sekretariatet.