user
Faggrupper

Faggrupper

Faggrupper – Danvaks tekniske fundament!

9 FAGGRUPPER & 1 REGIONAL GRUPPE

Vigtigt omdrejningspunkt

Faggrupperne og de regionale grupper i Danvak bidrager med faglige indsigter inden for områderne HVAC, energi og indeklima. Medlemmerne i gruppeledelserne arbejder til dagligt inden for disse områder og har derfor indgående kendskab til udfordringer, nye trends og nye krav, som man skal være opmærksom på, når man opererer inden for denne branche. Faggrupperne giver sekretariatet input til relevante temamøder, besøg på byggepladser, kontakt til relevante indlægsholdere på vores konferencer og sidst men ikke mindst – medvirker til udviklingen af Danvaks kursusportefølje, så vi sikrer os, at vi altid har opdaterede og relevante kurser for vores medlemmer.

Gruppeledelse

Gruppeledelsen i faggrupperne og den regionale gruppe består af repræsentanter fra virksomheder/institutioner i branchen. Vi forsøger at sammensætte grupperne så de i videst mulig udstrækning repræsenterer værdikæden i branchen, hvilket er med til at sikre, at de emner, der tages til debat, bliver belyst fra flere vinkler. Det er i gruppeledelsen at initiativerne til aktuelle temamøder og besøg på udvalgte sites bliver startet op.

Alle medlemmer af Danvak er velkomne til at bidrage med forslag til emner, som de ønsker bliver taget op på kommende temamøder m.m. Derudover kan alle ordinære medlemmer søge om optagelse i en gruppeledelse ved at henvende sig til formanden for gruppen.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks