user

Bæredygtighed som forretningsgrundlag

Af Michael H. Nielsen, underdirektør i DI Dansk Byggeri og bestyrelsesmedlem i Danvak

Bæredygtighed er for alvor kommet på dagsorden i bygge- og anlægsbranchen. Lad mig i flæng nævne strategi for bæredygtigt byggeri, der blev vedtaget i marts måned. Den frivillige bæredygtighedsklasse, der i øjeblikket testes med henblik på at de ni parametre der indgår  bliver til krav i bygningsreglementet fra 2023. Og på EU-niveau arbejdes der f.eks. med en plan for renovering af den europæiske bygningsmasse – Renovation Wave – med fokus på klimakrav og reduktion af CO2-udledningen. På samme måde har vi i Danmark vedtaget en ambitiøs klimalov om reduktion af den danske CO2-udledning med 70 procent frem mod 2030.

Man kan vel lidt forenklet sige, at Brundtland-rapporten fra 1987, der definerede bæredygtighed med afsæt i social-, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, har fået konkret luft under vingerne og er blevet en global dagsorden, som alverdens lande arbejder med.

For at gøre indsatsen mere konkret lancerede FN for år tilbage 17 verdensmål, der skulle sætte bæredygtighed på dagsorden i alle lande uanset økonomisk status og formåen.

Bæredygtighed – afventende rådvildhed

Bæredygtighed er blevet en megatrend som også bygge- og anlægsbranchen arbejder med. Det gælder materialeproducenter, der skal forholde sig til deres produktionsformer og valg af råmaterialer og de færdige materialers miljøbelastning, rådgivere der på vegne af deres bygherrer skal forholde sig til valg af materialer, konstruktioner og byggeprocesser samt de udførende virksomheder der skal tilegne sig viden og kompetencer, så de kan producere og dokumentere, at der reelt bygges eller anlægges bæredygtigt.

Der er stor interesse for den bæredygtige dagsorden. Men også rådvildhed. Det gælder f.eks. spørgsmålet om, hvad den enkelte udførende virksomhed skal kaste sig over for at gøre bæredygtighed konkret og operationelt.

Jeg generer vist ikke nogen ved at konstatere, at rigtig mange har været tilbageholdende med at kaste sig ud i at gøre bæredygtighed til en konkret del af virksomhedens forretningsstrategi. Virksomhederne afventer, hvad de skal levere på – altså på efterspørgsel fra byggeriets kunder – ud fra devisen; ”stil krav til os, og så leverer vi det, der efterspørges”.

Hvordan kommer vi i gang?

For et år siden satte Dansk Byggeri sig for at hjælpe medlemsvirksomhederne med at gå mere konkret og proaktivt til bæredygtighed. Det skete med et udviklingsforløb vi kaldte ”Fra verdensmål til vækst”. Tre af Dansk Byggeris medlemsvirksomheder har deltaget i udviklingsforløbet. Virksomhederne har på hver deres måde vist, at FNs Verdensmål har relevans og kan blive en central del af en bygge- eller materialevirksomheds forretningsstrategi. De har vist, hvordan bæredygtighed kan blive en del af virksomhedens vision og mission, men også hvordan der kan arbejdes med mål for håndtering af affald, mål for optimering af kørsel til at anvende el- og biodiesel til maskinerne på byggepladsen. Også mål for at minimere spild i produktionen og mål for ansættelse af medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet er blandt de måder der arbejdes med bæredygtighed.

De tre virksomheder er gået til opgaven på ret forskellig vis. De har dog det til fælles, at have bekendt sig til at ville arbejde med bæredygtighed, hvor bæredygtighed gøres til en del af forretningsstrategien og fortællingen om virksomheden.

Det er bemærkelsesværdigt, at ledelsen i de tre virksomheder havde engageret de unge medarbejdere til at gøre bæredygtighed håndgribeligt og operationelt. Og det er en tilgang, der skaber engagement, og som også kan få betydning for at tiltrække unge og kvalificeret arbejdskraft til byggeriet.

En vigtig erfaring fra de tre virksomheders arbejde er, at de har fokuseret på få, udvalgte indsatsområder. De opstiller mål på udvalgte områder f.eks. minimering og håndtering af affald eller optimering af materialeleverancer med fokus på at minimere spild i produktionen. Den, der kaster sig over alle elementer af bæredygtighed på én og samme gang ender med ikke at forholde sig til noget som helst.

De tre virksomheder har vist, at såvel udførende virksomheder som materialeleverandører har noget at byde på, når det gælder den bæredygtige dagsorden – ikke bare som branche, men hver enkelt virksomhed og deres ansatte. Og ved at gøre bæredygtighed til en del af forretningsstrategien så bliver bæredygtighed en integreret del af den samlede produktion, der tages i regning som alle andredel af leverancen til kunderne. Bæredygtighed integreres på den måde som en naturlig del af forretningen!

Baggrundsdata: De tre virksomheder der har deltaget i udviklingsforløbet omtalt i ovenstående er: Pihl & sønA/S, Snedkerfirmaet Arne Pedersen A/S og naturstensproducenten ZurfaceA/S

Arkiv

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks