user

Om Danvak

Danvak er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og IDA HVAC

Danvak

Danvak er et fagligt netværk for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima. Foreningen er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og IDA HVAC, der er et fagteknisk selskab i Ingeniørforeningen IDA. Danvak arbejder for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur. Faglighed og netværk er omdrejningspunktet for Danvaks aktiviteter.

+

=

Bliv medlem af danvak og få masser af tilbud og fordele

Medlemmer

Danvak har ca. 2200 medlemmer, der repræsenterer forskellige brancher og virksomheder: rådgivende ingeniører, arkitekter, VVS-installatører, -fabrikanter og -grossister, maskinmestre og teknikere i kommuner og regioner. Hertil kommer forskere og undervisere ved landets ingeniørskoler.

Arrangementer

I Danvak mødes fagligt ligesindede for at hente ny inspiration til det daglige arbejde. Gennem temamøder, kurser og konferencer giver Danvak dig mulighed for at udvikle dine kompetencer og opbygge netværk.

Temamøderne arrangeres af fagrupperne i Danvak og har altid relation til praktiske eller teoretiske områder inden for fagområderne indeklima, komfort og energi.

Læs hvordan Danvak hjælper profesionelle i HVAC-branchen med at dele viden