user

Grøn omstilling i sneglefart

Af Michael H. Nielsen, bestyrelsesmedlem i Danvak

Der skal meget mere fart på den grønne omstilling, hvis vi skal nå vores ambitiøse klimamål og blive fri af fossile energikilder som olie, kul og gas. Det skal ske af hensyn til klimaet. Men også ud fra forsyningssikrehed og økonomi haster det med den grønne omstilling. Tænk bare et år tilbage, der stod vi midt i en galopperende inflation, usikkerhed om energiforsyning til hele EU og skyhøje energipriser. Men hvordan går det så i dag med grønne omstilling? Der tales meget men handles langt mindre, hvilket er bekymrende.

De ambitiøse planer om energi i Nordsøen og Østersøen er sat på hold, da projekterne har vist sig langt dyrere end antaget. Energien skulle ikke bare forsyne Danmark med vedvarende energi, målet var også at levere vedvarende energi til vores nabolande og energi til PtX produktion.

På samme måde satte man i foråret en brat stopper for de såkaldte ”åben-dør projekter”, hvor 33 konsortier havde meldt ind med planer om etablering af havvind. EU’s statsstøtteregler blev brugt som begrundelse, hvilket efterfølgende har vist sig ikke at være den fulde forklaring. Faktum er, at der også her er stilstand mens der tænkes og analyseres i centraladministrationen.

I forhold til udbygning med vedvarende energi på land, så arbejdes der aktuelt på udpegning af godt 30 energiparker. Det sker i tæt samarbejde med 19 kommuner i et forsøg på at sikre lokal opbakning, samt at der er taget behørigt hensyn til lokale miljøforhold. Om det lykkedes at få udpeget landområder til udbygning med sol og vind er det for tidligt at konkludere. Både økonomi, borgerprotester samt miljøhensyn kan vise sig at stå i vejen.

Vender vi os mod udbygningen af vores varmeforsyning – fjernvarme eller varmepumper – så er der også her barrierer, der står i vejen.

I efteråret 2022 var der blandt danske bygningsejere med olie- eller naturgasfyr stor utålmodighed i forhold til at få oplyst hvor der ville blive fjernvarmeforsyning. Det tog mange kommuner længere tid end, hvad der var blevet stillet i udsigt at få givet bygningsejerne besked, om de lå inde for eller uden for kommende fjernvarme forsyning. I forhold til de udmeldte planer, så må mange fjernvarmeværker genoverveje deres udbygningsplaner, da tilskudsmidler til udbygning og afkobling fra naturgassen ikke rækker. Resultatet er bygningsejere, der springer fra, og dermed en langsommere udbygning af fjernvarmenettet. Læg så hertil de aktuelle udfordringer med prisloft i forhold til anvendelse af overskudsvarme i fjernvarmesystemet, så tegner der sig også her et billede af en grøn omstilling, der er udfordret af regler og rammer samt økonomi, der ikke spiller sammen.

Det samlede hovedindtryk er en grøn omstilling i sneglefart, hvor det var turbo vi har brug for, hvis vi skal levere på både klima, og forsyningssikkerhed.

Arkiv

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks