user

Danvak Dagen 2023

2023-04-12 08:00:00 2023-04-12 17:00:00 Europe/Copenhagen Danvak Dagen 2023 IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
type af arrangement
Konference
Geografisk placering
IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Dato for arrangement
12 / 04 - 2023
Dato for arrangement
08:00
Id for arrangement
23401

Dette arrangement er blevet afholdt.

Danvak Dagen 2023 – det er det indre der tæller

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Danvak Dagen 2023, hvor vi udarbejder et program fyldt med faglige spor-indlæg, som du kan sammensætte lige efter dine interesser. 

Effektive installationer er en forudsætning for at opretholde et sundt indeklima, der understøtter velvære, produktivitet og læring. Installationer, der er installeret korrekt, er ligeledes en forudsætning for optimal styring af energiforbruget og for effektiv drift af bygningerne. Det sætter vi fokus på den 12. april 2023.

Danvak Dagen 2023 står derfor i teknikkens tegn med udgangspunkt i de forventninger brugerne af bygningerne kan have og på de krav, der bliver stillet af myndighederne. Vi skal rundt om stort set alle de tekniske installationer og se på nye krav, konsekvenserne af disse, og hvor der er risiko for at vi kan begå fejl. Vi ønsker nemlig at undgå fejlene INDEN et byggeri står færdigt. Det er både bæredygtigt og godt for overholdelse af budgettet.

På Danvak Dagen 2023 får vi sat både ord og løsninger på udfordringerne. Du kan lytte til og lære af eksperterne, som holder indlæg på konferencen og herefter omsætte det til praksis.

I pauserne kan du besøge en mindre udstilling, hvor aktører fra branchen udstiller deres serviceydelser og produkter.

Vil du være med til at gøre en forskel for byggeriet – så tøv ikke med at tilmelde dig!

 

Præsentationer fra konferencen finder du her:

Tommy Møller, Region Sjælland

Helle Lohmann Rasmussen, DFM

Spor 1:

Bjarne W. Olesen, DTU

John Olsen, WSP

Lars Gunnarsen, BUILD AAU

Mathilde Halberg Engell, Miljøministeriet

P.O. Fanger, Dragos-Ioan Bogatu, DTU

Torben Østermark, Swegon

Spor 2:

Ahmad Yassine, HOFOR

Asbjørn Vonsild, Vonsild Consulting

Ejvind Løgberg, NIRAS

Pawel Wargocki, DTU

Steffen Loft, KU

Ulrik Hindsberger, TI

Spor 3:

Bjarne Andreasen, IMI

Emilie Elmer, Rådet for bæredygtigt byggeri

Maria Dugdale, Radonova

Per Banke og Henrik Morell, Danfoss

Ryan Dag Johansen, Kemp & Lauritzen

Stig Birkemose, COWI

Mængderabat

Ønsker flere personer fra samme virksomhed at deltage i konferencen, kan vi tilbyde 5% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 2 personer og 10% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af +3 personer – Kontakt sekretariatet på 36369063 for at aftale nærmere.

Ekstra – middag efter dagens program

Vi har udvidet programmet i år med middag i restauranten efter dagens indlæg, så har du lyst til at deltage i middagen, kan du notere dette i kommentarfeltet i forbindelse med din tilmelding.

Pris for en 2-retters menu inkl. 1 glas vin/sodavand/øl 375 kr. ekskl. moms.

Program
Onsdag den 12. april 2023
Program
Onsdag den 12. april 2023
08:30
Registrering og morgenbuffet
09:00
Velkomst

Claus Andreasson, Generalsekretær, Danvak

Velkommen og introduktion til dagens program.

09:10
Udstillerne præsenterer deres produkter og løsninger

Udstillerne giver en kort præsentation af de produkter eller løsninger, som de har med på deres stand på konferencen.

09:25
"Byggeriet – kompromiets holdeplads! Vi tager temperaturen på dagens byggeri, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved, om ”det perfekte byggeri” overhovedet eksisterer ----> 👉 Mød Helle Lohmann Rasmussen, Dansk Facilities Management og Tommy Steen Møller, Region Sjælland

Helle Lohmann Rasmussen, Vicedirektør, Dansk Facilities Management

Tommy Steen Møller, Projektleder, Region Sjælland

Der er mange interessenter i et byggeri, og der er mange forskellige forventninger til et byggeri alt efter hvem man spørger, og hvor i projektfasen man er. Og endelig er der selvfølgelig også forskellige forventninger alt efter hvilket byggeri, der er tale om.

Et byggeri er ofte en kompleks størrelse, og der kan være mange grunde til, at et byggeri ikke lever op til forventningerne – og der dermed opstår performance gaps. I dagens hoved-indlæg tager repræsentanter fra bygherrer og Facility Management fat på, hvor i byggeriet de ofte ser fejlene opstår, og hvad man kan gøre for at undgå dem.

Er der nok fokus på adgangen til installationerne for driftspersonalet, hvad med holdbarheden og hvordan med arbejdsmiljøet? Inddragelse af driften og kommende brugere af byggeriet, kan være en af løsningerne, men kan det lade sig gøre i praksis?

Glæd dig til at få indsigterne, og bliv bedre til at spotte potentialet for det perfekte byggeri.

09:55
Overrækkelse af Professor P. Ole Fangers forskningslegat

Professor P. Ole Fangers Forskningslegat 2023 på 25.000 kr. bliver uddelt til en lovende ph.d.- studerende ved danske universiteter inden for energi- og indeklimaområdet.

Legatet kan anvendes til til studierejser, studieophold eller anden videreuddannelse inden for et år efter uddelingen.

10.00
Kaffepause / udstilling / netværk
10:45 Spor 1 Kongressalen
Lavtemperatur-opvarmning og højtemperatur-køling ---->👉Mød Bjarne W. Olesen, DTU Sustain

Bjarne W. Olesen, Professor emeritus, DTU Sustain, Department of Environmental and Resource Engineering

Mere en nogensinde er der brug for anlæg der på rumsiden kan opvarme og/eller køle med vandtemperaturer, der er tæt på den ønskede rumtemperatur.

Fremtidens energiforsyning til bygninger er lavtemperatur fjernvarme eller varmepumper. I begge tilfælde opnås den højeste energieffektivitet med anlæg, der bruger store overflader (gulv-loft-væg systemer) til varmeudveksling med rummet.

Indlægget indeholder en opdatering i brug af disse systemer til opvarmning og køling.

Gulvvarme er i dag standard, men få installationer udnytter køleeffekten. Der sættes også ofte spørgsmålstegn ved, hvor effektivt reguleringen er på grund af den termiske masse. I fremtiden skal reguleringen ikke kun sørge for en optimal rumtemperatur; men også sørge for at den energi, der tages fra energinettet, bruges når den har lav CO2 emission.

10:45 Spor 2 Lokale 104
Klimasikring af installationer. Hvordan sikrer vi bygningerne? ---->👉Mød Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut (Rørcentret)

Ulrik Hindsberger, Centerchef, Teknologisk Institut (Rørcentret)

Kraftig regn og skybrud har betydet at mange kældre og bygninger er blevet oversvømmet de seneste par år og forventningen er, at det er et problem, som vil vokse i fremtiden. Derfor er det meget aktuelt, hvordan vi bedst beskytter vores bygninger og installationer mod oversvømmelser fra skybrud og andre typer vand.

Indlægget vil bl.a. omhandle, hvor vandet kommer fra, hvad man skal være opmærksom på i forhold til udearealer og klimaskærm og ikke mindst, hvordan man sikrer afløbssystemerne bedst mod indtrængende vand.

10:45 Spor 3 Lokale 105
19 grader kravet gør indregulering endnu mere essentiel ---->👉 Mød Bjarne Andreasen, IMI Hydronic Engineering

Bjarne Andreasen, Head of IMI Hydronic College, IMI Hydronic Engineering

Siden cirkulationspumpernes indtog på vandbårne anlæg har der været behov for indregulering. Den første professionelle indreguleringsventil så dagens lys i 1957. Ikke desto mindre har indregulering levet en omtumlet tilværelse på VVS-anlæg.

Til trods for sund fornuft, økonomisk gevinst, øget kvalitet i indeklima og diverse norm krav har vi
i over 65 år set op og nedture for indregulering af både varme- og køleanlæg.

Nu hvor varmemestre og andre teknikere skruer ned for fremløbstemperaturen til varmen, for at komme ned på 19 grader, dukker mange ”dårligdomme” frem i dagens lys. Mange bygninger lider under skæv og uretfærdig fordeling af varmen.

Løsningen er som altid, udfør indregulering før regulering. Så enkelt kan det siges.

11:20
Lokaleskift
11.30 Spor 1 Kongressalen
Drikkevandsdirektivet - Nye regler for materialer i kontakt med drikkevand --->👉 Mød Mathilde Halberg Engell, Miljøministeriet

Mathilde Halberg Engell, Fuldmægtig, Rent drikkevand og sikker kemi, Miljøministeriet

Det nye drikkevandsdirektiv fra 2020 indeholder bl.a. en ny artikel 11, som sætter rammerne for etableringen af et fælles EU system med krav til hygiejnen for materialer i kontakt med drikkevand.

Det nye fælles EU system bygger på brugen af positivlister, som man bl.a. kender det fra materialer, der er godkendt i fx Tyskland (4MS-samarbejdet).

De første europæiske positivlister og derved det nye EU system forventes klart i 2025.

Frem til 2025 skal de specifikke regler og positivlister udvikles og herefter vil der være afstemning blandt EU’s medlemslande om de specifikke regler.

Miljøministeriet arbejder på nye bestemmelser i Vandforsyningsloven, som skal implementere artikel 11.

11.30 Spor 2 Lokale 104
Varmepumper og de nye regler for anlægstyper og kølemidler ----> 👉 Mød Asbjørn Vonsild, Vonsild Consulting

Asbjørn Vonsild, Konsulent, Vonsild Consulting

Udviklingen i kølemidler og sikkerhedsstandarderne kommer til at påvirke hvilke kølemidler, vi vil komme til at se i varmepumper fremover, og EU F-Gas Regulativet kan komme til at bestemme, hvor hurtigt forandringerne kommer til at ramme os.

Asbjørn Vonsild vil fortælle om den nyeste udvikling inden for kølemidler, sikkerhedsstandarder, og de nyeste forslag til den kommende revision af EU F-Gas Regulativet.

11.30 Spor 3 Lokale 105
DGNB Villa - Nyeste skud på stammen af DGNB-systemer----> 👉 Mød Emilie Elmer Land Jensen, Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Emilie Elmer Land Jensen, Teknisk konsulent, Rådet for Bæredygtig Byggeri

DGNB er en bæredygtighedscertificering, som Rådet for Bæredygtig Byggeri udvikler, driver og administrerer.

I januar 2023 lancerede rådet det nyeste medlem i DGNB-familien, DGNB Villa. Det er nu muligt at DGNB certificere enfamilie- eller flerfamiliehuse, fritidshuse eller mindre klyngeprojekter.

Med DGNB Villa er det mere overskueligt at tale om bæredygtighed og prioritere netop dette i processen. DGNB Villa indeholder eksempelvis kriterier for minimering af skadelig kemi, energieffektivitet og et sundt indeklima. Samtidig er der også fokus på at bygge med lavere CO2-udledning, biodiversitet og forsvarlig brug af naturressourcer.

Emilie Elmer Land Jensen giver en introduktion til, hvad en DGNB Villa-certificering går ud på, og hvilke emner der evalueres.

12:05
Frokost / Udstilling / Netværk
13.05 Spor 1 Kongressalen
Præsentation af P.O. Fanger legatvinder-projekt

Præsentation af dette års vinderprojekt, som er udvalgt af Danvaks legatbestyrelse til at modtage Professor P. Ole Fangers Forskningslegat 2023.

 

13.05 Spor 2 Lokale 104
Post Corona. Læring og hvad sker der fremadrettet? ---->👉 Mød Steffen Loft, KU, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Steffen Loft, Professor, Afd. for miljø og sundhed, KU, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Der er konsensus om, at SARS-CoV2 spredes med aerosoler, særligt indendørs. Det gælder også i varierende grad andre luftvejsinfektioner. Det betyder at forebyggelse må sigte på aerosoler og ikke kun de kendte smitteveje som kontakt, fra overflader og store dråber.

Følsomheden for smitte og for alvorligere forløb af ikke mindst COVID-19 øges af udsættelse for forurenet luft. Tiltag med ren luft via ventilation eller rensning rettet mod aerosolsmitte kan således være win-win-win, idet direkte helbredseffekter af forurenet luft og indirekte i form af infektionsfølsomhed måske reduceres.

Der er dog behov for velgennemførte forsøg til dokumentation i den virkelige verden.

13.05 Spor 3 Lokale 105
Hvor skadeligt er radon for dit helbred? ---->👉 Mød Maria Dugdale, Radonova Scientific Ltd.

Maria Dugdale, Managing Director, Radonova Scientific Ltd.

Radon er en relativ ukendt gas, som vi altid har levet med. Den er radioaktiv, og derfor er den sundhedsskadelig. “The silent killer” er en beskrivelse som nogle vælger at bruge, men hvor sundhedsskadeligt radon er, vil faktisk afhænge af hvor meget radon der i luften, og hvor længe man har levet med den.

I Danmark kommer radon hovedsageligt fra granit i undergrunden, og vi har ikke – som i andre lande – problemer med radon i byggematerialerne. Derfor har radon ikke været anset som et stort problem, men da vi nu bygger mere energivenligt, bygger vi også mere og mere lufttæt, og det har gjort, at radon ikke længere må ignoreres i indeklimaet.

13.40
Lokaleskift
13.50 Spor 1 Kongressalen
19 grader indendørs og konsekvenserne for indeklimaet ---->👉 Mød Lars Gunnarsen, Aalborg Universitet, BUILD

Lars Gunnarsen, Professor, Aalborg Universitet, BUILD

19 grader er koldt i forhold til det, vi er vant til i indeklimaet. For ikke at fryse skal vi have meget mere tøj på, end vi er vant til, når vi sidder ned hjemme og på arbejdet. Der er bl.a. større risiko for at blive forkølet, hvis man fryser, da man bliver mere modtagelig for infektioner.

Når temperaturen sænkes bliver bygningerne mindre robuste overfor fugtrelaterede problemer som husstøvmider og skimmelsvampevækst. Vi skal ved 19 grader have en særlig god bolighygiejnisk adfærd og være mere aktive med udluftningen.

I indlægget gennemgås forudsætningerne for termisk komfort og et godt indeklima ved 19 grader.

 

13.50 Spor 2 Lokale 104
Facadeopdeling af varmeanlæg - er det bæredygtigt? Hvis ikke, hvad skal vi så? ---->👉 Mød Ejvind Løgberg, NIRAS A/S

Ejvind Løgberg, Chefrådgiver, Fagspecialist VVS, NIRAS A/S

I Dansk Standard for Varme- og køleanlæg i bygninger, DS 469:2013, er angivet, at varmeanlæg i større bygninger opdeles efter orienteringen af facaderne og [der foretages] kompensering for solindfaldet på facaden.

Formålet er at spare energi, men giver det den effekt, der var tiltænkt? Og er det bæredygtigt, når omkostningerne til installation medregnes?

Svaret afhænger af mange faktorer, så kravet skal vurderes fra projekt til projekt.

I dette indlæg diskuteres, hvilke forhold, der har betydning for omkostninger og besparelser, så en optimering kan foretages.

13.50 Spor 3 Lokale 105
Er filtre i ventilationsanlæg den store energisynder? ----> 👉 Mød Ryan Dag Johansen, Kemp & Lauritzen A/S

Ryan Dag Johansen, Energikonsulent, Kemp & Lauritzen A/S

Elektrostatiske ventilationsfilter (ESP) er et 100% genanvendeligt filter-system, hvor der kan opnås op til 70% laver Co2 aftryk i anlægget. Ved udskiftning af posefilter til elektrostatiske filter, opnår man en reduktion af energiforbruget op til 45% om året på grund af et konstant lavt tryktab på 10 – 20 PA.

Man opnår en stor reduktion af spild fra posefiltre og eliminering af farlige partikler med 99,7%. Filtrene er baseret på plug and play samt tilpasset til alle standard mål, og kan bruges som for-filter til kuldfilter og dermed levetidsforlænge kuldfilterne op til 30-40% og dermed opnår man en stor økonomisk besparelse. Elektroniske filter har en levetid på 20 år ved almindelig service.

14.25
Kaffepause / Udstilling / Netværk
15.10 Spor 1 Kongressalen
Overdragelsen af CTS-anlæg mellem rådgiver/entreprenør/CTS-leverandør og driften ----> 👉 Mød John Edvard Olsen, WSP A/S

John Edvard Olsen, Bygherrerådgiver, Maskinmester, WSP A/S

Hvem har ansvaret for at CTS opgaven bliver løst så alle parter bliver tilfredse?

Der ligger ansvar hos alle parter. Hvis ikke bygherre stiller de krav der skal sikre at brugeren i den sidste ende bliver tilfreds og undervejs sikrer sig at projektet holder retning og fremdrift bliver ingen glade.

Rådgivere og entreprenører skal have et sikkert pejlemærke at sigte efter.

I den sidste ende skal bygherre sikre at krav i bygningsreglementet opfyldes ved at der gennemføres funktions test.

 

15.10 Spor 2 Lokale 104
Indeklimaets indvirkning på vores søvn ---->👉 Mød Pawel Wargocki, DTU Sustain

Pawel Wargocki, Associate Professor, International Centre for Indoor Environment and Energy, Department of Environmental and Ressource Engineering (DTU SUSTAIN), Technical University of Denmark (DTU)

Søvn har en af afgørende betydning for vores wellbeing. Dårlig søvnkvalitet er blevet forbundet med øget sygelighed for en række sygdomme, herunder inflammation og hjerte-kar-sygdomme.

Dårlig søvnkvalitet har også vist sig at have negative effekter på den næste dags præstation. Det er blevet vurderet, at disse effekter vil medføre betydelige økonomiske tab.

National Sleep Foundation i USA anbefaler en sovevarighed på 7 til 9 timer hver nat. Det betyder, at omkring en tredjedel af menneskets liv tilbringes i de miljøer, hvor vi sover, som overvejende er soveværelser i vores boliger. Det er derfor afgørende, at indeklimaet er tilstrækkelig godt til, at der ikke vil være nogen forstyrrelse af søvn. Dette behov er blevet bekræftet af flere nyere undersøgelser, der viser, at dårligt termisk miljø, luftkvalitet og ventilation i soveværelser forstyrrer søvnkvaliteten.

Dette foredrag vil illustrere sammenhængen mellem soveværelsets indeklima og søvnkvalitet og diskutere konsekvenser og løsninger til forbedring.

15.10 Spor 3 Lokale 105
Udnyttelse af overskudsvarmen fra køleanlæg og ændringer af afgiftsregler ---->👉 Mød Per Banke, Danfoss A/S

Per Banke, OEM Development Manager, Danfoss A/S

For at udnytte overskudsvarmen fra køleanlæggene skal man heldigvis ikke længere gennem en jungle af afgifter eller begrænsninger.

Indlægget gennemgår de tekniske muligheder som findes. Der anvises løsninger, så man kan komme igang på en sikker og økonomisk attraktiv måde, og som ikke mindst gavner vores klima og miljø.

15.45
Lokaleskift
15.55 Spor 1 Kongressalen
DS 447 - Prøvning, indregulering, aflevering, dokumentation og drift ----> 👉 Mød Torben Østermark, Swegon A/S

Torben Østermark, Projektchef, Swegon A/S

Få en gennemgang af pkt. 9 i DS 447:2021. Hele indholdet i dette afsnit er trukket ud til et nyt samlet afsnit, hvor det tidligere har være lagt under de enkelt afsnit, eksempelvis mekanisk, naturlig eller hybrid ventilation.

Der er en stor bevågenhed på, at installationer lever op til de stillede krav ved aflevering, og at ventilationsanlæggene bliver driftet hensigtsmæssigt, så de fortsætter med at levere, de parameter som der var tiltænkt i projektet.

15.55 Spor 2 Lokale 104
Hvordan gik det med HOFOR's blødgøringsprojekt? ---->👉 Mød Ahmad Yassine, HOFOR A/S

Ahmad Yassine, Programleder – Værksmodernisering og blødere vand, HOFOR A/S

Indlægget vil bl.a. omhandle erfaringer med blødere vand efter 5 år i Brøndby Kommune.

HOFOR har sammen med DTU lavet en undersøgelse for at måle effekterne af det blødere vand der. Siden, har HOFOR i 2022 indviet det nybyggede (og Danmarks andenstørste) vandværk, Værket ved Søndersø, som nu også leverer blødere vand. Der går nogle år før alle vores vandværker er moderniseret inkl. blødere vand, men vi er godt på vej.

Vi skal også tale om en kundeundersøgelse fra 2022, som viser at langt størstedelen af vores kunder har gener fra kalk i vandet, og at de ser frem til at det blødere vand kommer til dem.

15.55 Spor 3 Lokale 105
UPS - Hvad gik der lige galt her? Tekniske fejl og mangler i konkrete byggeprojekter ---->👉Mød Stig Birkemose, COWI A/S

Stig Birkemose, HVAC specialist, COWI A/S

En gennemgang af konkrete projekter med tydelige tekniske fejl og mangler. Efter mange år som VVS-specialist har Stig set lidt af hvert. Her vil han præsentere dig for nogle eksempler fra “det virkelige liv”.

I takt med at byggeriet er blevet mere og mere kompliceret gennem tiderne, og dokumentationskravene er blevet uendelige lange, er der samtidig skabt et vakuum af tabt vidensdeling mellem de forskellige aktører inden for byggebranchen.

Dette gælder rådgiverne som projekterer byggeriet, bygherren (bygherrerådgiveren), entreprenøren og de udførende.

Der vil i dette indlæg være eksempler på fejl og mangler i byggeriet, miskommunikation mellem de involverede parter mv. Og masser af sjove billeder, hvor man mere eller mindre tænker, hvorfor!

16.30
Lokaleskift
16.40
Wrap of the day

Claus Andreasson giver en opsamling på dagens indlæg.

16.45
Forfriskninger / Udstilling / Netværk

Vi byder på lidt forfriskninger og snacks i Vandrehallen.

17.00
Middag (tilvalg)

Deltag i middagen og fortsæt det gode netværk . Vi byder på en dejlig 2-retters menu og selvfølgelig vin/sodavand/øl til.

Vi har udvidet programmet i år med middag i restauranten efter dagens indlæg, så har du lyst til at deltage i middagen, kan du notere dette i kommentarfeltet i forbindelse med din tilmelding eller kontakte sekretariatet på info@danvak.dk eller 36369063.

Pris for en 2-retters menu inkl. 1 glas vin/sodavand/øl 375 kr. ekskl. moms.

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

2.700 DKK

Junior

250 DKK

Senior

750 DKK

Ikkemedlem

3.600 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks