user

Kursus i linjetabsberegning med HEAT2

Lær at bruge beregningsprogrammet HEAT2 til at beregne linjetab og derigennem minimere kuldebroer

Moderne huse skal leve op til en lang række krav både fra brugernes og lovgivningens side. Der stilles især høje krav til energiforbrug og indeklima, og i den forbindelse spiller kuldebroer en vigtig rolle. Som rådgiver i byggebranchen er det derfor vigtigt at være bekendt med, hvordan man udregner linjetab i bygninger og dermed reducerer kuldebroernes varmetab, allerede inden byggeriet går i gang. Ved at deltage på Danvaks kurser om beregning af linjetab med HEAT2 får du viden om netop dette.

Hvorfor er det vigtigt at minimere kuldebroer?

En kuldebro er en betegnelse for et område i en bygning, hvor varmen har lettere ved at slippe ud, og kulden lettere ved at komme ind. Kuldebroer finder man ofte omkring samlinger mellem vægge, gulve, langs tag og loft eller omkring døre og vinduer. De skyldes for det meste manglende isolering, en fast forbindelse mellem inde og ude eller kontakt mellem forskellige materialer med høj varmeledningsevne.

Udover at kuldebroer resulterer i varmetab, kan de også føre til fugtproblemer, misfarvninger, kondens, råd og skimmelsvamp. Derfor er det vigtigt, at man bestræber sig på at begrænse kuldebroernes omfang. Kuldebroer kan dog normalt ikke elimineres helt, men man kan reducere dem og sørge for, at de ikke er problemskabende.  Det er blandt andet det, som programmet HEAT2 kan bruges til.

HEAT2: Et beregningsprogram til linjetabsberegninger

HEAT2 er et højt specialiseret beregningsprogram, og det bruges i mange lande verden over. HEAT2 anses for at være et af de mest anerkendte beregningsprogrammer – og det med god grund. Det er let at tilgå for nybegyndere, men indeholder samtidigt et væld af funktioner og muligheder til mere komplekse beregninger.

 

Linjetabsberegning i HEAT 2

Deltag på vores kurser om linjetabsberegning med HEAT2

At kunne udføre linjetabsberegninger er en efterspurgt egenskab, som er værd at udvikle, hvis du fx arbejder som rådgiver i byggebranchen. Ved at deltage på Danvaks kurser i linjetabsberegning med HEAT2 får du en indføring i programmets mange forskellige funktioner, så du bliver klogere på, hvordan du kan bruge det i dit daglige arbejde.

Hos Danvak tilbyder vi to forskellige kurser i beregning af linjetab; et grundkursus og et kursus i avanceret linjetabsberegning. Dem kan du læse nærmere om herunder.

Grundkursus i linjetabsberegning

På grundkurset beskæftiger vi os med, hvad kuldebroer egentlig er, og hvordan man arbejder med at minimere dem. Kurset giver en introduktion til HEAT2 med mulighed for at prøve at lave forskellige beregninger. Når du har deltaget på kurset, kan du:

  • udføre de mest almindelige linjetabsberegninger
  • arbejde med forskellige kuldebroer, herunder geometriske kuldebroer, systematiske kuldebroer, konstruktive kuldebroer og geometriske kuldebroer
  • bruge HEAT2 til de fleste af dine daglige arbejdsopgaver, der omhandler almindelige og traditionelle huse

Kursus i avanceret linjetabsberegning

 

På dette kursus beskæftiger vi os med nogle mere komplicerede problemstillinger, og vi lærer at bruge HEAT2 til at foretage mere komplicerede beregninger. For at kunne deltage på det avancerede kursus er det en forudsætning, at du har et basiskendskab til HEAT2 og kan foretage de mest almindelige linjetabsregninger i programmet.

Når du har deltaget på kurset, kan du:

  • bruge flere af programmets avancerede features
  • lave linjetabsberegninger for konstruktioner med tre forskellige temperaturniveauer
  • lave linjetabsberegninger af mere komplekse konstruktioner, heriblandt altaner, vinduer med forskudt fals og kælderydervægsfundamenter mv.

Rabatordninger

For at opnå en bedre forståelse for hvad HEAT2 kan, anbefaler vi, at du deltager på begge kurser. Derfor yder vi en rabat på 10 % af det samlede deltagergebyr, når du tilmelder dig begge kurser. Derudover yder vi 5 % rabat, hvis to personer fra samme virksomheder tilmelder sig det samme kursus samt 10 % ved samtidig tilmelding af 3 eller flere personer.

Sådan forløber kurserne

Både grundkurset og det udvidede kursus forløber over én dag. Ofte placerer vi kurserne på to tilstødende dage, så du har mulighed for at deltage på begge kurser.

På disse kurser er der lagt vægt på, at du skal prøve at arbejde med HEAT2 og udføre forskellige beregninger i programmet. Derfor består undervisningen primært af hands-on-øvelser suppleret med nogle korte introduktioner og præsentationer i løbet af dagen. Har du spørgsmål til kursernes forløb, er du velkommen til at kontakte os

 

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks