user

Bygningsenergi

Bygningsenergi

Formål

Faggruppen Danvak Bygningsenergi har til formål at udbrede kendskabet til og fremme den tekniske udvikling for styring af bygningens energisystemer.

Udviklingen indenfor solceller, batterier, varmepumper og varmeakkumulering foregår i et højt tempo, og priserne på de anvendte produkter falder med op til flere procent om året. I fremtiden er gas og olie udfaset, der er ingen binding til fjernvarmenettet og elmarkedet er helt frit, med svingende priser over døgn og år. Det sætter nye krav til myndigheder, bygherrer, rådgivere og installatører. Det nogle af disse emner, der vil blive belyst i denne gruppe.

 

Målgruppe

Faggruppen henvender sig til aktører, der bekæftiger sig med energioptimering af bygninger. Det vil sige alle, der arbejder professionelt med bygningsenergi inden for forskning, udvikling, rådgivning, installationer og undervisning

 

Målsætning

Danvak Bygningsenergi ønsker at være det forum, hvor områdets aktører kan skabe sig et netværk, samt videndele og udveksle erfaringer. Faggruppen har som mål at udvikle temamøder og kurser, der samlet sikrer optimering af bygningens energiforbrug i forhold til dette frie marked inden for el og varme.

 

Aktiviteter

Aktiviteterne omfatter temamøder, kurser og ekskursioner, hvor medlemmerne får lejlighed til at følge de nyeste trends og erfaringer på området. Problemstillingerne ved bygningsenergi bliver belyst af kompetente specialister, og medlemmerne får mulighed for at udveksle erfaringer omkring anvendelsen af teknologien inden for dette område.

Emnerne kan f.eks. være:
• Tilslutning af solceller og batterisystemer til net
• Optimering af solceller og batterier samt køb og salg fra elnet
• Varmepumper, varmelager, køb og salg af varme fra fjernvarmenet
• Optimering af samspil mellem el- og varme-energisystemer
• Commissioning af energisystemer i forhold til installation og net
• Lovgivningsmæssige forhold

Der afholdes hvert år 3-4 gruppeledelsesmøder af 2-4 timers varighed og 1-2 temamøder.

Gruppeledelse:

Søren Rise, Rise Energi
Helle Juhler-Verdoner, Intelligent Energi
Per Banke, Danfoss Heating
Lars Sønderby Nielsen, HVACConsult

Kontakinformation

Formand Søren Rise, Direktør, Rise Energi
Telefon: 40562068
Mail: soren@riseenergi.dk