user

CTS-kursus

Bliv klædt på til fremtiden med et af Danvaks kurser i CTS-anlæg og CTS-styring

Bygningsautomatikbranchen er i rygende udvikling, og på årlig basis bruges der flere millioner kroner på højteknologiske CTS-systemer. Den moderne teknologi giver os nye muligheder, og formår vi at udnytte dem til fulde, kan vi i bygge- og installationsbranchen være med til at skabe en mere bæredygtig og energibesparende fremtid for os alle. Det forudsætter dog, at vi hele tiden er omstillingsparate, åbne og klare på at undersøge og omfavne nye muligheder og teknologier. På Danvaks CTS-kurser er det netop dét, du lærer

Kommende CTS-kursur.

Bygningsautomatik – hvorfor er det vigtigt?

Der bliver hele tiden stillet højere krav til, hvad en bygning skal kunne. Ved hjælp af et CTS-anlæg kan vi øge komforten for bygningens brugere, automatisere driftsprocesser og skære ned på bygningens energiforbrug, for i sidste ende at øge bygningens værdi for bygningsejeren. Samtidigt arbejder vi i det danske samfund hen imod en CO2-reduktion på 70 % i 2030, og det kan kun lade sig gøre, hvis vi i byggebranchen bliver ved med at tænke bygningsautomatik både smartere og mere innovativt – og det kan vi kun, hvis vi fortsætter med at dygtiggøre os.

Hvad er et CTS-anlæg?

De tre bogstaver i CTS står for Central Tilstandskontrol og Styring. Et CTS-anlæg, også kaldet et BMS-anlæg i internationale sammenhænge, er et overvågnings- og reguleringssystem, hvorfra man både kan styre en bygnings tilstand og tilgå bygningens tilstandsdata. Den data man har adgang til, omhandler blandt andet temperatur, vandforbrug, elforbrug, adgangsprotokoller, ventilation og alarmer

Dyk yderligere ned i emnet her: 6 ting du skal være opmærksom på omkring commissioning og Hvorfor interesserer EU sig for kvaliteten af boliger?

Hvad er CTS-styring?

Ved hjælp af et CTS-anlæg kan man samle og overvåge én eller flere bygningers tilstandsdata. Anlægget gør det også muligt for den bygningsansvarlige at styre og regulere de tekniske installationer, for derigennem at drive bygningen på den mest økonomisk og energimæssigt besparende måde.

 

Deltag på Danvaks CTS-anlægskurser

Bygningsautomatik er fremtiden, og viden om CTS-styring og CTS-anlæg er i høj kurs. Desværre er det begrænset, hvor meget litteratur der findes om emnet. På vores CTS-kurser samler vi den relevante og tilgængelige viden, så du bliver kvalificeret til at arbejde med CTS-anlæg. Vores dygtige underviser har mange års erfaring indenfor el- og bygningsautomatikbranchen, og han sørger hele tiden for, at kursets pensum inkluderer den nyeste viden.

Når du deltager på et CTS-kursus hos Danvak, bliver du klædt på til at arbejde med CTS-anlæg i både planlægnings- og byggefasen, men også efterfølgende, hvor anlægget skal bruges, vedligeholdes og konstant optimeres. Med denne viden er du i stand til at sikre, at anlægget både installeres korrekt og udnyttes til dets fulde potentiale.

Hos Danvak tilbyder vi to forskellige kurser i CTS-anlæg; et basiskursus og et udvidet kursus. Kurserne henvender sig primært til ingeniører, teknikere, slutbrugere, driftsansvarlige, installatører og lignende, men vi byder alle kursister med en relevant baggrund velkomne uanset erhvervserfaring.

Grundkursus: En introduktion til styring af CTS-anlæg

Dette kursus henvender sig til dig, der gerne vil have et indblik i, hvad et CTS-anlæg er og hvordan man anvender det. I løbet af kurset afdækker vi blandt andet:

  • Hvad et CTS-anlæg er.
  • Opbygning og projektering af et CTS-anlæg.
  • Hvilke anvendelsesmuligheder et CTS-anlæg har, og hvordan det bruges i praksis.
  • Hvordan man beskriver et CTS-anlæg i byggefasen.

 

Det udvidede kursus: Specialisér dig indenfor projektering og styring af CTS-anlæg

Det er ikke et krav, at du skal have deltaget på grundkurset for at deltage på det udvidede CTS-styringskursus. På det udvidede kursus starter vi med at etablere et fælles vidensgrundlag for at sikrer, at alle kursisterne har den nødvendige basisviden, inden vi går videre. Har du deltaget på grundkurset, vil du derfor opleve, at enkelte informationer vil gå igen på dette kursus. Det udvidede kursus henvender sig til dig, der allerede har et basiskendskab til CTS-anlæg, men ønsker mere specialiseret og detaljeret viden om CTS-anlæg og styring.

På det udvidede CTS-kursus afdækker vi blandt andet:

  • Hvordan man beskriver et CTS-anlæg i byggefasen.
  • Hvilke regulativer der skal findes, og hvordan man følger dem.
  • Hvordan man gennemfører projekter inkl. udarbejdelse af udbudsmateriale, funktionstest, CE-mærkning og meget mere.
  • Hvordan man kvalitetssikrer og dokumenterer anlæggets funktioner.

Hvilke forventninger slutbrugeren har og hvilke krav der stilles til CTS-anlæggets anvendelighed i dagligdagen.

Find et CTS-kursus allerede i dag

Vi har et ønske om, at alle Danvaks medlemmer skal have mulighed for at deltage på vores kurser. Derfor afholder vi flere kurser om måneden, og de afholdes henholdsvis på Sjælland og i Jylland. Ønsker du at deltage på et CTS-kursus hos Danvak, kan du finde en oversigt over de forskellige kurser i vores aktivitetskalender.