user

Varmeanlæg fra A-Z

Bliv klogere på kravene til fordeling og regulering af vandmængder samt opbygning af varmeanlæg

Et velfungerende varmeanlæg er afgørende for en bygnings indeklima, komfort, klimabelastning og økonomi. Et korrekt reguleret varmeanlæg bruger den lavest mulige vandtemperatur til at opvarme en bygning. Samtidig kan anlægget opretholde en stabil og behagelig temperatur i alle rum, uanset hvor koldt det er udenfor.
Fungerer varmeanlægget ikke korrekt, har det ikke kun indflydelse på bygningens komfort. Det bliver også en dyr fornøjelse for bygningens ejere, og i værste fald kan det skabe sikkerhedsmæssige udfordringer for bygningens brugere og driftspersonale.

9 ud af 10 varmeanlæg i Danmark fungerer ikke optimalt

I Danmark er det kun 10 % af alle varmeanlæg, der fungerer efter hensigten, og som lever op til kravene i BR18 og DS 469. Der er mange årsager til, at de resterende 90 % ikke opererer optimalt. Misvedligehold, manglende balancering, gamle anlæg, forældet viden blandt fagfolk og dårlig vandkvalitet er alle faktorer, der er medvirkende til, at et givent varmeanlæg ikke lever op til kravene eller yder efter evne.

 

Deltag på ”Varmeanlæg fra A-Z”, og opdater din viden om indregulering og projektering af varmeanlæg

Der er sket en stor udvikling på VVS-området i de seneste årtier. Som VVS-arbejder er det derfor vigtigt, at du bliver ved med at holde dig opdateret om den nyeste viden på området, så du kan efterleve de gældende teknologiske og lovgivningsmæssige krav.

Hvad får du ud af at deltage på ”Varmeanlæg fra A-Z”?

Formålet med ”Varmeanlæg fra A-Z” er at gøre dig i stand til at planlægge, projektere, installere og/eller drifte varmeanlæg efter de nyeste retningslinjer, som på nuværende tidspunkt omfatter kravene i BR18 og DS 469.
Kurset henvender sig til dig, der til daglig arbejder med VVS og varmeanlæg. Du kan fx være VVS-ingeniør, facility manager, servicepersonale eller VVS-installatør.
Når du deltager på kurset, får du en grunding indføring i følgende emner:
• De gældende regler og krav for varmeanlæg, som de står beskrevet i BR18 og DS 469
• Den viden og de værktøjer, du skal bruge for at efterleve de gældende lovkrav og retningslinjer
• Hvordan du bedst varetager overgangen fra olie- og gasfyr til fjernvarme og varmepumper, samt hvilke faldgruber der er forbundet hermed
• Hvilke regler, muligheder og begrænsninger der er forbundet med de forskellige forsyningssystemer og varmegivere.
Udover at opdatere din faglighed giver ”Varmeanlæg fra A-Z” dig også mulighed for at styrke dit netværk. På kurset møder du både folk, der projekterer, installerer og drifter varmeanlæg. Det skaber gode muligheder for at udveksle viden og erfaringer på kryds og tværs og for at danne relationer, du kan tage med dig videre i dit arbejdsliv.

Sådan forløber kurset

”Varmeanlæg fra A-Z” forløber over 4 dage, som er inddelt i 2 moduler af 2 dages varighed. Hver dag tager vi hul på et nyt emne, og ved kursets afslutning har vi beskæftiget os med:
• Forsyningssystemer, varmtvandsforsyning samt forskellige typer af varmeanlæg og deres opbygning
• Pumper, pumpeteori, sikkerheds- og ekspansionssystemer samt udluftning, filtrering m.m.
• Systemopbygning og fordeling, varmegivere, reguleringsteori og reguleringsventiler
• Indregulering, rør og armaturer.
Undervisningen er primært tilrettelagt som foredrag. Undervejs vil du blive introduceret for forskellige typer beregningssoftware, som du fremover kan bruge i dit daglige arbejde med varmeanlæg.

Få styr på varmeanlæggets ABC

Vil du gerne have en grundig indføring i de forskellige krav og standarder, som et varmeanlæg skal leve op til? I vores aktivitetskalender kan du se, hvornår vi næste gang afholder kurset ”Varmeanlæg fra A-Z”.
Er du interesseret i at dygtiggøre dig yderligere inden for HVAC-området? Så deltag på vores kursus om indregulering af vand-, varme- og køleanlæg.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks