user
Opkrævning af medlemskontingent for 2022

Opkrævning af medlemskontingent for 2022

Opkrævning af medlemskontingent for 2022

Vi sender faktura ud i denne uge i forbindelse med opkrævning af ordinært- og senior medlemskab 2022.

Bemærk i denne forbindelse, at man som medlem af VVS Teknisk Forening, får mulighed for at deltage i temamøder i 2022 uden beregning. Sekretariatet er i fuld sving med at tilrettelægge temamøderne for 1. halvår 2022 i samarbejde med vores faggrupper. Hold øje med vores hjemmeside, hvor temamøderne bliver lagt på efterhånden som de bliver planlagt.

Har du kommentarer/ændringer til den fremsendte faktura, kan du kontakte Tina Michelsen på tm@danvak.dk eller 36369063.

For at reducere smitteudviklingen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammer-bugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, hvor en del borgere er smittet med mink-virus-varianter, har regeringen som bekendt iværksat restriktioner for alle beboere i de berørte kommuner til kun at krydse kommunegrænserne, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.

I Danvaks sekretariat vurderer vi, at vores kurser IKKE er væsentlige og uopsættelige. Så har du bopæl i én af de førnævnte kommuner, kan vi desværre ikke tillade, at du deltager i vores aktiviteter indtil den 3. december 2020.

Personer, som er berørt af disse restriktioner, og som allerede er tilmeldt vores kurser m.m. i den kommende periode, tilbyder vi 100% refusion af kursusgebyret.

Har du spørgsmål i denne forbindelse, så kontakt Tina Michelsen i sekretariatet på tlf. 3636 9063 eller tm@danvak.dk.

 

Læs mere om Danvaks Covid-19 retningslinjer for afholdelse af vores kurser m.m. her

Alle lokationer, hvor Danvaks kurser bliver afholdt, melder, at de selvfølgelig har opdateret deres Covid-19 retningslinjer, i forhold til regeringens seneste restriktioner, som blev meldt ud den 23. oktober 2020

Vi gør alt hvad der står i vores magt, for at sikre at alle deltagere trygt kan deltage i vores kurser.

I øvrigt henviser vi til infografik, som blev opdateret den 23. oktober 2020, hvor Danvaks kursusaktiviteter hører under ”spillesteder, konference mv. med siddende publikum” i forbindelse med selve undervisningen samt ”Restauranter, cafeer mv.” i forbindelse med forplejningen.

Giver dette anledning til spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte aktivitets- og medlemskoordinator Tina Michelsen på 36369063 eller tm@danvak.dk.

Ventilation spiller en central rolle i byggeriet til sikring af et godt indeklima.

Det gælder især i forhold til luftkvalitet, hvor emissioner fra mange forskellige kilder både i og udenfor bygningen skal håndteres og fjernes fra indeklimaet. Men af hensyn til energiforbruget kan det være vanskeligt at finde det rette ventilationsniveau i praksis. Vi kan ofte kun få en indikation af luftkvaliteten med de sensorer, der er tilgængelige til en overkommelig pris, og måske er det bedre for både energiforbrug og luftkvalitet at rense luften end at udskifte den.

Men det gælder også i forhold til termisk komfort. Vi har med succes reduceret varmeforbruget i byggeriet, men desværre har det medført, at mange bygninger i perioder lider under høje indetemperaturer. I Danmark, hvor udeklimaet stort set altid er køligt, er der store muligheder for at bruge udeluften til at køle bygningerne – men kan vi gøre det uden energiforbrug.

Danmark har igennem de sidste år med støtte fra EUDP deltaget i en række internationale forskningsprojekter initieret af IEA indenfor samarbejdsprogrammet ”Energy in Buildings and Communities”, der har haft fokus på etablering af ny viden og udvikle nye ventilationsløsninger til reduktion af energiforbruget og forbedring af indeklimaet i byggeriet.

På temadagen vil de danske deltagere præsentere de væsentligste nye landvindinger, der er opnået i projekterne med relevans for den danske byggebranche.

Temadagen afholdes online torsdag 1. oktober 2020 kl. 9.00-16.30.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Se hele programmet på: Temadag om ventilation, indeklima og energi

Arrangementet er arrangeret af BUILD, Aalborg Universitet.

Det er i dag normalen, at et byggeri er behæftet med hundredvis af fejl og mangler, når det overdrages til bygherren. En situation som naturligvis frustrere mange bygherrer, men paradoksalt nok så forsvinder fagligheden i disse år igennem hele byggeriets værdikæde.

Mange bygherrer har i dag ansat generalister eller jurister i deres byggeafdelinger. Det gør, at de er meget afhængige af fagligheden hos deres rådgivere i forbindelse med håndteringen af byggeprojekter.

Men nu viser en ny undersøgelse, at arkitekterne mister indflydelse i designfasen og under selve byggefasen. Undersøgelsen er foretaget af Dansk Arkitektpanel, der er et panel med fokus på tendenser, udfordringer og konjunkturer inden for arkitektbranchen bestående af arkitekter og rådgivere. I undersøgelsen ligges der til grund, at ingeniørerne har overtaget indflydelsen bl.a. med deres massive opkøb af arkitektvirksomheder, vi har set de seneste år.

Hos Danvak ser vi også tendensen, at fagligheden forsvinder fra byggeriet.

Ligesom arkitekterne oplever fag-ingeniørerne også, at deres rådgivning reduceres til et minimum. Dette viser sig tydeligt i den voksende tendens med ”funktionsudbud”, hvor fagrådgiveren udarbejder et begrænset projekt, som ikke er bygbart, det overlades nemlig til entreprenøren at lave den endelige projektering og kordinere med de øvrige fag.

Tendensen er også, at fagtilsyn forsvinder, for det er jo entreprenøren, der har projekteret og dermed lavet projektet, og hvem skal så kontrollere, at entreprenøren lever op til det, han selv har skrevet?

Man kan selvfølgelig argumentere for at faglighed og faglig stolthed hos entreprenøren sikrer kvaliteten igennem byggeriet, men når alt handler om laveste pris, kan heller ikke den faglige stolthed sikre et godt byggeri.

Det er paradoksalt, at på trods af alt det vi ved om energieffektivt byggeri, nye energibesparende materialer, fokus på bæredygtighed og ikke mindst regeringens mål om at nedbringe vores CO2 aftryk med 70%, så viser rapporter fra HOFOR, at nye bygninger bruger 60% mere energi til opvarmning end bygningsreglementet foreskriver.

Alarmerende merforbrug
Forsyningsselskabet HOFOR har tidligere offentliggjort udregninger, som viser, at store københavnske bygninger har et merforbrug af fjernvarme på op til 60 pct. i forhold til Bygningsreglement 2015, selv om der på papiret ofte er tale om energivenlige byggerier.

Niels Boel, medlem af Danvaks faggruppe Danvak Smart Building og til daglig markedschef for specialistydelser hos WSP, som har teknisk fagtilsyn som kernekompetence, tilføjer:

”Når vores specialister bliver tilkaldt til en byggesag i forbindelse med tilsyn eller 3. parts kontrol, så oplever vi desværre ofte projekter, hvor de tekniske anlæg ikke fungerer optimalt. Specielt sammenhængen imellem styring af de enkelte anlæg er ofte et problem.

Da bygherrens kravspecifikation ofte er meget løseligt beskrevet, kan det være vanskeligt at stille krav efterfølgende – særligt juridisk og økonomisk – da grundlaget for opgaven slet ikke er specifikt nok.

At der så ofte slet ikke foretages fagtilsyn, eller dette begrænses til en visuel inspektion, gør jo ikke tingene bedre”.

Med dette in mente er det måske på tide at få fagligheden tilbage i byggeriet?

 

Claus Andreasson
Generalsekretær, Danvak

REHVA Student Competition er udsat til 2021, og bliver afholdt i Lissabon i Portugal den 10. – 12. januar 2021.

REHVA uddeler hvert år en pris til studerende fra alle REHVA’s medlemslande. Prisen bliver vurderet med udgangspunkt i Bachelor eller Master projekter vedrørende indeklima, energi varme/køl/ventilation m.m.

Vi minder hermed om deadline for indstilling af kandidater til konkurrencen den 31. juli 2020. Herefter er der deadline for nominering af de indleverede projekter den 30. oktober 2020.

Se REHVA’s retningslinjer her

Og skabelon for indsendelse af forslag til kandidater her

 

Har du erfaring med marketing i en teknisk branche, og brænder du for udvikling af relevant content på sociale medier? Så er du sandsynligvis vores fremtidige medarbejder i Danvaks sekretariat.

Vi ønsker at udbygge foreningens aktiviteter til gavn for vores eksisterende medlemmer og øvrige brugere af vores ydelser, samt at udvide medlemsantallet via øget synlighed i markedet.

Vi søger derfor en marketingkoordinator, der kan løfte vores aktiviteter på sociale medier (primært LinkedIn), sikre en høj konverteringsrate på vores website (WordPress) samt udbygge og vedligeholde Danvaks faglige content.

Du bliver ansvarlig for foreningens marketingaktiviteter samt at opbygge en proaktiv og kontinuerlig markedskommunikation gennem vores hjemmeside, HVAC Magasinet, LinkedIn og andre relevante portaler.

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV og evt. andet relevant materiale senest den 12. august 2020 via jobindex på dette link.

 

Venlig hilsen

Claus & Tina

REHVA COVID-19 Task Force publiserer deres 2. gennemgang af retningslinjer, for hvordan man drifter bygningernes systemer under pandemien. Disse nye retningslinjer er baseret på de seneste akademiske beviser på området.

Læs  mere nedenfor:

The REHVA COVID-19 Task Force will soon publish the 2nd review of the guidelines on how to operate building systems during the pandemic relying on the latest academic evidence available. The new release, expected to be published in July, will focus on how to return to buildings after the lockdown and will provide specific guidance for certain components, buildings/space types and mitigation measures.

Responding to the concerns requesting urgent advice, we release two system specific guidance documents on fan coils operation in case recirculation can’t be avoided and on measures to minimise air-leakages across rotary heat exchangers. Both will be parts of the comprehensive third guidance. Until then, the 2nd guidance document remains the latest general document with valid further advice.

Safe use of fan coils with recirculation – This specific guidance provides advice on how fan coils and split units should be safely operated in case central air-recirculation cannot be avoided.

Limiting internal air leakages across the rotary heat exchanger – This specific guidance includes some precautionary measures to reduce internal air leakage in ventilation systems and prevent the transmission of the virus through particles suspended in the air.

Watch out for the specific COVID guidance for schools. We will be releasing soon!

For all the content visit the REHVA COVID-19 guidance page.

 

Vi har i forvejen stor glæde af Per Heiselbergs bidrag i Danvaks bestyrelse og ønsker Per et stort tillykke med gårdsdagens udnævnelse som medlem af Klimarådet.

Det er vigtigt at sætte fokus på reducering af bygningernes udledning af drivhusgasser, som også er et af Danvaks mærkesager. Og netop dét har Per Heiselberg stor indsigt i kva hans mange års forskningsarbejde i bygningers energieffektivitet og energiforbrug.

Den nye klimalov giver plads til yderligere to rådsmedlemmer, hvoraf Per Heiselberg har besat den ene plads som ekspert på bygningsområdet.

Læs hele artiklen om denne udvidelse her

 

Message from REHVA:

 

We congratulate all the REHVA awardees and newly appointed new REHVA fellows.

A big thank as well to all the attendees for their participation and we wish to see you soon at the next event, hopefully in person.

We appreciate the hard work put by everyone involved into making this online event such a great success. In the Committee meetings we have had some fruitful and productive discussions and we are happy bringing them forward.

During the General Assembly we have announced the REHVA awards and had granted two new fellow awards in recognition of their significant contributions to REHVA, the board, the committees and to the task forces. We congratulate you all.

A big thank as well to all the attendees for their participation and we wish to see you soon at the next event, hopefully in person.

 

Read more: https://www.rehva.eu/news/article/annual-meeting-highlights

 

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks