user

Ventilation fra A til Z – Vejle

To moduler af tre dages varighed

2020-01-28 08:30:00 2020-03-05 16:30:00 Europe/Copenhagen Ventilation fra A til Z – Vejle Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby
Dato for arrangement
28 / 01 - 2020
Dato for arrangement
08:30
Id for arrangement
K 20001

Dette arrangement er blevet afholdt.

Kursus i Vejle

Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby

Modul A

(kursus 20001 A) Tirsdag den 28. januar – torsdag den 30. januar 2020, kl. 8.30-16.30

Modul B

(kursus 20001 B) Tirsdag den 3. marts – torsdag den 5. marts 2020, kl. 8.30-16.30

Formål

En meget hård konkurrencesituation – kombineret med Bygningsreglementets krav til lavt energiforbrug – stiller ekstra store krav til medarbejdernes kundskaber, og det gælder både inden for rådgivnings-, udførelses- og forvaltningsområdet.

En sagsbehandler kan naturligvis uddannes i jobbet, men det er en langsommelig og besværlig proces, der lægger beslag på firmaets øvrige og ofte travle medarbejdere – og så opstår undertiden unødvendige og meget bekostelige fejl.

Indhold

Kurset giver en komplet sammenhængende basalviden i faget ventilation, så deltagerne eventuelt i forbindelse med yderligere specialkurser samt intern uddannelse kan blive dygtige og effektive sagsbehandlere.

Kurset veksler mellem indlæring gennem forelæsninger, diskussioner og opgaveregning. Det er sammensat af to moduler af tre dages varighed hver. Programmet er udformet således, at der er en kontinuerlig linie for alle seks dage i begge moduler, men det vil være muligt at deltage i de enkelte moduler, hvis der er plads. Kursister, der følger alle moduler, har imidlertid fortrinsret.

Kursusdeltagere vil opnå viden om: 

  • Grundlæggende indføring i ventilationsteknikken
  • Opdatering af viden med input fra nyeste forskning
  • Grundig indføring i de nødvendige værktøjer
  • Teoretisk og praktisk indfaldsvinkel til specifik problemløsning
  • Via opgaveregning trænes den praktiske brug af teorien

Alle, der deltager i hele kurset, vil modtage et kursusbevis.

Modul A: Indeklima, dimensioneringsgrundlag og luftbevægelser

Termisk, atmosfærisk og akustisk indeklima; Klimaanalyse; Helhedsorienteret projektering; Bygningsreglement og normer; Lufts tilstandsændring og “IX- Diagrammet” samt bestemmelse af volumenstrømme; Ventilationssystemer; Luftstrømninger i rum, inkl. naturlig/hybrid ventilation; Armaturer; Punktudsugning.

Modul B: Projektering, installation og drift

Projekteringsgrundlag; Kanalsystemet; Dimensionering af komponenter; Ventilatorer, pumper og motorer; Støj i ventilationsanlæg; Energiforbrug; Livscyklusbaseret projektering (LCC/LCA); Anlægs- og driftsøkonomi; Måling på ventilationsanlæg; Automatik, regulering, indregulering; Driftsinstruktion, vedligehold og kvalitetskontrol.

Målgruppe og forudsætninger

Deltagerne i kurset forventes at have en almen teknisk viden, der f.eks. kan være erhvervet gennem en ingeniøruddannelse, eller for tekniske assistenters vedkommende, gennem nogle års relevant arbejde i branchen.

Det forudsættes, at deltagerne har de to gennemgående lærebøger Danvak-grundbog: ”Varme- og Klimateknik” og Danvak: ”Ventilationsteknik”.
Begge kan købes gennem Danvaks boghandel. Lommeregner skal medbringes.

Der udleveres et fyldigt kompendium over alt gennemgået stof, opgaver og opgaveløsninger.

Kursusleder

Henrik Brohus

Andre undervisere

Lars Nielsen
Per Heiselberg på Modul A
Søren Aggerholm på Modul B

Andre kurser

Kurset tilbydes også i København i august og september 2020. 

Hent program PDF
Dag 1 Modul A – Indeklima, dimensioneringsgrundlag og luftbevægelser
08.30 Velkomst
Introduktion til Modul A.Henrik Brohus og Lars Nielsen
08.45 Indeklima
Henrik Brohus
10.00 Opgaver
10.45 Pause med frugt, vand, kaffe eller the
11.00 Klimaanalyse
Henrik Brohus
12.00 Opgaver
12.30 Frokost og telefonpause
13.30 Fugtig lufts tilstandsændringer (1)

Lars Nielsen

14.30 Opgaver
15.00 Pause med kage, vand, kaffe eller the
15.15 Fugtig lufts tilstandsændringer (2)
Lars Nielsen
16.00 Opgaver
16.30 Afslutning dag 1

 

Dag 2 Modul A
08.30 Orientering
Henrik Brohus og Lars Nielsen
08.45 Bygningsreglement og normer
Lars Nielsen
10.00 Pause med frugt, vand, kaffe eller the
10.15 Bestemmelse af volumenstrømme (1)
Henrik Brohus
12.00 Opgaver
12.30 Frokost og telefonpause
13.30 Helhedsorienteret projektering
Per Heiselberg
14.00 Opgaver
15.00 Pause med kage, vand, kaffe eller the
15.15 Valg af koncepter
per Heiselberg
16.00 Opgaver
16.30 Afslutning på dag 2

 

Dag 3 Modul A
08.30 Orientering
Henrik Brohus og Lars Nielsen
08.45 Ventilationssystemer
Henrik Brohus
10.00 Luftstrømninger i rum (1)
Henrik Brohus
10.30 Pause med frugt, vand, kaffe eller the
10.45 Luftstrømninger i rum (2)
Henrik Brohus
12.15 Frokost og telefonpause
13.15 Opgaver
13.45 Dimensionering af armaturer
Lars Nielsen
14.45 Pause med kage, vand, kaffe eller the
15.00 Opgaver
15.30 Punktudsigning
Lars Nielsen
15.45 Opgaver og opsamling på Modul A
16.30 Afslutning dag 3

 

Dag 4 Modul B – Projektering, installation og drift
08.30 Velkomst
Introduktion til Modul B.
Henri Brohus og Lars Nielsen
08.45 Hydraulik og kanalstrømninger
Henrik Brohus
10.00 Opgaver
10.30 Pause med frugt, vand, kaffe eller the
10.45 Dimensionering af kanalsystemer
Henrik Brohus
11.45 Opgaver
12.30 Frokost og telefonpause
13.30 Dimensionering af komponenter (1)

Lars Nielsen

14.30 Opgaver
15.00 Pause med kage, vand, kaffe eller the
15.15 Dimensionering af komponenter (2)

Lars Nielsen

16.00 Opgaver
16.30 Afslutning dag 4

 

Dag 5 Modul B
08.30 Orientering
Henrik Brohus og Lars Nielsen
08.45 Ventilatorer, pumper og motorer
Lars Nielsen
09.45 Opgaver
10.15 Pause med frugt, vand, kaffe eller the
10.30 Støj i ventilationsanlæg
Henrik Brohus
11.45 Opgaver
12.30 Frokost og telefonpause
13.30 Energiforbrug
Søren Aggerholm
14.15 Opgaver
15.00 Pause med kage, vand, kaffe eller the
15.15 Opgaver – Løsning
15.30 Energikrav i Bygningsreglementet- Ventilation
Søren Aggerholm
16.15 Bæredygtighed – Introduktion
Søren Aggerholm
16.30 Afslutning dag 5

 

Dag 6 Modul B
08.30 Orientering
Henrik Brohus og Lars Nielsen
08.35 Multizoneprogrammer og CFD
Henrik Brohus
09.00 Anlægs- og driftsøkonomi
Lars Nielsen
10.00 Opgaver
10.15 Pause med frugt, vand, kaffe eller the
10.30 Måling på ventilationsanlæg
Henrik Brohus
12.00 Opgaver
12.15 Frokost og telefonpause
13.15 Opgaver, fortsat
13.45 Automatik, regulering og indregulering
Lars Nielsen
14.30 Opgaver
15.00 Pause med kage, vand, kaffe eller the
15.15 Driftsinstruktion, vedligehold og kvalitetskontrol
16.00 Resumé af kursus
16.30 Afslutning dag 6

Priser (ekskl. moms)

Ikkemedlem

24.000 DKK

Senior

21.500 DKK

Junior

21.500 DKK

Ordinær

21.500 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks