user

Ventilation fra A til Z – København

To moduler af tre dages varighed

2020-08-18 08:30:00 2020-09-17 16:30:00 Europe/Copenhagen Ventilation fra A til Z – København Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København
Dato for arrangement
18 / 08 - 2020
Dato for arrangement
08:30
Id for arrangement
K 20002

Dette arrangement er blevet afholdt.

Find et andet ventilation kursus.

Kursus i København

Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København

Modul A

(kursus 20002 A) Tirsdag den 18. august – torsdag den 20. august 2020, kl. 8.30-16.30

Modul B

(kursus 20002 B) Tirsdag den 15. september – torsdag den 17. september 2020, kl. 8.30-16.30

Formål

En meget hård konkurrencesituation – kombineret med Bygningsreglementets krav til lavt energiforbrug – stiller ekstra store krav til medarbejdernes kundskaber, og det gælder både inden for rådgivnings-, udførelses- og forvaltningsområdet.

En sagsbehandler kan naturligvis uddannes i jobbet, men det er en langsommelig og besværlig proces, der lægger beslag på firmaets øvrige og ofte travle medarbejdere – og så opstår undertiden unødvendige og meget bekostelige fejl.

Indhold

Kurset giver en komplet sammenhængende basalviden i faget ventilation, så deltagerne eventuelt i forbindelse med yderligere specialkurser samt intern uddannelse kan blive dygtige og effektive sagsbehandlere.

Kurset veksler mellem indlæring gennem forelæsninger, diskussioner og opgaveregning. Det er sammensat af to moduler af tre dages varighed hver. Programmet er udformet således, at der er en kontinuerlig linie for alle seks dage i begge moduler, men det vil være muligt at deltage i de enkelte moduler, hvis der er plads. Kursister, der følger alle moduler, har imidlertid fortrinsret.

Kursusdeltagere vil i løbet af kurset opnå:

  • Grundlæggende indføring i ventilationsteknikken
  • Opdatering af viden med input fra nyeste forskning
  • Grundig indføring i de nødvendige værktøjer
  • Teoretisk og praktisk indfaldsvinkel til specifik problemløsning
  • Via opgaveregning trænes den praktiske brug af teorien

Alle, der deltager i hele kurset, vil modtage et kursusbevis.

Udtalelser fra tidligere deltagere:

“God introduktion til grundlæggende begreber og løsninger”. Benny Jensen, Produktionstekniker, Scanpipes A/S
“Super godt kursus – virkelig dygtig undervisning og har fået en dybere forståelse af emnet”. Tina Borch, Intern daglig leder, Systemair A/S

Modul A: Indeklima, dimensioneringsgrundlag og luftbevægelser

Termisk, atmosfærisk og akustisk indeklima; Klimaanalyse; Helhedsorienteret projektering; Bygningsreg-lement og normer; Lufts tilstandsændring og “IX- Diagrammet” samt bestemmelse af volumenstrømme; Ventilationssystemer; Luftstrømninger i rum, inkl. naturlig/hybrid ventilation; Armaturer; Punktudsugning.

Modul B: Projektering, installation og drift

Projekteringsgrundlag; Kanalsystemet; Dimensionering af komponenter; Ventilatorer, pumper og motorer; Støj i ventilationsanlæg; Energiforbrug; Livscyklusbaseret projektering (LCC/LCA); Anlægs- og driftsøkonomi; Måling på ventilationsanlæg; Automatik, regulering, indregulering; Driftsinstruktion, vedligehold og kvalitetskontrol.

Målgruppe og forudsætninger

Deltagerne i kurset forventes at have en almen teknisk viden, der f.eks. kan være erhvervet gennem en ingeniøruddannelse, eller for tekniske assistenters vedkommende, gennem nogle års relevant arbejde i branchen.

Det forudsættes, at deltagerne har de to gennemgående lærebøger Danvak-grundbog: ”Varme- og Klimateknik” og Danvak: ”Ventilationsteknik”.
Begge kan købes gennem Danvaks boghandel. Lommeregner skal medbringes.

Der udleveres et fyldigt kompendium over alt gennemgået stof, opgaver og opgaveløsninger.

Kursusleder

Henrik Brohus

Andre undervisere

Lars Nielsen
Per Heiselberg på Modul A
Søren Aggerholm på Modul B

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

21.500 DKK

Junior

21.500 DKK

Senior

21.500 DKK

Ikkemedlem

24.000 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks