user

Ventilation fra A til Z – Glostrup

To moduler af tre dages varighed

2019-10-01 08:30:00 2019-08-29 16:30:00 Europe/Copenhagen Ventilation fra A til Z – Glostrup World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup
Dato for arrangement
01 / 10 - 2019
Dato for arrangement
08:30
Id for arrangement
K 19002

Dette arrangement er blevet afholdt.

Kursus i Glostrup/Ballerup

Modul A
(kursus 19002 A) Tirsdag den 27. august – torsdag den 29. august 2019, kl. 8.30-16.30, Danvak, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup

Modul B
(kursus 19002 B) Tirsdag den 1. oktober – torsdag den 3. oktober 2019, kl. 8.30-16.30, World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup

En meget hård konkurrencesituation – kombineret med Bygningsreglementets krav til lavt energiforbrug – stiller ekstra store krav til medarbejdernes kundskaber, og det gælder både inden for rådgivnings-, udførelses- og forvaltningsområdet.

En sagsbehandler kan naturligvis uddannes i jobbet, men det er en langsommelig og besværlig proces, der lægger beslag på firmaets øvrige og ofte travle medarbejdere – og så opstår undertiden unødvendige og meget bekostelige fejl.

“Ventilation fra A til Z”, der er grundlaget for Danvak’s kursusaktivitet i forbindelse med indeklima- og ventilationsteknik, er “adgangsbilletten” for alle, der vil gøre sig gældende i branchen.

Kurset giver en komplet sammenhængende basalviden i faget ventilation, så deltagerne eventuelt i forbindelse med yderligere specialkurser samt intern uddannelse kan blive dygtige og effektive sagsbehandlere.

Kurset veksler mellem indlæring gennem forelæsninger, diskussioner og opgaveregning. Det er sammensat af to moduler af tre dages varighed hver. Programmet er udformet således, at der er en kontinuerlig linie for alle seks dage i begge moduler, men det vil være muligt at deltage i de enkelte moduler, hvis der er plads. Kursister, der følger alle moduler, har imidlertid fortrinsret.

 

Kursusdeltagere vil i løbet af kurset opnå en:

  • Grundlæggende indføring i ventilationsteknikken
  • Opdatering af viden med input fra nyeste forskning
  • Grundig indføring i de nødvendige værktøjer
  • Teoretisk og praktisk indfaldsvinkel til specifik problemløsning
  • Via opgaveregning trænes den praktiske brug af teorien

Alle, der deltager i kurset, vil modtage et kursusbevis.


Modul A: Indeklima, dimensioneringsgrundlag og luftbevægelser

Termisk, atmosfærisk og akustisk indeklima; Klimaanalyse; Helhedsorienteret projektering; Bygningsreg-lement og normer; Lufts tilstandsændring og “IX- Diagrammet” samt bestemmelse af volumenstrømme; Ventilationssystemer; Luftstrømninger i rum, inkl. naturlig/hybrid ventilation; Armaturer; Punktudsugning.

 

Modul B: Projektering, installation og drift

Projekteringsgrundlag; Kanalsystemet; Dimensionering af komponenter; Ventilatorer, pumper og motorer; Støj i ventilationsanlæg; Energiforbrug; Livscyklusbaseret projektering (LCC/LCA); Anlægs- og driftsøkonomi; Måling på ventilationsanlæg; Automatik, regulering, indregulering; Driftsinstruktion, vedligehold og kvalitetskontrol.


Målgruppe

Deltagerne i kurset forventes at have en almen teknisk viden, der f.eks. kan være erhvervet gennem en ingeniøruddannelse, eller for tekniske assistenters vedkommende, gennem nogle års relevant arbejde i branchen.

 

Materiale

Der udleveres et fyldigt kompendium over alt gennemgået stof, opgaver og opgaveløsninger.

Det forudsættes, at deltagerne har de to gennemgående lærebøger Danvak-grundbog: ”Varme- og Klimateknik” og Danvak: ”Ventilationsteknik”.
Begge kan købes gennem Danvak. Lommeregner skal medbringes.

 

Kursusleder

Henrik Brohus

 

Andre undervisere

Lars Nielsen
Per Heiselberg på Modul A
Søren Aggerholm på Modul B

Hent program PDF
Dag 1 Modul A – Indeklima, dimensioneringsgrundlag og luftbevægelser
08.30 Velkomst
Introduktion til Modul A.Henrik Brohus og Lars Nielsen
08.45 Indeklima
Henrik Brohus
10.00 Opgaver
10.45 Pause med frugt, vand, kaffe eller the
11.00 Klimaanalyse
Henrik Brohus
12.00 Opgaver
12.30 Frokost og telefonpause
13.30 Fugtig lufts tilstandsændringer (1)

Lars Nielsen

14.30 Opgaver
15.00 Pause med kage, vand, kaffe eller the
15.15 Fugtig lufts tilstandsændringer (2)
Lars Nielsen
16.00 Opgaver
16.30 Afslutning dag 1

 

Dag 2 Modul A
08.30 Orientering
Henrik Brohus og Lars Nielsen
08.45 Bygningsreglement og normer
Lars Nielsen
10.00 Pause med frugt, vand, kaffe eller the
10.15 Bestemmelse af volumenstrømme (1)
Henrik Brohus
12.00 Opgaver
12.30 Frokost og telefonpause
13.30 Helhedsorienteret projektering
Per Heiselberg
14.00 Opgaver
15.00 Pause med kage, vand, kaffe eller the
15.15 Valg af koncepter
per Heiselberg
16.00 Opgaver
16.30 Afslutning på dag 2

 

Dag 3 Modul A
08.30 Orientering
Henrik Brohus og Lars Nielsen
08.45 Ventilationssystemer
Henrik Brohus
10.00 Luftstrømninger i rum (1)
Henrik Brohus
10.30 Pause med frugt, vand, kaffe eller the
10.45 Luftstrømninger i rum (2)
Henrik Brohus
12.15 Frokost og telefonpause
13.15 Opgaver
13.45 Dimensionering af armaturer
Lars Nielsen
14.45 Pause med kage, vand, kaffe eller the
15.00 Opgaver
15.30 Punktudsigning
Lars Nielsen
15.45 Opgaver og opsamling på Modul A
16.30 Afslutning dag 3

 

Dag 4 Modul B – Projektering, installation og drift
08.30 Velkomst
Introduktion til Modul B.
Henri Brohus og Lars Nielsen
08.45 Hydraulik og kanalstrømninger
Henrik Brohus
10.00 Opgaver
10.30 Pause med frugt, vand, kaffe eller the
10.45 Dimensionering af kanalsystemer
Henrik Brohus
11.45 Opgaver
12.30 Frokost og telefonpause
13.30 Dimensionering af komponenter (1)

Lars Nielsen

14.30 Opgaver
15.00 Pause med kage, vand, kaffe eller the
15.15 Dimensionering af komponenter (2)

Lars Nielsen

16.00 Opgaver
16.30 Afslutning dag 4

 

Dag 5 Modul B
08.30 Orientering
Henrik Brohus og Lars Nielsen
08.45 Ventilatorer, pumper og motorer
Lars Nielsen
09.45 Opgaver
10.15 Pause med frugt, vand, kaffe eller the
10.30 Støj i ventilationsanlæg
Henrik Brohus
11.45 Opgaver
12.30 Frokost og telefonpause
13.30 Energiforbrug
Søren Aggerholm
14.15 Opgaver
15.00 Pause med kage, vand, kaffe eller the
15.15 Opgaver – Løsning
15.30 Energikrav i Bygningsreglementet- Ventilation
Søren Aggerholm
16.15 Bæredygtighed – Introduktion
Søren Aggerholm
16.30 Afslutning dag 5

 

Dag 6 Modul B
08.30 Orientering
Henrik Brohus og Lars Nielsen
08.35 Multizoneprogrammer og CFD
Henrik Brohus
09.00 Anlægs- og driftsøkonomi
Lars Nielsen
10.00 Opgaver
10.15 Pause med frugt, vand, kaffe eller the
10.30 Måling på ventilationsanlæg
Henrik Brohus
12.00 Opgaver
12.15 Frokost og telefonpause
13.15 Opgaver, fortsat
13.45 Automatik, regulering og indregulering
Lars Nielsen
14.30 Opgaver
15.00 Pause med kage, vand, kaffe eller the
15.15 Driftsinstruktion, vedligehold og kvalitetskontrol
16.00 Resumé af kursus
16.30 Afslutning dag 6

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

21.000 DKK

Junior

21.000 DKK

Senior

21.000 DKK

Ikkemedlem

22.100 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks