user

Ventilation fra A til Z – København

To moduler af tre dages varighed

2021-08-17 08:30:00 2020-09-16 16:30:00 Europe/Copenhagen Ventilation fra A til Z – København Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København
Dato for arrangement
17 / 08 - 2021
Dato for arrangement
08:30
Id for arrangement
K 21002

Dette arrangement er blevet afholdt.

Kursus i København

Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København

Modul A

(kursus 21002 A) Den 17. – 19. august 2021, kl. 8.30-16.30

Modul B

(kursus 21002 B) Den 14. – 16. september 2021, kl. 8.30-16.30

Formål

En meget hård konkurrencesituation – kombineret med Bygningsreglementets krav til lavt energiforbrug og forbedret indeklima – stiller ekstra store krav til medarbejdernes kundskaber på ventilationsområdet, og det gælder både inden for rådgivnings-, udførelses- og forvaltningsområdet.

En sagsbehandler kan naturligvis uddannes i jobbet, men det er en langsommelig og besværlig proces, der lægger beslag på firmaets øvrige og ofte travle medarbejdere – og så opstår undertiden unødvendige og meget bekostelige fejl.

Indhold

Kurset giver en komplet sammenhængende basalviden i faget ventilation, så deltagerne eventuelt i forbindelse med yderligere specialkurser samt intern uddannelse kan blive dygtige og effektive sagsbehandlere.

Kurset veksler mellem indlæring gennem forelæsninger, diskussioner og opgaveregning. Det er sammensat af to moduler af tre dages varighed hver. Programmet er udformet således, at der er en kontinuerlig linie for alle seks dage i begge moduler.

Kursusdeltagere vil i løbet af kurset opnå:

 • Grundlæggende indføring i ventilationsteknikken
 • Opdatering af viden med input fra nyeste forskning
 • Grundig indføring i de nødvendige værktøjer
 • Teoretisk og praktisk indfaldsvinkel til specifik problemløsning
 • Via opgaveregning trænes den praktiske brug af teorien

Alle, der deltager i hele kurset, vil modtage et kursusbevis.

Udtalelser fra tidligere deltagere:

“God introduktion til grundlæggende begreber og løsninger”. Benny Jensen, Produktionstekniker, Scanpipes A/S
“Super godt kursus – virkelig dygtig undervisning og har fået en dybere forståelse af emnet”. Tina Borch, Intern daglig leder, Systemair A/S

Modul A: Indeklima, dimensioneringsgrundlag og luftbevægelser

 • Termisk, atmosfærisk og akustisk indeklima
 • Klimaanalyse
 • Helhedsorienteret projektering
 • Bygningsreglement og normer
 • Lufts tilstandsændring og “IX- Diagrammet” samt bestemmelse af volumenstrømme
 • Ventilationssystemer
 • Luftstrømninger i rum, inkl. naturlig/hybrid ventilation
 • Armaturer
 • Punktudsugning

Modul B: Projektering, installation og drift

 • Projekteringsgrundlag
 • Kanalsystemet
 • Dimensionering af komponenter
 • Ventilatorer, pumper og motorer
 • Støj i ventilationsanlæg
 • Energiforbrug
 • Livscyklusbaseret projektering (LCC/LCA)
 • Anlægs- og driftsøkonomi
 • Måling på ventilationsanlæg
 • Automatik, regulering, indregulering
 • Driftsinstruktion, vedligehold og kvalitetskontrol

Målgruppe og forudsætninger

Deltagerne i kurset forventes at have en almen teknisk viden, der f.eks. kan være erhvervet gennem en ingeniøruddannelse, eller for tekniske assistenters vedkommende, gennem nogle års relevant arbejde i branchen og en grundlæggende matematisk forståelse.

Det forudsættes, at deltagerne har de to gennemgående lærebøger Danvak-grundbog: ”Varme- og Klimateknik” og Danvak: ”Ventilationsteknik”. Begge kan købes gennem Danvaks boghandel. Lommeregner skal medbringes.

Der udleveres et fyldigt kompendium over alt gennemgået stof, opgaver og opgaveløsninger.

Kurset afholdes også i Vejle i oktober/november måned 2021

 

Undervisere

Henrik Brohus, Lektor, Civilingeniør, Ph.d., Aalborg Universitet

Mere end 25 års ansættelse på Aalborg Universitet som underviser og forsker inden for bl.a. ventilationsområdet og strømningsteknik.

Har gennem karrieren været med i talrige forskningsprojekter og haft ansvar for bl.a. civilingeniøruddannelsen inden for HVAC og ventilationsområdet.

Lars Nielsen, Teamleder / HVAC Specialist, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører A/S

Lars har mere end 30 års erfaring som HVAC‐ingeniør. Han har et stort kendskab til komplekse ventilationsanlæg og optimering af indeklima og har arbejdet med en lang række projekter med meget skærpede krav til ventilation og indeklima ‐ bl.a. på hospitaler, laboratorier og farmaceutiske produktionsområder.

Lars arbejder både som projekterende og specialist og er med i mange udviklingsopgaver.

Søren Aggerholm, Forskningschef, BUILD Aalborg Universitet

Har i mange år arbejdet med forskning, udvikling, formidling og undervisning indenfor energieffektivisering, bæredygtighed, indeklima og ventilation. Har stået bag udviklingen af energiberegningsmetoden i bygningsreglementet og energimærkningsordningen.

Per Kvols Heiselberg, Professor, Aalborg Universitet

Undervist på Aalborg Universitetet i mere end 30 år og i Danvak regi i mere end 20 år på flere forskellige kurser med relation til indeklima, ventilation, bygningers energiforbrug og integreret design.

Hent program PDF
Dag 1 Modul A – Indeklima, dimensioneringsgrundlag og luftbevægelser
08.30 Velkomst
Introduktion til Modul A.Henrik Brohus og Lars Nielsen
08.45 Indeklima
Henrik Brohus
10.00 Opgaver
10.45 Pause med frugt, vand, kaffe eller the
11.00 Klimaanalyse
Henrik Brohus
12.00 Opgaver
12.30 Frokost og telefonpause
13.30 Fugtig lufts tilstandsændringer (1)

Lars Nielsen

14.30 Opgaver
15.00 Pause med kage, vand, kaffe eller the
15.15 Fugtig lufts tilstandsændringer (2)
Lars Nielsen
16.00 Opgaver
16.30 Afslutning dag 1

 

Dag 2 Modul A
08.30 Orientering
Henrik Brohus og Lars Nielsen
08.45 Bygningsreglement og normer
Lars Nielsen
10.00 Pause med frugt, vand, kaffe eller the
10.15 Bestemmelse af volumenstrømme (1)
Henrik Brohus
12.00 Opgaver
12.30 Frokost og telefonpause
13.30 Helhedsorienteret projektering
Per Heiselberg
14.00 Opgaver
15.00 Pause med kage, vand, kaffe eller the
15.15 Valg af koncepter
per Heiselberg
16.00 Opgaver
16.30 Afslutning på dag 2

 

Dag 3 Modul A
08.30 Orientering
Henrik Brohus og Lars Nielsen
08.45 Ventilationssystemer
Henrik Brohus
10.00 Luftstrømninger i rum (1)
Henrik Brohus
10.30 Pause med frugt, vand, kaffe eller the
10.45 Luftstrømninger i rum (2)
Henrik Brohus
12.15 Frokost og telefonpause
13.15 Opgaver
13.45 Dimensionering af armaturer
Lars Nielsen
14.45 Pause med kage, vand, kaffe eller the
15.00 Opgaver
15.30 Punktudsigning
Lars Nielsen
15.45 Opgaver og opsamling på Modul A
16.30 Afslutning dag 3

 

Dag 4 Modul B – Projektering, installation og drift
08.30 Velkomst
Introduktion til Modul B.
Henrik Brohus og Lars Nielsen
08.45 Hydraulik og kanalstrømninger
Henrik Brohus
10.00 Opgaver
10.30 Pause med frugt, vand, kaffe eller the
10.45 Dimensionering af kanalsystemer
Henrik Brohus
11.45 Opgaver
12.30 Frokost og telefonpause
13.30 Dimensionering af komponenter (1)

Lars Nielsen

14.30 Opgaver
15.00 Pause med kage, vand, kaffe eller the
15.15 Dimensionering af komponenter (2)

Lars Nielsen

16.00 Opgaver
16.30 Afslutning dag 4

 

Dag 5 Modul B
08.30 Orientering
Henrik Brohus og Lars Nielsen
08.45 Ventilatorer, pumper og motorer
Lars Nielsen
09.45 Opgaver
10.15 Pause med frugt, vand, kaffe eller the
10.30 Støj i ventilationsanlæg
Henrik Brohus
11.45 Opgaver
12.30 Frokost og telefonpause
13.30 Energiforbrug
Søren Aggerholm
14.15 Opgaver
15.00 Pause med kage, vand, kaffe eller the
15.15 Opgaver – Løsning
15.30 Energikrav i Bygningsreglementet- Ventilation
Søren Aggerholm
16.15 Bæredygtighed – Introduktion
Søren Aggerholm
16.30 Afslutning dag 5

 

Dag 6 Modul B
08.30 Orientering
Henrik Brohus og Lars Nielsen
08.35 Multizoneprogrammer og CFD
Henrik Brohus
09.00 Anlægs- og driftsøkonomi
Lars Nielsen
10.00 Opgaver
10.15 Pause med frugt, vand, kaffe eller the
10.30 Måling på ventilationsanlæg
Henrik Brohus
12.00 Opgaver
12.15 Frokost og telefonpause
13.15 Opgaver, fortsat
13.45 Automatik, regulering og indregulering
Lars Nielsen
14.30 Opgaver
15.00 Pause med kage, vand, kaffe eller the
15.15 Driftsinstruktion, vedligehold og kvalitetskontrol
16.00 Resumé af kursus
16.30 Afslutning dag 6

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

22.000 DKK

Junior

22.000 DKK

Senior

22.000 DKK

Ikkemedlem

26.000 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.