user

BSim Indeklimasimulering, Avanceret – København

2020-08-27 09:00:00 2020-08-27 17:00:00 Europe/Copenhagen BSim Indeklimasimulering, Avanceret – København Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, 2300 København S.
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, 2300 København S.
Dato for arrangement
27 / 08 - 2020
Dato for arrangement
09:00
Id for arrangement
K 20004

Dette arrangement er blevet afholdt.

Kurset afholdes den 27. august 2020 i Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, 2300 København S.

Klik her, hvis du vil læse om grundkurset.

(Det er IKKE en forudsætning at have deltaget i grundkurset, for at deltage i det avancerede kursus.)

Dette kursus lægger vægt på gennemgang af beregningsmodellerne og giver en grundig gennemgang af de mere komplekse installationer i BSim. Med implementeringen af den nye fugtmodel er BSim blevet et helt enestående program til dynamisk, simultan simulering af temperatur- og fugtforhold i bygninger, fx til vurdering af udtørring af byggefugt, risiko for kondensdannelse på og i konstruktioner samt analyse af betingelser for skimmelsvampeangreb.

Foruden fugtmodellen gennemgås de nye modeller for:

  • simulering af gulvvarme, – elektrisk og vandbåren
  • ny model for beregning af rudetemperaturer,
  • simulering af indvendige og udvendige solafskærmninger,
  • naturlig ventilation (og infiltration),
  • simulering af solceller integreret i klimaskærmen
  • samt nye muligheder for at visualisere og dokumentere bygningsmodellen. Kurset gennemgår også de mere avancerede systemer og reguleringsfunktioner for ventilationsanlæg, naturlig ventilation samt integreret regulering af solafskærmning og belysning.


Målsætning

BSim-brugerne får et godt overblik over alle simuleringsmuligheder i programpakken. Deltagerne opfordres til evt. at beskrive egne bygningsmodeller med aktuelle problemstillinger vedrørende opbygning af model og fastlæggelse af beregningsforudsætninger.


Kursusform

Foredrag, aktiv anvendelse af pc’er, demonstrationer, diskussioner af principielle problemstillinger samt deltagernes konkrete bygningsmodeller og simuleringsspørgsmål. Det udleveres et kompendium med artikler, der beskriver programpakkens matematiske modeller.

Undervisere

Kjeld Johnsen
Kim B. Wittchen

Hent program PDF
09.00 Velkommen (KJJ)
09.10 Oversigt over nyhederne i BSim (KBW)
Kursusindhold…
09.30 Naturlig ventilation og udluftning (KBW/KJJ)
Åbninger i konstruktioner
Regulering (temp. og CO2)
Spalter/utætheder i konstruktioner
Multizonemodel
10.00 Opgave 4a: Naturlig ventilation i restaurant (enkeltzonemodel)
10.30 PCM og kuldebroer (KBW)
11.00 Fugtberegninger (KBW/KJJ)
Fugtmodel
PAQ beregning
11.30 Opgave 4b: Fugt og multizonemodel i restaurant
12.30 Frokost
13:15 Dagslys og lysregulering SimLight (KJJ)
Lysfordeling, sollysfaktorer og lysregulering
Solafskærmning
14.00  Opgave 5: Dagslysberegning og lysstyring i restaurant
14.30 Komplekse systemer og reguleringer (KJJ)
Ventilationsregulering, recirkulation
Gulvvarme, varmeafgivelse i konstruktioner
PackCalc, central køling og varmepumpe
15.15 Kaffepause
15:30 SimPv: Simulering af solceller (KBW)
Beregningsmodel
Skyggeforhold
16.00 Klimadata fra hele verden (KBW)
16.15 Fremtidige udvidelser og forbedringer i BSim (KBW, KJJ)
Jordtemperatur under bygninger, Batch
16.45 Opsamling og diskussion
IBPSA Nordic
17.00 Afslutning

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

4.750 DKK

Junior

4.750 DKK

Senior

4.750 DKK

Ikkemedlem

5.750 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.