user

BSim Indeklimasimulering, Grundkursus – København

2020-08-25 10:00:00 2020-08-26 18:00:00 Europe/Copenhagen BSim Indeklimasimulering, Grundkursus – København Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, 2300 København S. 
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, 2300 København S. 
Dato for arrangement
25 / 08 - 2020
Dato for arrangement
10:00
Id for arrangement
K 20003

Dette arrangement er blevet afholdt.

Kurset afholdes den 25. og 26. august 2020 i Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, 2300 København S.

Klik her, hvis du vil læse om det avancerede kursus.

BSim – et uundværligt simuleringsprogram i verdensklasse
Ifølge vejledningen til Bygningsreglementet må det termiske indeklima i institutioner og kontorer ikke overskride 26°C hhv. 27°C, bortset fra nogle få timer pr år. Det termiske indeklima skal dokumenteres jf. DS474 for nye institutioner og kontorer samt i forbindelse med omfattende renovering, og dokumentationen kan ske via en simulering af forholdene i de kritiske rum på grundlag af Design Reference Year, DRY 2001-2010. Simuleringsprogrammet BSim er det oplagte valg til at udføre de krævede indeklimasimuleringer.

Siden frigivelsen af programpakken BSim er der sket væsentlige forbedringer og udvidelser af pakken, blandt udvidelser er bl.a.:

  • Nyudviklet fugtmodel
  • Model til simulering af gulvvarme
  • Forbedret model til beregning af rudetemperatur
  • Forbedret model til simulering af solafskærmning
  • Ny model for naturlig ventilation (og infiltration)
  • CO2-styring samt beregning af PAQ (perceived air quality)
  • Direkte adgang til mere end 2100 sæt klimadata fordelt over hele verden fra Internettet

Indhold
Kurset giver en grundig gennemgang af hele den nyudviklede programpakke BSim, herunder modul til rumlig opbygning af bygningsmodeller (SimView), et analyseværktøj til vurdering af solindfald og skygger (XSun) samt rutiner til beregning af dagslys (SimLight). Bag modellerne ligger en database der indeholder nødvendige data for byggematerialer og bygningskomponenter.

BSim pakken rummer også en række applikationer og links som kan aktiveres fra programmet. SimDxf er et program til opbygning af bygningsmodeller på baggrund af 2D CAD-tegninger. Modeller til Be18 programmet kan opbygges i SimView og gemmes via et link i programmet.

Målsætning
Deltagerne vil lære at beherske brugen af alle programmodulerne i BSim og blive i stand til at opbygge bygningsmodeller, gennemføre termiske simuleringer med tsbi5 samt analyser af solindstråling og skyggeforhold i bygninger.

Målgruppe
Projekterende ingeniører og arkitekter, teknikere i bedriftssundhedstjenester, undervisere samt energi- og miljøansvarlige i offentlige forvaltninger. Kurset omhandler BSim og henvender sig primært til personer, der har et vist grundlæggende kendskab til bygningsfysik og bygningsinstallationer og som ønsker en indføring i den nye programpakke.

Kursusform
Foredrag, demonstrationer, aktiv anvendelse af pc’er, gruppearbejde, løsning af opgaver samt diskussion.

Undervisere

  • Kjeld Johnsen
  • Kim B. Wittchen

 

Program

Hent program PDF
Dag 1
10.00 Velkommen (KJJ)
10.15 Generel introduktion af BSim2000 (KBW)
Hvad er Bsim2000?
10.30 SimView (KWB/KJJ)
Brugergrænseflade®
Brugervejledning(er)
Generelle tips
Bygningsgeometri
Åbninger i konstruktioner
Site + eksterne skygger
Analyse af solfordeling med Xsun
11.15 Opgave 1a
11.45 Redigering af modellen i SimView (KWB/KJJ)
12.00 Frokost
13.00 Opgave 1b (udestue, tagrum, redigere geometri)
13.30 Databasen SimDB (KBW)
14.00 Bygningselementer (KJJ)
Standardkonstruktioner
WinDoors (inkl. Flytte/slette)
Dimensionerende varmetab
ModelView – kontrol af modellen
Xsun med konstruktioner
14.45 Kaffepause
15.00 Opgave 2a (konstruktioner, Windoors, database)
16.15 Termiske zoner (KBW)
Fiktive zoner
Ground
Konstruktioner mod jord
16.35 Simulering og varmebalance for tom bygning (KJJ)
17.00 Opgave 2b (termiske zoner, jord og simulering)
17.45 Opsamling (KJJ)
18.00 Slut på dag 1

 

Dag 2
09.00 Opsamling fra dag 1
09.15 Systemer i SimView (KJJ)

Redigeringsfunktioner

Simulering i tsbi5

Rækkefølge af systemer

10.15 Kaffepause
10.30 Opgave 2c (systemer og forbedringer)
11.30 Resultatbehandling (KBW)
12.00 Frokost
13.00 Dagslysberegning med SimLight (KJJ)
13.30 Temperaturlagdeling (KBW/KJJ)

Kappa-modellen

13.45 Opgave 2d (skygger, høje rum og kappa)
14.15 Import af CAD-tegninger, SimDXF (KBW/KJJ)
14.30 Kaffepause
14.45 Udveksling af datamodeller med Bv98 (KBW)
15.00 Opgave 3 (SimDXF, SimLight, Bv98)
15.15 Udveksling af datamodeller med: (KBW/KJJ)

Tsbi3

Radiance

CFD programmer

15.30 Konvertering af klimadata
15.45 Diskussion og evaluering
16.00 Kursus slut

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

8.500 DKK

Junior

8.500 DKK

Senior

8.500 DKK

Ikkemedlem

9.750 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.