user

Spørgsmål til 4×4 indlægsholder Camilla Føns Mortensen

Camilla arbejder med nye og bæredygtige teknologier og deres indvirkning på blandt andet processer og services særligt inden for smart buildings og smart city området. Hun har ca. 20 års erfaring med digitale transformationer inden for både den offentlige og private sektor og er i dag leder af Nordic IoT Centre – et netværk, der bl.a. repræsenterer det danske IoT økosystem.

Indlægstitel: Kan IoT bidrage til forbedring af indeklimaet?

Beskriv emnet for dit indlæg
IoT er det ’nye kække barn i klassen’, som møder klassisk bygningsautomatik. Den første prøver at modernisere bygningsdriften, fx ved hjælp af batteridrevne sensorer og nær ved realtidsdata – men ofte er løsningerne udviklet til isolerede brugsscenarier og svær at integrere i eksisterende processer. Den klassiske bygningsstyring leverer stabil bygningsautomatik, men kæmper stadig med korrekt indregulering af CTS-anlæggene og derigennem optimalt indeklima og energivenlig bygningsdrift. Begge tilgange arbejder hen mod samme mål: intelligent og bæredygtig bygningsdrift.

Hvorfor er det vigtigt at dykke ned i dette emne?
Indlægget vil prøve at belyse nogle af de aspekter, der er ved at arbejde med IoT i bygningsstyring og hvilke overvejelser, man skal gøre sig før man investerer i IoT-løsninger. Fx, hvordan sikrer man sig, at der er tale om pålidelige sensordata, og hvordan kan man gøre brug af data på tværs af løsninger?

Hvad får man ud af at deltage?
Indlægget vil bidrage med anbefalinger til hvordan IoT kan anvendes i bygningsdriften. Der er nemlig stor forskel på at bruge IoT til at monitorere indeklimaet, fx til brug ved DGNB-certificering af bygninger i drift eller til at styre CTS-anlægget. Som deltager vil man opnå indsigt i hvilke overvejelser, man bør gøre sig, før man investerer i IoT baserede løsninger, og hvilke krav der kan være gode at stille til markedet.

Hvem er dit indlæg interessant for?
Bygningsejere- og administratorer, driftsansvarlige og facility managers vil få gavn af indlægget i forhold til de strategiske muligheder ved brugen af IoT, herunder indsigter om krav, som kan være nyttige ved indkøbs- og udbudsprocesser.

4 årlige events med 4 unikke temaer. Hvert event varer 4 timer fordelt på 4 indlæg.

Læs mere om 4×4 by Danvak eventet Det bæredygtige indeklima her

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks