user

4×4 event – Det bæredygtige indeklima

Du får konkrete redskaber til at imødekomme de nye, lavere grænseværdier for udledning af CO₂ i bygninger.

Få 4 unikke anbefalinger fra anerkendte indeklima-specialister, som du kan anvende i dit daglige arbejde med at sikre det bæredygtige indeklima. 

Vi bygger og drifter bygninger med det formål at skabe et godt indeklima. Uden et godt indeklima kan en bygning ikke være bæredygtig – socialt, økonomisk eller miljømæssigt.

Behovet for varme, ventilation, lys og gode rammer (det gode indeklima) afføder et stadigt større klimaaftryk, hvis vi ikke passer på og det er ikke bæredygtigt. Igennem tiderne har vi sat større og større krav til den komfort, vi som mennesker skal have, når vi opholder os i en bygning.

Den 1. januar 2023 blev der for nybyggeri over 1.000 m² indført et krav om en CO₂-grænseværdi svarende til 12 kg CO₂-ækv/m²/år. Kravet gælder for alle nye bygninger, der er omfattet af en energiramme. Fra 2025 kommer grænseværdierne også til at gælde for nybyggeri under 1000 m².

Ifølge Social- og Boligstyrelsen mødes aftaleparterne ultimo 2023, som forventer, at de fremtidige grænseværdier vil blive fastsat til:

2025: 10,5 kg CO₂ – ækv/m²/år
2027:    9,0 kg CO₂ – ækv/m²/år
2029:    7,5 kg CO₂ – ækv/m²/år

For at overholde disse fremtidige grænseværdier, er byggebranchen nødsaget til at være meget (mere) kritiske i forhold til, hvordan man bygger og hvilke materialer man vælger i byggeriet.

  • Har denne stramning af grænseværdierne indflydelse på indeklimaet?
  • Kan man optimere på de tekniske installationer i bygningerne, så man kan imødekomme grænsen for udledning af CO₂- ækv/m²/år i 2025?
  • Kan ny teknologi og nye måder at tænke indeklima på, være med til at sænke udledningen af CO₂?

Det stiller faggruppen Danvak Indeklima skarpt på i tæt samarbejde med Energiforum Danmark  – se det fulde program via knappen “Program & tilmelding”.

Samarbejdspartner:

 

Dette event er 1 ud af 4 events, som Danvak planlægger i 2024, med 4 forskellige faglige temaer, hver af 4 timers varighed og med 4 relevante indlæg.

Steffen Petersen, Professor, Aarhus Universitet

Civilingeniør, ph.d. fra DTU med 10 års erfaring i rådgiverbranchen.

I dag professor i bygningsvidenskab på Aarhus Universitet, hvor der uddannes diplom- og civilingeniører og forskes i at opnå det gode indeklima med et minimalt forbrug af energi og materialer.

Steffen har publiceret mere end 100 videnskabelige artikler om indeklima, bygningsfysik, og installationer, og er årets underviser på Aarhus Universitet 2023.

Peter Noyé, Civilingeniør, NIRAS A/S

Peter Noyé er civilingeniør og ekspertisechef i NIRAS A/S  inden for bæredygtighed, indeklima og energiområdet.

Han har været ansat i NIRAS siden 2000 og er en yndet ekstern foredragsholder samt ekstern lektor på DTU.

Camilla Føns Mortensen, Community IoT Lead for Nordic IoT Centre, FORCE Technology

Camilla arbejder med nye og bæredygtige teknologier og deres indvirkning på blandt andet processer og services særligt inden for smart buildings og smart city området.

Hun har ca. 20 års erfaring med digitale transformationer inden for både den offentlige og private sektor og er i dag leder af Nordic IoT Centre – et netværk, der bl.a. repræsenterer det danske IoT økosystem.

Peter Yde Jantzen, Ledende specialist - Indeklima og energi, COWI A/S

Peter er uddannet civilingeniør fra DTU, og arbejder i COWI A/S om ledende specialist indenfor bygningsenergi og indeklima. Han har som en del af denne rolle ansvaret for at definere og udvikle COWIs ydelser og faglighed indenfor området.

Siden sin ansættelse i COWI A/S har Peter beskæftiget sig med et bredt udsnit af projekter i alle størrelser – dog primært som fagansvarlig/disciplinleder på store projekter indenfor kontorbyggeri, hospitaler og pharma. Derudover har han været med til at udvikle en række af COWIs softwareløsninger, metoder og beregningstandarder på energi- og indeklimaområdet.

Peter har sin force indenfor avancerede analyser og opgaver, der ikke har en veldefineret standardløsning, og som derfor kræver en mere grundlæggende og dybdegående tilgang, og brænder for at gøre bygninger mere bæredygtige – både nye og eksisterende.

 

Bemærk, at medlemmer af Energiforum Danmark og Maskinmestrenes Forening kan deltage i eventet til ordinær medlemspris.

Notér blot EFD eller MMF i kommentarfeltet (deltagerkategorien Ikke medlem) ved tilmeldingen, så sørger Danvaks sekretariat for, at den aftalte rabat fremgår af fakturaen.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks