user

Varmeanlæg fra A til Z

2020-10-28 08:30:00 2020-11-26 16:30:00 Europe/Copenhagen Varmeanlæg fra A til Z WTC Ballerup Konference Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
WTC Ballerup Konference Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup
Dato for arrangement
28 / 10 - 2020
Dato for arrangement
08:30
Id for arrangement
K 20007

Dette arrangement er blevet afholdt.

Kurset afholdes i to moduler den 28. – 29. oktober og den 25. – 26. november.  Alle dage kl. 08.30 – 16:30.

9 ud af 10 varmeanlæg i Danmark fungerer ikke, som de er tiltænkt. Det er bare sjældent, der er nogen, der opdager det!

Hvis du stadig bygger varmeanlæg, som man har gjort siden 60’erne og 70’erne, er der stor sandsynlighed for, at disse anlæg hører til blandt de 9. Det resulterer i et større energiforbrug og dårligere komfort end nødvendigt.

Vil du gerne have, at dine anlæg ligger i de 10 %, der tilgodeser alle nutidens krav, både til komfort og energieffektivitet, så er det tid til, at du bliver bragt på omgangshøjde med den tekniske udvikling og nutidens myndighedskrav til varmeanlæg.

Krav fra brugerne til komfort, krav til energieffektivitet og krav fra kollektive eller vedvarende forsyninger betyder, at det bliver stadig mere kompliceret at sikre optimal funktion af varmeanlægget. Fejlretninger, tidskrævende afleveringer og utilfredse kunder og brugere er hverdagskost, men det behøver det ikke at være.

Indhold:

På kurset ”Varmeanlæg fra A til Z” bliver alle aspekter af projektering af varmeanlæg gennemgået i både teori og praksis, herunder:

 • Opbygning af forskellige typer af varmeanlæg
 • Udformning og drift af forskellige former for varmegivere
 • Regulering af varmeydelser
 • Teoretiske og praktiske forhold omkring pumper
 • Valg af kompletterende komponenter
 • Metoder til at sikre korrekt vandbalance

Udbytte:

 • Du lærer at udforme et varmeanlæg, så det kan reguleres og drives hensigtsmæssigt og energiøkonomisk, ligesom du vil få den nyeste viden om korrekt dimensionering af varmekilderne.
 • Du opnår indsigt i de mange faldgruber, der kan medføre dårlig komfort og øget energiforbrug.
 • Du bliver i stand til at se sammenhængene mellem anlægsudformning, valg af varmegivere og regulering af ydelser.
 • Du får viden om de forskellige komponenter, der kan lette den daglige drift af et varmeanlæg.

Derudover får du:

 • Kompendium med alle slides inklusive kommentarer og gode råd
 • Beregningsværktøj til dimensionering af reguleringsventiler
 • Mulighed for faglige diskussioner om varmeanlæg
 • Diplom for gennemførelse

Målgruppe:
Varmeanlæg fra A til Z er for alle, der vil have indgående viden omkring udformning og drift af varmeanlæg. Kurset er primært for rådgivende ingeniører, men også interessant for maskinmestre, vvs teknikere, driftsfolk, sælgere fra leverandører m.fl.

Undervisere:
Ejvind Løgberg, Chefrådgiver, Fagspecialist VVS, NIRAS A/S (kursusleder)
Claus Madsen, Indehaver, MaSeCo
Bjarne Andreasen, Head of IMI Hydronic College
Michael Norup, Produktchef Pneumatex, IMI Hydronic Engineering
Christian Børsting, Serviceleder, JJ-VVS

Hent program PDF

Kurset afholdes som 2 x 2 dage med 4 ugers mellemrum

Dag 1

 • Forsyningssystemer
 • Varmtvandsforsyning
 • Varmeanlæg – typer og opbygning
08:30 Morgenbrød / indskrivning
09.00 Intro
09.30 Forsyningssystemer
10.30 Pause
10.45 Forsyningssystemer (fortsat)
11.30 Varmtvandsforsyning
12.00 Frokost
13.00 Varmtvandsforsyning (fortsat)
14.15 Pause
14.30 Varmeanlæg typer + opbygning
15.45 Spørgsmål og afrunding

Dag 2

 • Systemopbygning, Fordeling
 • Varmegivere
 • Reguleringsteori
 • Reguleringsventiler
08.30 Morgenbrød og intro
09.00 Systemopbygning – Fordeling
10.30 Pause
10.45 Varmegivere
12.00 Frokost
13.00 Varmegivere (fortsat)
13.30 Reguleringsteori
14.30 Pause
14.45 Reguleringsventiler
16.00 Spørgsmål og afrunding

Dag 3

 • Pumper og pumpeteori
 • Sikkerheds- og ekspansionssystemer
 • Udluftning, filtrering m.m.
08.30 Morgenbrød og intro
09.00 Pumper og pumpeteori
10.30 Pause
10.45 Sikkerheds- og ekspansionssystemer
12.00 Frokost
13.00 Sikkerheds- og ekspansionssystemer (fortsat)
13.30 Udluftnings og filtrering
14.30 Pause
14.45 Udluftning og filtrering (fortsat)
15.30 Spørgsmål og afrunding

Dag 4

 • Indregulering
 • Rør og armaturer
08.30 Morgenbrød og intro
09.00 Indregulering
10.30 Pause
10.45 Indregulering (fortsat)
11.15 Rør og armaturer
12.00 Frokost
13.00 Rør og armaturer (fortsat)
14.00 Pause
14.15 Spørgsmål og afrunding

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

11.500 DKK

Junior

11.500 DKK

Senior

11.500 DKK

Ikkemedlem

13.500 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.