user

Gratis for medlemmer

Reguleringskreds design og bestykning

2023-06-15 14:00:00 2023-06-15 16:00:00 Europe/Copenhagen Reguleringskreds design og bestykning Online
type af arrangement
Temamøde / Danvak Varme & Køl
Geografisk placering
Online
Dato for arrangement
15 / 06 - 2023
Dato for arrangement
14:00
Id for arrangement
23506

Reguleringskredse, ofte kaldet blandesløjfe i VVS-jargon, er en vigtig installationsdetalje i de fleste VVS installationer.

Hvis de udføres optimalt, kompatibelt med systemet og reguleringsudrustningen, da vil man kunne regulere og optimere energiforbruget og opnå gode temperatur-forhold i bygninger. Virkeligheden er ofte noget andet, med dårligt fungerende anlæg til følge.

Årsagen til problemer kan være mange, her nævnes nogle typiske:

 • Forkert type reguleringskreds til formålet
 • Valg af forkert type reguleringsventil til opgaven
 • Valg af forkert størrelse af reguleringsventil
 • Tilgængeligt differenstryk ude af kontrol
 • Kontraventil i bypass på kredstype, hvor den kan gøre mere skade en gavn
 • Temperaturføler placeret forkert

Har et varme- eller kølesystem et eller flere af disse fejl, kan følgerne bl.a. være:

 • Umuligt at opnå ønsket og stabil temperatur på fremløbsvand og rumtemperatur
 • Støj i rør og units
 • Urimeligt højt energiforbrug
 • Korr0sion eller kavitation i komponenter
 • Ødelæggelse af installationsdele ved strømsvigt

De nævnte problemer kan findes i både præfabrikerede reguleringskredse og “skræddersyede” installationer til f.eks. radiatorkredse, gulvvarmekredse og varme- og køleflader.

 

Formålet med temamødet: 

Dårligt fungerende reguleringskredse betyder ofte øget energiforbrug og dårlig temperatur klima. Det er vigtigt at design og komponentvalg udføres med indsigt og omtanke – ikke med copy-paste! Med en velvalgt reguleringskreds, som er bestykket med kompatible produkter, vil anlæg kunne reguleres og slutbruger modtager temperaturer som planlagt uden gener.

 

Udbytte:

Du vil blive introduceret til de mest anvendte typer reguleringskredse og deres anvendelse. Vi vil også gennemgå de gængse ventiltyper, som har eksisteret i årtier og kikke på nye teknologier for bestykning på reguleringskredse.

 

Målgruppe:

Rådgivere og installatører

 

Praktisk:

Du vil modtage link til temamødet før mødet starter.

Indlægsholdere

Bjarne Andreasen, Head of IMI Hydronic College, IMI Hydronic Engineering

Bjarne som er uddannet VVS Tekniker og lærer, har undervist inden for VVS siden 1979, bl.a. 4 år på VVS linjen på Teknisk Akademi i Aarhus.

Har siden 1999 undervist globalt på IMI Hydronic College med hovedvægt på hydrauliske forhold i væskebårne VVS-anlæg, herunder teori og praksis inden for regulering og indregulering.

Per Banke, OEM Development Manager, Danfoss A/S

Per er uddannet ingeniør med speciale indenfor VVS og har tidligere arbejdet som rådgivende ingeniør og de sidste mange år som ingeniør hos Danfoss med både salg og produkt management. Per er dagligt involveret i løsning af komplekse opgaver indenfor HVAC området.

Hent program PDF

 

Kl. Program
14:00 Per Banke

Intro

14:05 Bjarne Andreasen

Muligheder for komponentbestykning – gennemgang af de kendte og nye muligheder

14:50 Per Banke

Pause/spørgsmål/debat

15:00 Bjarne Andreasen

Hvordan opbygges en reguleringskreds?

15:45 Per Banke

Debat/afrunding

16:00 Tak for i dag!

 

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

Gratis

Junior

Gratis

Senior

Gratis

Ikkemedlem

250 DKK