user

Opdateret norm DS428 brandsikring af ventilationsanlæg

Få overblik over den opdaterede norm DS428, som er godkendt og udkommer september 2019

2019-09-25 14:30:00 2019-09-25 17:00:00 Europe/Copenhagen Opdateret norm DS428 brandsikring af ventilationsanlæg Aalborg Universitet, Fibigerstræde 15 - hovedkantinebygningen, 9220 Aalborg Øst - Auditorie A
type af arrangement
Temamøde / Danvak Nordjylland
Geografisk placering
Aalborg Universitet, Fibigerstræde 15 - hovedkantinebygningen, 9220 Aalborg Øst - Auditorie A
Dato for arrangement
25 / 09 - 2019
Dato for arrangement
14:30
Id for arrangement
M 19513

Dette arrangement er blevet afholdt.

DS 428 foreligger nu i en 2019 udgave og er blevet suppleret med standartmetoder for mekanisk røgudluftning og udformning af ventilation for garageanlæg. I DS428:2019 er der arbejdet med at styrke videreformidlingen af standartmetoderne med ca. 30 nye tabeller, diagrammer og figurer, og den udbredte brug af ”decentral” ventilation er nu medtaget som en standardmetode.

Nyeste forskning inden for temperaturudvikling og trykophobning ved brand i et tæt ”morderne” byggeri er medtaget i standardens nye røgventilerede standardmetoder.

Kravene til de enkelte komponenter, placering af luftindtag/afkast og ikke mindst brandsikringsautomatik og strømforsyning har også fået en generel opdatering.

Indlæg med:
Kenneth Hougaard Jensen, Certificeret brandrådgiver – 3. part, Viborg Ingeniørerne A/S og Birgit Knudsen, Concept Development, Systemair A/S

Hent program PDF
Kl. Program
14.30 Velkomst, v/Leif Kjær Nielsen, Systemair A/S
14.35 DS428:2019 – En kort gennemgang af væsentlige ændringer

  • 2019 udgaven skelner imellem funktionskrav, standartmetoder og ”beregningsmæssige løsninger”, og gør dermed klar til BR18´s certificerede myndighedsbehandling af brandkravene.
  • Nye formidlingsværktøjer vil gøre standardmetoderne for brandsikring af ventilationsanlæg mere praktisk anvendelig for brugeren. Vi vil gennemgå principperne for de nye diagrammer og tabeller i forbindelse med dimensionering af de røgventilerede systemer.
  • Samtidig vil vi kigge på den korrektion af beregningsforudsætningerne for de røgventilerede systemer 2019 udgaven indeholder.

v/Kenneth Hougaard Jensen, Certificeret brandrådgiver – 3. part, Viborg Ingeniørerne A/S

15.15 Pause/netværkstid – Kaffe, the og kage
15.45 DS428:2019 i forhold til BR18 og den certificerede byggesagsbehandling

  • Den Certificerede byggesagsbehandling af BR18 kap. 5 vil påvirke, hvordan DS428:2019 vil blive anvendt i ”dagligdagen”.
  • Fremadrettet skal der til størstedelen af vores projekter tilknyttes en certificeret brandrådgiver, der skal jonglere imellem DS428:2019’s standartmetoder for dokumentation af ventilationsanlægs brandsikring.
  • Der vil komme en skarp sondering af, hvornår et ventilationsprojekt falder inden for de præ-accepterede løsninger (standardmetoderne), og hvornår der med fordel kan afviges fra standartmetoderne – Men hvordan passer DS428:2019 ind i processen?

v/Kenneth Hougaard Jensen, Certificeret brandrådgiver – 3. part, Viborg Ingeniørerne A/S

16.15 Røgventilerede og spjældsikrede systemløsninger, godkendte komponenter hertil.

  • Ændringer fra DS428:2011 til DS 428:2019 iht. standardmetoder for opfyldelse af funktionskravene til røgventilerede og spjældsikrede systemer. Generelt er der skærpede krav til de røgventilerede systemer, og det er blevet enklere at anvende de spjældsikrede systemer.
  • Gennemgang af de nye krav til komponenter til disse systemer.
  • Brug systemløsningerne for at opfylde funktionskrav og undgå dermed yderligere dokumentation.

v/ Birgit Knudsen, Concept development, Systemair A/S

16.55 Afslutning

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

200 DKK

Junior

Gratis

Senior

Gratis

Ikkemedlem

500 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks