user

Linjetabsberegning med HEAT2, Avanceret

2020-05-07 08:30:00 2020-05-07 16:30:00 Europe/Copenhagen Linjetabsberegning med HEAT2, Avanceret Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, 2300 København S.
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, 2300 København S.
Dato for arrangement
07 / 05 - 2020
Dato for arrangement
08:30
Id for arrangement
K 20032

Dette arrangement er blevet afholdt.

NB! Dette er en beskrivelse af det avancerede kursus. Klik her, hvis du vil læse mere om grundkurset.

Kuldebroer kan have væsentlig betydning for bygningers energiforbrug og kan i værste fald udgøre op mod 50 % af bygningens samlede transmissionstab. Samtidig er der i øjeblikket rettet stor fokus på forskelle mellem beregnet og målt energibehov, hvilket understreger vigtigheden af at medtage effekten af kuldebroerne korrekt i bygningers energibehov. Kuldebroer kan også medføre kondens og risiko for svamp og skimmel i konstruktioner og på overflader, og det er derfor vigtigt at kunne vurdere om givne konstruktionssamlinger medfører risiko for problemer.

Kuldebroer kan undertiden ”falde mellem to stole”, hvis ikke man er opmærksom på, om en variation i konstruktionen er af væsentlig betydning, eller hvilken konstruktionsdel et øget tab hører til. Det er vigtigt at få alle linjetabene med de rigtige steder og dokumentere, at Bygningsreglementets krav til mindste varmeisolering overholdes, og samtidig er det vigtigt at kunne vurdere eventuelle risici for problemer med konstruktionerne.

Dette kursus henvender sig til brugere af HEAT2-programmet, som allerede har erfaring med at bruge programmet til at lave ”simple” beregninger svarende til dem, som følger retningslinjerne i fx DS 418. På kurset vil du lære at bruge beregningsprogrammet HEAT2 til at modellere, beregne og vurdere på komplekse konstruktioner (se nedenfor). Der er tale om hands-on-undervisning, hvor kursusdeltageren får stillet en computer og programmet til rådighed.

Kursusdagen afsluttes med en frivillig test på ca. 30 min. og herefter modtages et certifikat for gennemført kursus.

Kurset afholdes den 7. maj 2020 kl. 08:30 – 16:30 i  Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, 2300 København S. 

Kursusleder: Mads Hulmose Wagner fra MOE.
Medunderviser på dette kursus er seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Jørgen Rose.

Hent program PDF
 8.00 Morgenmad
 8.30 Velkomst, indledning og præsentation
 8.45 Generelle faldgruber (DS 418, HEAT2 og 3D),
Linjetab og kuldebroer en dominerende faktor
 9.30  Pause
 9.45 Samlinger mellem ydervæg og vindue/dør
 11.00  Pause
 11.15 Terrændækket
 12.30  Frokost
13.30 Ydervægsfundamenter
14.45 Pause
 15.00 Altaner og lignende
 16.15  Opsamling, evaluering mv.
16.30 Afslutning

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

5.750 DKK

Junior

5.750 DKK

Senior

5.750 DKK

Ikkemedlem

7.000 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.