user

Kig i krystalkuglen om kølemidler nu og i fremtiden (Online Temamøde)

2021-04-29 09:00:00 2021-04-29 10:30:00 Europe/Copenhagen Kig i krystalkuglen om kølemidler nu og i fremtiden (Online Temamøde) Online
type af arrangement
Temamøde / Eigil Nielsen, eigildk
Geografisk placering
Online
Dato for arrangement
29 / 04 - 2021
Dato for arrangement
09:00
Id for arrangement
M 21505

Dette arrangement er blevet afholdt.

Køle- og varmepumpeanlæg er i disse år udfordret af klimaet – nogle kølemidler påvirker drivhuseffekten voldsomt, og der har Danmark og EU regler, som begrænser klimapåvirkningen af visse typer kølemidler (HFC). Danmark og EU er i gang med stramninger, som kommer til at gøre det vanskeligere for køle- og varmepumpebranchen at levere anlæg i fremtiden.

Emner relateret til køle- og varmepumper, der blandt andet bliver gennemgået i løbet af webinaret

 • EU-reglernes betydning for køle- og varmepumpeanlæg
 • Danske nationale reglers betydning for køle- og varmepumpeanlæg
 • Sikkerhedsforhold med nuværende og fremtidige brandbare kølemidler

Formål
Webinaret giver et indblik i, hvordan et køle- og varmepumpeanlæg påvirkes af EU og danske regler i forhold til at reducere klimabelastningen.

Udbytte
Efter deltagelse i webinaret, har den enkelte deltager fået et indblik i, hvordan reguleringer på kølmiddelområdet påvirker anlæggene i forhold til kølemiddelvalg, installationssteder og daglig drift.

Målgruppe
Ingeniører, installatører, teknikere, slutbrugere og driftsansvarlige.

Der bliver udleveret materialer elektronisk, der understøtter indlæggene i elektronisk.

Mødet afholdes online via Teams, og du vil modtage indkaldelse til arrangementet få dage før mødet afholdes.

Indlægsholdere

Asbjørn Vonsild, Konsulent, Vonsild Consulting

Speciale:

 • Standarder og lovgivning indenfor køle-, klima- og varmepumpeanlæg.
 • Brandbare kølemidler.

Eksterne roller:

 • Formand (convenor) for WG16 der arbejder med reglerne for A2 og A3 kølemidler (kulbrinter og lignende) for IEC 60335-2-40.
 • Medlem af IEC/TC61D/SC61D, styregruppen for IEC 60335-2-40.
 • Medlem af CEN/TC182/WG6 og CEN/TC182, arbejdsgruppen og styregruppen for EN 378.
 • Medlem af ISO/TC86/SC1/WG1 og ISO/TC86/SC1, arbejdsgruppen og styregruppen for ISO 5149.
 • Formand for den danske spejlkomite for standarder til store kølesystemer (s251).
 • Medlem af den danske spejlkomite for standarder til elektrisk apparater herunder mindre kølesystemer (s561).
 • Medlem af den danske spejlkomite for standarder til kølecontainer (s170).
 • Medlem af RTOC (Refrigerant Technical Options Committee), teknisk rådgivningsgruppe for Montreal Protokollen, og hovedforfatter på kapitlet om kølemiddelegenskaber.

Eigil Nielsen, Maskinmester / Konsulent, Konsulentfirmaet eigildk

Eigil har arbejdet med køleteknik i hele sin erhvervsaktive del af livet.

Sejlet i J. Lauritzens køleskibe i omkring 6 år, været ansat som teknisk sælger hos FK Teknik (kølegrossist) i omkring 10 år, undervist i køleafdelingen på Den jydske Haandværkerskole i godt 13 år og arbejdet som selvstændig konsulent i kølebranchen siden 2008 med mange forskellige opgaver – ISO 9001:2015 certificering af kølefirmaer, fremstilling af dokumentation for køle- og varmepumpeanlæg og afholdt en række forskellige kurser.

Eigil har skrevet lærebogen ”Noget om køleteknik”, som anvendes i stor udstrækning i og omkring kølebranchen.

Hent program PDF
Kl. Program
09.00 Goddag og velkommen samt kort information om webinaret

v/Eigil Nielsen, eigildk

09.10
 • Overblik over indholdet i forslaget til ændring af den danske 10 kg bekendtgørelse til 5 tons CO2-ækvivalenter
 • Overblik over den igangværende proces med vurdering og evt. revision af EU-F-Gasforordningen om anvendelse af HFC-Kølemidler
 • Begrænsninger for køle- og varmepumpeanlæg med varianter af kølemidler, som er brandbare.

v/Asbjørn Vonsild, Vonsild Consulting

09.45 Kort pause
09.55
 • Mærkning af køle- og varmepumpeanlæg
 • Udfordringer ved arbejde med køle- og varmepumpeanlæg med brandbare kølemidler f.eks. R32
 • Begrænsninger ved opstilling af køle- og varmepumpeanlæg med brandbare kølemidler
 • Certifikatregler for montører, som skal arbejde med køle- og varmepumpeanlæg

v/Eigil Nielsen, eigildk

10.30 Tak for i dag!

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

100 DKK

Junior

Gratis

Senior

Gratis

Ikkemedlem

250 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.