user

DS428 Brandsikring af ventilationsanlæg – Aarhus

2019-12-11 08:30:00 2019-12-12 17:00:00 Europe/Copenhagen DS428 Brandsikring af ventilationsanlæg – Aarhus Horisont Hotel & Konference, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N.
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
Horisont Hotel & Konference, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N.
Dato for arrangement
11 / 12 - 2019
Dato for arrangement
08:30
Id for arrangement
K 19028

Dette arrangement er blevet afholdt.

Kursus i den nye og opdaterede udgave af DS428

Der bliver undervist med udgangspunkt i DS428:2019 (september 2019). Da denne nye version er udvidet til også at omfatte brandsikring af fraluftsanlæg, garageanlæg og mekanisk røgudluftning, er kurset tilsvarene udvidet med en ekstra kursusdag, så kurset strækker over to dage.

Dette kursus afholdes i Aarhus den 11. – 12. december 2019 i tidsrummet fra kl. 08.30 – 17.00. Kurset afholdes også i Ballerup den 22. – 23 januar 2020 og er for alle, der beskæftiger sig med ventilation.

DS 428 er blevet opdateret og indeholder væsentlige forbedringer. Grundlæggende er standarden blevet klart opdelt med funktionskrav, standardmetoder og beregningsmæssige løsninger. De beregningsmæssige løsninger henvender sig primært til specielle projekter, hvor man ønsker at eftervise afvigelser eller alternative løsninger i tæt samarbejde med bygningens brandrådgiver.

Standardmetoderne er udvidet væsentligt, og vil kunne anvendes direkte i næsten alle projekter og er underbygget med principløsninger for:

  • Decentrale systemer – Helt nyt afsnit for decentrale ventilationsanlæg
  • Spjældsikrede systemer – Mindre opdateringer
  • Røgventilerede systemer – Helt nyt beregningsgrundlag
  • Parkeringsventilation – Helt nyt afsnit
  • Røgudluftning – Helt nyt afsnit, bl.a. med muligheden for kombinerede systemløsninger

Derudover er kravene til komponenter også opdateret, bl.a. for indtag/afkast, kanalsystemer, brandsikringsspjæld og omfanget af brandisolering.

Kravene til brandsikringsautomatik og strømforsyning har også fået en generel opdatering

Nærværende kursus vil ikke gennemgå alle punkter i standarden, men vil primært tage udgangspunkt i at forklare standardmetoderne og systemløsningerne, som er dem man vil anvende i dagligdagen. Målet er altså, at man har en god forståelse for standardens opbygning og brug i dagligdagen. For at få det fulde omfang af alle krav, er det derfor nødvendigt, at man efterfølgende selv gennemgår hele standarden.

Den gældende standard bliver udleveret på kurset.

Kursusleder:

Brian Schiøtt, projektchef og medejer af AiRFORCE og hovedforfatter af DS428, version 3, 4 og version 5 senest opdateret i sommeren 2019. Brian Schiøtt har undervist i DS428 siden 2002 og har arbejdet med projektering af ventilationssystemer siden 1990 som henholdsvis rådgiver, entreprenør og systemleverandør. Medforfatter til flere andre standarder og vejledninger inden for ventilation og brandventilation.

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

8.500 DKK

Junior

8.500 DKK

Senior

8.500 DKK

Ikkemedlem

10.500 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.