user

DS 428:2019 Komplet kursus om brandsikring af ventilationsanlæg – Fredericia

2022-06-14 08:30:00 2022-06-15 17:00:00 Europe/Copenhagen DS 428:2019 Komplet kursus om brandsikring af ventilationsanlæg – Fredericia Trinity Hotel, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
Trinity Hotel, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia
Dato for arrangement
14 / 06 - 2022
Dato for arrangement
08:30
Id for arrangement
22028

Dette arrangement er blevet afholdt.

Kurset strækker sig over 2 kursusdage og er en komplet gennemgang af alle krav og præaccepterede løsninger i DS 428:2019.

Den opdaterede standard DS428 indeholder væsentlige forbedringer. Grundlæggende er standarden blevet klart opdelt med funktionskrav, standardmetoder og beregningsmæssige løsninger.

Der bliver mere og mere fokus på brand- og røgsikring, som også er blevet væsentlig mere kompleks i de seneste år. Dette stiller store krav til alle rådgivere og entreprenører, som arbejder med projektering og udførelse af ventilationsanlæg, at deres vidensniveau og kundskaber på området er helt ajourført.

 

Formål

Kurset ligger stor vægt på gennemgå standardmetoderne og systemløsningerne, som er dem man vil anvende i dagligdagen. Formålet er altså, at man har en god forståelse for standardens opbygning og brug i dagligdagen, for herved at være bedre klædt på til at minimere omkostninger og fejl under projektering og udførelse.

 

Indhold

 • Grundig gennemgang af standardløsningerne og tilhørende krav og undtagelser
 • Grundig indføring af beregningsmetoder for røgventilerede systemer og decentrale anlæg med røgventilator
 • Introduktion til de beregningsmæssige løsninger til specielle projekter, hvor man ønsker at eftervise afvigelser eller alternative løsninger, i tæt samarbejde med bygningens brandrådgiver.
 • God tid til gennemgang af spørgsmål og praktiske eksempler fra hverdagen

Standardmetoderne er udvidet væsentligt, og vil kunne anvendes direkte i næsten alle projekter og er underbygget med principløsninger for:

 • Decentrale systemer – 7 forskellige systemløsninger, samt opdateret beregningsmetode
 • Spjældsikrede systemer – Mindre opdateringer
 • Røgventilerede systemer – Krav til kanal- og røgventilator dimensionering, samt opdateret beregningsmetode
 • Parkeringsventilation – Krav til dimensionering og udformning
 • Røgudluftning – Særskilte anlæg og nye muligheder for kombinerede systemløsninger
 • Brandsikringsautomatik – Skærpede krav, mulighed for zoneinddeling og modulerende brandsikringsspjæld

Få styr på

 • Tillæg til DS428:2019
 • Nye skærpede krav til brandtestede kanal
 • Metoder til udførelse af brandtætninger af ventilationsgennemføringer
 • Kravene til brand- og røgsikring af ventilationsanlæg
 • Ny beregningsmetode for røgventilerede systemer
 • Beregning af brandteknisk volumenstrøm
 • Muligheder for zoneinddeling af brandsikringen
 • Kombinerede komfortanlæg og røgudluftningsanlæg

Udbytte af kurset

 • Baggrundsviden for kravniveauer og opbygning af standarden
 • Teoretisk og praktisk indfaldsvinkel til specifikke problemløsninger
 • Overblik over basis komponentkrav og udførelseskrav.

Nærværende kursus vil ikke gennemgå alle punkter i standarden, men vil primært tage udgangspunkt i at forklare standardmetoderne og systemløsningerne, som er dem man vil anvende i dagligdagen. Målet er altså, at man får en god forståelse for standardens opbygning og brug i dagligdagen. For at få det fulde omfang af alle krav, er det derfor nødvendigt, at man efterfølgende selv gennemgår hele standarden.

Der bliver undervist med udgangspunkt i den nyeste DS428:2019+Till. 1+2:2021, som også omfatter de nyeste tillæg og rettelser. Standard inkl. tillæg bliver udleveret på kurset.

Målgruppe

Kurset er for alle som arbejder med projektering og udførelse af ventilationsanlæg, som har brug for en komplet gennemgang af alle krav og løsninger i DS 428:2019, herunder også krav til indtag/afkast, komponenter, automatisk, systemløsning for parkeringsventilation og røgudluftning m.m.

Kursister, som har et godt kendskab til standarden i forvejen, og som vil opdateres på kravene forbundet med kanalsystem og brandtætninger samt systemløsninger for brand- og røgsikring, anbefales at tilmelde sig kurset: DS 428:2019 – Temakursus om brandsikring af ventilationsanlæg (1 dag).

 

Underviser

Brian Schiøtt, Projektudviklingschef Øland/ AiRFORCE

Brian Schiøtt har været hovedforfatter af standarden DS428, version 3, 4 og 5, og har undervist i DS428 siden 2002.

Brian Schiøtt har arbejdet med projektering af ventilationssystemer siden 1990 som henholdsvis rådgivende ingeniør, ventilationsentreprenør og som systemleverandør.

Hent program PDF

Dag 1

08:00 Kaffe og morgenbrød
08:30 Præsentation og orientering
08:45 Projektering
09:40 Komponenter, ekskl. kanaler
10:20 Kort pause
10:35 Komponenter, ekskl. kanaler
12:00 Frokost og telefonpause
12:45 Systemløsninger for brand- og røgsikring
15:00 Kort pause
15:15 Opgaver
16:30 Afslutning for dag 1

 

Dag 2

08:00 Kaffe og morgenbrød
08:30 Opfølgning på dag 1
08:40 Kanalsystem og brandtætninger
10:20 Kort pause
10:35 Kanasystem og brandtætninger
11:20 Parkeringsventilation
12:00 Frokost og telefonpause
12:45 Mekanisk røgudluftning
13:25 Brandsikringsautomatik
14:40 Kort pause
14:55 Afprøvning, aflevering, drift og vedligehold
15:20 Opgaver
16:20 Evaluering af kursus
16:30 Afslutning af kursus

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

8.750 DKK

Junior

8.750 DKK

Senior

8.750 DKK

Ikkemedlem

11.000 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.