user

Danvak Dagen 2020

2020-09-01 08:00:00 2020-09-01 17:30:00 Europe/Copenhagen Danvak Dagen 2020 IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
type af arrangement
Konference
Geografisk placering
IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Dato for arrangement
01 / 09 - 2020
Dato for arrangement
08:00
Id for arrangement
KF 20401

Dette arrangement er blevet afholdt.

Få eksperternes bud på, hvordan man opnår de bedste betingelser for godt indeklima og et funktionsdygtigt og energioptimeret byggeri.

Konferencen er for personer i byggebranchen, som beskæftiger sig med HVAC, energi og indeklima.
Gå til program

Vi tager selvfølgelig højde for den aktuelle situation omkring Corona-virus og sørger for, at alle anbefalinger fra sundhedsstyrelsen bliver overholdt i forbindelse med den praktiske afvikling af konferencen. Vi har p.t. få pladser tilbage, inden vi rammer loftet for max forsamling på 115 personer i lokalerne.

Tilmeld dig og deltag i paneldebat, hvor byggeriets parter fremlægger og diskuterer, hvordan vi får et bedre byggeri i Danmark, som tilgodeser klima, energieffektivitet, de økonomiske rammer og et godt indeklima. Vi har tilrettelagt et spændende program, der vil komme omkring emner om bygningsenergi, bygningsautomatik, vandinstallationer, varme & køl, indeklima, lys og ventilation.

I Danmark bygges der nyt og renoveres hver dag – hele året rundt. Der er mange interessenter involveret i byggeprojekter, eksempelvis bygherre, rådgiver, entreprenører og producenter, og det stiller store krav til alle involverede parter at levere netop dét, der skal til, for at et byggeri fungerer efter hensigten, når det skal tages i brug.

Vi arbejder for, at byggebranchen bliver bedre til at sparre med hinanden, og at kompetenceniveauet i hele værdikæden bliver højnet og dermed får flere velfungerende slut-byggerier. Derfor har vi ”plukket” nogle af landets førende specialister til dig, for at give dig den seneste nye viden på området på denne konference.

Midt på dagen afslører vi vinderen af professor P. Ole Fangers forskningslegat. Vinderen holder et indlæg omkring sin forskning, og i pauserne har du mulighed for at netværke med dine fagfæller og få inspiration omkring nye spændende produkter på miniudstillingen i Vandrehallen.

Alice Andersen fra Cowi A/S præsenterer, hvorfor det er sund fornuft at fokusere på et helhedsorienteret indeklima, så man både tilgodeser de energimæssige effekter og et godt indeklima.

 

Covid-19 retningslinjer

Vi tager selvfølgelig vores forbehold, så vi sikrer gennemførelsen af en god konference uden risiko for smitte. Læs her IDA Conferences retningslinjer i forbindelse med Covid-19:

 • Ved indgangen og i receptionen kan man spritte af.
 • Der vil være opstillet spritdispensere i stort omfang på samtlige etager, ved elevatorer, trapper, kaffemaskiner og toiletter.
 • Det er vores ansvar at sikre, at bordene i mødelokalerne er stillet korrekt op ift. antal og med den påkrævede afstand imellem.
 • Der må max være én person ad gangen i elevatoren.
 • Det er ikke tilladt at stå i kø på toilettet. Hvis der er optaget, venter man nogle minutter og kommer tilbage eller finder et andet toilet.
 • Forplejningen til de enkelte deltagere vil være i individuelle portioner, der stilles op af vores medarbejdere iført plastikhandsker.
 • Kaffe/te og vand kan hentes på vores maskiner ved lokalerne iført en handske eller med en serviet inden man trykker sin bestilling.
 • Af hensyn til sig selv og andre stilles engangskrus frem og man må ikke genopfylde den samme kop.
 • Vi er ved vandet og har investeret i hynder, som man kan tage under armen og sætte sig på langs vandkanten.
 • Afstandskrav skal også overholdes i frokostpausen.

 

Kl.

Program

08.00 Registrering, morgenbuffet, udstilling
08:30 Velkomst

Claus Andreasson, Generalsekretær, Danvak

08:35 Udstiller præsentationer
09:05 – 11:25 Vi har inviteret politikere, en repræsentant for klimapartnerskaberne, en investor og en producent ind til en paneldebat omkring byggeri og klimabelastning. Få deres bud på, hvad vi skal være opmærksomme på i fremtiden.
09:05 Politikere og indeklimarepræsentant

Hvordan sikrer vi samfundets og de nødvendige investeringer/omstillinger i byggeriet for at opnå de nødvendige klimamål? Hvad skal vi skrue på? Dyrere energi? Afgifter i forlængelse af byggevarernes klimabelastninger? Øgede støtteordninger? Skal vi lovgive og hvordan?

Henrik Møller, Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Heidi Bank, Medlem af Folketinget, Venstre

Lene Espersen, Administrerende direktør, Danske Arkitektvirksomheder – Se præsentationen her

09:50

Kaffepause / Udstilling

10:10 Investor:

Hvad vil investor? Hvad er vigtigt for investor? Hvordan sikrer man sin investering? Hvilke usikkerheder er særligt markante ved investeringer, der mindsker klimabelastningerne? Hvad kan fremme investeringer, der sikrer klimaet?

Jan Kæraa Rasmussen, Head of ESG, PensionDanmark – se præsentationen her

10:25 Producent:

Hvad gør producenten for innovation og udvikling set i lyset af energieffektivitet og en klimavenlig fremtid? Hvordan ser fremtiden ud i producentens øjne? Hvad skal politikkerne gøre for at skabe et bedre sprængbræt for eksporten?

Se præsentationen her

Søren Norman Andersen, Adm. direktør, Systemair Danmark A/S

10:40 Paneldebat

Hvad der skal til, for at vi kan få et bedre byggeri i Danmark, som øger bæredygtigheden både i relation til miljø, sundhed og økonomi og hjælper væsentligt med til at kunne opnå de danske klima målsætninger bl.a. om en reduktion af CO2-udslippet med 70 % i 2030 og et energiforbrug i 2050 baseret på 100 % vedvarende kilder.

Ordstyrer Lars Gunnarsen, Professor, BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet
samt Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Forskningsgruppen for Indeklimaets Sundhedspåvirkninger, Aalborg Universitet

11:25 Overrækkelse af REHVA Awards & P.O. Fanger legat
Præsentation af  P.O. Fanger vinderprojekt – Se Karin Rosenkilde Laursens præsentationen her
12:00 Frokost og udstilling
Spor 1

Energi, Smart Buildings, Drift

Spor 2

Vand, Varme & Køl

Spor 3

Indeklima, Lys & Ventilation

12:45 BIM-modellen som fundament for fremtidens byggeri i NCC

NCC ønsker fuld digitalisering af byggeprocessen fra tilbud til drift.

Konkret sker det på et stort renoveringsprojekt i København, hvor NCC har taget store digitale skridt i forhold til at gøre BIM-modellen til central informationsplatform for projektets parter fra tilbud til drift.

Se præsentationen her

Poul Leman Haldager, Senior projekteringschef, NCC Danmark A/S

Mikkel Nygaard Rønne, Lead VDC Manager, NCC Danmark A/S

’Dynamisk varmeregnskab’ – fordel udgifter til varme ud fra målt indeklima

Begrundelser for nytænkning af varmefordelingsregnskaber

Landsbyggefonden, Domea.dk og BO-VEST gennemfører forsøg i 1.200 lejemål, hvor de traditionelle varmefordelings-regnskaber erstattes med betaling for målt indeklima.

Formål: At give beboerne viden om deres faktiske indeklima og et økonomisk incitament til at vælge et indeklima til gavn for deres Sundhed, Bygning og Klimaet.

Se præsentationen her

Göran Wilke, CEO, IC-Meter Indeklima & Energi

Kan sundhed i private hjem drive den grønne omstilling?

Jørgen Søndermark og Steffen Maagaard samler op på Realdania By & Bygs to store indeklima demonstrationsprojekter, som er udført i samarbejde med MOE A/S. Vi ser på målinger af inventarets betydning for afgasningsniveauer. Vi diskuterer skimmel-risici i eksisterende huse. Vi ser på adfærd og bygningsperformance – og den ind imellem udfordrende kombination heraf! Vi kommer omkring do’s and dont’s på baggrund af den enorme datamængde, der er samlet op – og vi snakker både problemer og løsninger.

Se præsentationen her

Jørgen Søndermark, Arkitekt, projektleder, Realdania By & Byg

Steffen Maagaard, Koncernkompetencechef Energidesign og Indeklima, MOE A/S

13:20 Lokaleskift
13:25 Commissioning erfaringer ved aflevering – hvad er det værd?

Efter vi fik Dansk Standard DS 3090 for Commissioning, er Commissioning med i stort set alle udbud, men der er store forskelle på, hvordan processen udføres og derfor forskelligt udbytte af Commissioning.

Vi kigger på nogle erfaringer med bygninger henholdsvis med og uden Commissioning og lægger op til en diskussion af, hvordan vi bedst kan sikre aktørernes engagement i processen.

Bygherrer, investorer og banker skal kende værdien af Commissioning, for at de vil være med, og der forskes i denne værdi i det EU-støttede forskningsprojekt QUEST.

Se præsentationen her

Ole Teisen, Cheif Consultant, Sweco Danmark A/S

Legionella i danske vandsystemer – en undersøgelse fra danske kommuner

Danmark har den næsthøjeste forekomst af legionærsyge pr. indbygger i Europa. Til trods for dette har vi ikke danske regler for forebyggende vandprøver eller en officiel grænseværdi for antallet af legionellabakterier. Og der savnes en mere ensartet tilgang fra kommunernes side ved udredninger af legionella i danske vandsystemer.

Se præsentationen her

Niss Skov Nielsen, Forsker, ph.d., cand. scient., Bygningers Energieffektivitet, Indeklima og Bæredygtighed, BUILD, Aalborg Universitet, København

Asbest – fortsat en risikofaktor ved arbejde med installationer

Asbest er stadig udbredt i dansk bygningsmasse. Brugen var tidligere lovlig, og anvendelsesområdet er stort. Frigørelse og spredning af asbestfibre kan udgøre en sundhedsrisiko. Præsentationen fokuserer på, hvor man støder på asbest ved inspektion og arbejde med installationer, samt på minimering af eksponeringsrisiko.

Se præsentationen her

Rune Nielsen, Laboratoriechef, cand. scient, Skandinavisk Biomedicinsk Institut (SBMI A/S)

14:00 Lokaleskift
14:05 Integrer driften i byggeprocessen

Nye bygningsejere oplever uforudset store driftsomkostninger – hvad gik galt? Driften kan bidrage med erfaring og viden, som får byggeriet til at passe ind i den eksisterende portefølje, gør det let at servicere og billigt at drifte. Oplægget indeholder tips til effektiv driftsinddragelse i byggeprocessen.

Se præsentationen her

Dorthe Bechmann, Bygherrerådgiver, DoBconsult

Indregulering af varmeanlæg – fællerne

Hvorfor er det så svært at vælge de rigtige løsninger, når man tænker ”indregulering af varmeanlæg”?

Lad os få en snak om, hvad der mange gange går galt, når der vælges løsning.

 • Hvad er det vi som leverandør oplever?
 • Hvad er det de professionelle indreguleringsfirmaer oplever?
 • Hvem er det, der ikke løser opgaven eller gør deres arbejde færdigt?

Hvis vi gør det rigtigt og helst første gang, kan vi spare mange penge og få et bedre byggeri.

Lad os være fælles om at vælge de rigtige løsninger og brug dem, som ved noget om det.

Mød op med gode input.

Se præsentationen her

Per Banke, OEM Development Manager, Danfoss Heating

 

Danvak Covid19 Taskforce – Hvordan skal vi projektere og drifte nuværende og fremtidens ventilationsanlæg for at minimere risikoen for luftbåren smitte?

Danvak har nedsat en arbejdsgruppe bestående af landets førende indeklima-specialister samt læger og virologer med indsigt i infektioner og smittespredning af vira.

Få en status på deres arbejde og deres anbefalinger for håndteringen af ventilationsanlæg.

Se præsentationen her

Arsen Krikor Melikov, Professor, DTU Civil Engineering

Claus Andreasson, Generalsekretær, Danvak

14:40 Kaffepause / Udstilling
15:00 Hvordan hjælper IoT-teknologien og den kunstige intelligens, med til at forbedre indeklima og energieffektivitet?

I fremtiden står vi overfor store opgaver med eksisterende byggeri og optimering af såvel indeklima som energieffektivitet.

Hvordan kan teknologiske løsninger hjælpe med at accelerere udbyttet af den indsats der gøres fra rådgivere, bygherrer og myndigheders side?

Vi ser på nogle af de nyeste tekniske løsninger til måling, styring og dokumentation af indeklima- og energieffektiviseringstiltag.

Vi gennemgår en række cases der spænder fra meget lavpraktiske til yderst avancerede AI-løsninger, samt fortælle om ELFORSK og EUDP projekter relateret hertil.

Rasmus Gorm Pedersen, Partner, Vitani Energy Systems A/S

Anders Nebel Jørgensen, Partner, Vitani Building Control A/S

Fra 2 uger til 2 dage – Nye metoder til hurtigere sporing og behandling af legionellarisiko i vandinstallationer

Der går ofte 2 til 4 uger fra et legionellaproblem i en vandinstallation opdages, til det er bekæmpet. Imens riskerer flere at blive syge – eller dø.

Moderne testværktøjer til mikrobiel hurtig-analyse af vandkvaliteten gør det muligt at spore en legionellarisiko på 1 time og straks indsætte en rensning.

Nye effektive rensemetoder med fokus på hurtighed og miljø fjerner bakterierne i installationen på 1 dag, hvilket dokumenteres med hurtig-analyser straks rensningen er afsluttet.

Få en gennemgang af en specifik case, hvor man med succes fjerner legionella på blot 2 dage.

Se præsentationen her

Bjarne Ravn, Manager, Aquatex 

Helhedsorienteret indeklima

I dag jagter vi energibesparelser næsten uden blik for det egentlige formål om at skabe et godt indeklima med de mange fordele, det medfører. Hvordan kan vi tænke i at lave helhedsløsninger, der både rummer de målbare og ikke-målbare værdier? Ikke-målbare værdier, som f.eks. velvære, trivsel samt produktivitet, er ofte svære at kvantificere.
Indlægget vil vise holistiske løsninger med fokus på et helhedsorienteret indeklima i praksis indenfor skoler og kontorer, hvor ikke-målbare værdier er integrerede og værdisat på sidelinje med målbare værdier. Indlægget vil herunder vise totaløkonomiberegninger og indeklimamålinger.

Se præsentationen her

Alice Andersen, Senior Specialist, Sustainability, Indoor Climate and Energy, COWI A/S

15:35 Lokaleskift
15:40 FN’s 17 verdensmål som designparameter

Hvordan kan du omsætte FN’s 17 verdensmål til konkrete designparametre i dine projekter.

Der vises eksempler på anvendelse af en systematisk tilgang til verdensmålene i projekter og løsninger, hvor der opstilles konkrete mål og initiativer, som gør bidraget til verdensmålene målbart.

Se præsentationen her

Camilla Dyring, Teamleder, VVS, Energi og Bæredygtighed, Sweco Danmark

Bygnings energisystemmodellering, design og styring i IBPSA P1

Danske projektpartnere udvikler næste generations HVAC-energimodeller i det international projekt IBPSA Project 1. Målet er at videreudvikle modelleringsværktøjer for nemmere integration med eksisterende systemer, med potentielle fordel for virksomheder som anvender disse teknologier.

Se præsentationen her

Alireza Afshari, Professor, Department of Built Environment, Aalborg University

Konstantin Filonenko, Postdoc ved SDU Center for Energy Informatics, Syddansk Universitet

Ventilation – hvad har forskningen lært ved brug af ventilation og partikler

Vi ved, hvor meget ventilation, der gør mennesker umiddelbart tilfredse med luftkvaliteten i rum med mange mennesker. Nye overfladematerialer til gulv, vægge og lofter reducerer i mindre grad indeluftens kvalitet. Forskning i ventilationens betydning for sundhed og produktivitet supplerer nu den mere etablerede viden om komfortkriterier. Indlægget præsenterer nyeste viden

Se præsentationen her

Lars Gunnarsen, Professor, BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet

16:15 Lokaleskift
16:20 Vejret – hvilke udfordringer står vi overfor? Holder prognoserne?

Klimaet har ændret sig en del de senere år, såsom meget regn, meget varme, mange storme og milde vintre. Det er som om, at vi står i et vendepunkt i forhold til vejret og klimaet i det hele taget. Helt sikkert er det, at klimaet spiller ind, når der skal udvikles nye byggeprojekter, for der er meget, der tyder på, at vi ikke længere kan bygge efter de sædvanlige klimaberegninger. Hør Peter Tanevs bud på, hvad vi kan forvente i forhold til fremtidens vejrprognoser.

Peter Tanev, Vejrvært, TV2

17:05 Afrunding

Claus Andreasson, Generalsekretær, Danvak

17:15 Forfriskninger og networking
17:45 Tak for i dag

— med forbehold for ændringer —

 

Danvak samarbejder med IDA HVAC

IDA HVAC + VVS TF = Danvak

Konferencen er arrangeret i samarbejde med IDA HVAC, der er et fagligt netværk i Ingeniørforeningen IDA. Sammen arbejder vi for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur.

Dette arrangement er støttet af Innovationsnetværket Smart Energy

Innovationsnetværket Smart Energy

 

Udstillere:

VVS-leverandør og har kvalitetsløsninger inden for rør og fittings, sanitet, opvarmning, gas, brugsvand, afløb og design-produkter til badeværelset.
Salg af professionelt måleudstyr. 40 års erfaring inden for branchen. Kalibrering på DANAK-akkreditet laboratorium. Kurser indenfor temperaturmåling.
Airmaster udstiller på Danvak Dagen 2019 Airmaster har markedets mest energieffektive og støjsvage decentrale ventilationsløsninger med varmegenvinding – ventilationsløsninger, som kan anvendes i alle typer rum og bygninger. Airmasters decentrale ventilationsløsninger holder bygningens energiforbrug til ventilation på et minimum. Der ventileres kun i de rum hvor det er nødvendigt; og når det er nødvendigt. Airmaster anlæg styres typisk efter indbygget CO2 sensorer, hvilket er både energirigtigt og giver brugerne den bedste oplevelse, da man ikke skal huske på at tænde eller slukke for ventilationen. Det styrer anlægget automatisk efter behov. Airmaster ventilationsanlæg kan betjenes med separate betjeningspanel, men kan også styres centralt via Airmaster’s IoT platform, Airlinq Online, eller tilsluttes et BMS.
Lindab er en international koncern som udvikler produkter og løsninger til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima. Produktområderne er kanalsystemer og tilbehør, tekniske ventilationsprodukter og systemløsninger.
Guldager A/S er specialister i vandbehandling, som tilbyder løsninger til blødgøring og bakteriebeskyttelse i vandinstallationer. En sund vandinstallation uden kalk nedsætter energiforbruget, forlænger levetiden på maskiner og installationer, optimerer driften og mindsker risikoen for udvikling af Legionella. Besøg deres stand og få en snak om, hvad de kan gøre for dig.
Condair er verdens førende producent af energivenlige anlæg og systemer inden for evaporativ køling, luftbefugtning, affugtning og instrumenter. Condairs løsninger styrer luftfugtigheden med stor præcision, og er yderst energi- og miljøvenlige i strøm- og vandforbrug. Condair har leveret køling og luftbefugtning til Facebooks datacenter i Sverige, og de sænker udetemperaturen med 10 grader på bedepladsen Medina i Saudi-Arabien med verdens største udendørs køleanlæg.
Vi tilbyder indregulering/driftsoptimering af vandbårne køle- & varmeanlæg samt varmtvandscirkulation.
XOLTA udvikler og fremstiller intelligente batterier til lagring af solenergi. På den måde kan man bruge den producerede strøm, når det bedst betaler sig. I dag er vores produkter primært henvendt til virksomheder og boligselskaber, men allerede i år introduceres et lille batteri til énfamiliehuset.
SPONSOR

Alm. Brand er en dansk finansiel koncern, der blev grundlagt tilbage i 1792. I mere end 30 år har de tilbudt bank, forsikring, pension og leasing på ét sted, så de kan hjælpe dig med overblikket over hele din økonomi – både den du kender i dag, den der kommer i fremtiden, og den du ikke kender. De servicerer både private kunder og små og mellemstore virksomheder – således kan de hjælpe deres kunder uanset behov.

 

 

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

3.600 DKK

Junior

250 DKK

Senior

1.500 DKK

Ikkemedlem

4.500 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.