user

Danvak Dagen 2022

2022-04-06 08:00:00 2022-04-06 17:30:00 Europe/Copenhagen Danvak Dagen 2022 IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
type af arrangement
Konference
Geografisk placering
IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Dato for arrangement
06 / 04 - 2022
Dato for arrangement
08:00
Id for arrangement
22401

Dette arrangement er blevet afholdt.

Byg rigtigt – i bæredygtighedens tegn

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Danvak Dagen 2022, hvor vi tager fat på politiske, tekniske, ledelsesmæssige og finansielle problemstillinger i byggeriet. 

 

Paneldebat

Under dagens paneldebat vil vi diskutere muligheden for at opnå den gode byggeproces med fokus på bæredygtighed i byggeriet. Debatten tager udgangspunkt i dagens hovedtema: ”Byg rigtigt – i bæredygtighedens tegn”, hvor aktører fra byggebranchen vil komme med deres bud på “Do’s & Dont’s” ud fra konkrete eksempler, og moderator Lars Gunarsen, Professor, BUILD AAU hjælper panelet med at kigge på, hvor i processen eventuelle problemstillinger dukker op.

Deltagerne i panelet har blandt andet fået stillet til opgave at besvare spørgsmålene:

 • Som bygherre: Hvordan sikrer vi, at budgetter ikke bliver overskredet, og at vi som bygherre får det vi har bedt om i udbuddet?
 • Som arkitekt: Hvordan opnår vi et bæredygtigt byggeri, som indtænker indeklima og energioptimering – og med plads til de tekniske installationer?
 • Som rådgivende ingeniør: Det gældende bygningsreglement er baseret på funktionsudbud – er det hensigtsmæssigt?
 • Som entreprenør: Kan man agere bæredygtigt som entreprenør, og udnyttes erfaringer og kompetencer i forhold til bygbarhed?

 

Spor-indlæg

I konferenceprogrammet er der planlagt spor-indlæg, hvor du kan overhøre præcis de indlæg, der er relevante for dig. Her har vi inviteret tekniske specialister ind for at give dig seneste nyt inden for:

Spor 1  Ventilation, indeklima & lys (lokale 101 på 1. sal)

Spor 2  Vand, varme & køl (lokale 102 på 1. sal)

Spor 3  Energi, drift & grønne løsninger (lokale Kongressalen i stueetagen)

 

Udstillere

Du har mulighed for at besøge en mindre udstilling, hvor aktører fra branchen udstiller deres serviceydelser og produkter.

 

Se det udførlige program nedenfor, som vil blive opdateret løbende.

 

Vel mødt!

 

Mængderabat

Ønsker flere personer fra samme virksomhed at deltage i konferencen, kan vi tilbyde 5% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 2 personer og 10% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 3 personer m.fl. – Kontakt sekretariatet på 36369063 for at få rabatkode til dette formål.

Danvak Dagen 2022
Onsdag den 6. april 2022
Danvak Dagen 2022
Onsdag den 6. april 2022
08.00
Registrering / Morgenbuffet / Udstilling
08:30
Velkomst

Danvaks generalsekretær sætter scenen for konferencen. Hvad er formålet, og hvad kan du forvente at få med dig hjem?

Claus Andreasson, Generalsekretær, Danvak

08.35
Udstillerne præsenterer deres produkter / serviceydelser

Alle udstillere har her muligheden for at give en kort præsentation af deres produkter eller serviceydelser.

Glæd dig til at få seneste nyt om nye produkter og løsninger fra branchen.

09:05
Paneldebat: Byg rigtigt - i bæredygtighedens tegn!

Få “Do’s & Dont’s” i forhold til bæredygtighed i byggeriet ud fra konkrete eksempler fra aktørerne i branchen. Moderator Lars Gunarsen, Professor, BUILD AAU hjælper panelet med at kigge på, hvor i processen eventuelle problemstillinger dukker op.

Her vil følgende spørgsmål blive besvaret:

 • Som bygherre: Hvordan sikrer vi, at budgetter ikke bliver overskredet, og at vi som bygherre får det vi har bedt om i udbuddet? v/Mogens Kornbo, Direktør, Region Hovedstaden, Center for Ejendomme
 • Som arkitekt: Hvordan opnår vi et bæredygtigt byggeri, som indtænker indeklima og energioptimering – og med plads til de tekniske installationer? v/Gyrithe Saltorp, Adm. Dir. /CEO, Vilhelm Lauritzen Arkitekter
 • Som rådgivende ingeniør: Det gældende bygningsreglement er baseret på funktionskrav – er det hensigtsmæssigt? v/Christian Listov-Saabye, CEO, MOE A/S
 • Som entreprenør: Kan man agere bæredygtigt som entreprenør, og udnyttes erfaringer og kompetencer i forhold til bygbarhed? v/Torben Bjørk Nielsen, Adm. Dir., Hoffmann A/S
10.00
Uddeling af legat og award

Vi uddeler P.O. Fangers legat til en ung talentfuld Ph.d. studerende, og The Scanvac Award for Young Researchers 2022 til en forsker og præsenterer æresmedlem af VVS Teknisk Forening.

10.15
Kaffepause / udstilling
10.35
(Spor 1) P.O. Fanger projekt præsentation

Vinderen af P.O. Fangers legat 2022 vil præsentere sit forskningsprojekt.

10.35
(Spor 2) Varmepumpe med den fulde klimagevinst

Der installeres flere og flere varmepumper i byggeriet. Varmepumperne kan hjælpe os med at nå vores klimamål, det kræver dog, at der fokuseres på hvilken varmepumpe der vælges. At varmepumpen vælges med fokus på kølemiddel, både i forhold til miljøbelastning og egenskaber. Der kikkes på, hvor vi henter vores varme fra, og hvordan vi regulerer for at få den fulde klimagevinst.

Dan Fredborg Jakobsen, Konsulent HVAC, Agreement Consulting

10.35
(Spor 3) EU-taksonomiens betydning for teknikere og producenter

EU har nu lanceret den første del af deres klassifikationssystem ifht. hvad der i fremtiden kan defineres som en bæredygtig økonomisk aktivitet. Sammen med tvungen afrapportering, kommer denne klassifikation til at danne ramme for stort set alle sektorer og investeringer i tiden frem til 2050. Bliv klogere på, hvordan det får indflydelse på ejendoms og HVAC markedet i de næste årtier.

Alexander Kaae Petersson, Projektleder, Sweco Danmark A/S

11.10
Lokaleskifte / Udstilling / Netværk
11.25
(Spor 1) Dagslysberegninger - simpelt eller komplekst?

Bygningsreglementet foreskriver to meget forskellige beregningsmetoder for dokumentation af dagslys. Der er fordele og ulemper ved begge metoder. Men hvornår bør man bruge hvilken metode? Og hvilken metode giver de bedste resultater?

Stine Holst Pedersen, Specialist | Bæredygtighed, Indeklima & Lysdesign, MOE A/S

11.25
(Spor 2) Dårligt designede varmepumpesystemer reducerer hverken energiforbruget eller CO2-udledningen. Kan det undgås?

Anvendelse af varmepumper som varmeforsyningskilde er vokset betydeligt de senere år, og vil vokse endnu mere i forhold til reducering af CO2 udslippet. Men for at opnå dette og få et optimalt fungerende varmeanlæg er det vigtigt, at både varmepumpen og varmeanlægget er dimensioneret og designet korrekt.

Den nye udgave af standarden ”DS/EN 15450 Design of heat pump heating systems” tager fat i disse områder og stiller krav til designet for at opnå høj systemeffektivitet og et lavt elforbrug under forskellige driftsbetingelser, herunder også opvarmning af det varme brugsvand.

I designkravene indgår bl.a. også krav til varmekilden, elforsyningen, støjniveau og varmeanlægget, samt anvendelse til både opvarmning og køling.

Tommy Steen Møller, Projektleder byggeri og anlæg, Projektkontoret Region Sjælland

 

11.25
(Spor 3) Iot til monitorering af CO2 i byggeprocessen

Udledningen af CO2 kan med simpel tilgængelig teknologi reduceres med tusinder af tons her og nu. Med afsæt i et større renoveringsprojekt i Albertslund belyser Martin Manthorpe fra NCC potentialet af implementeringen af IoT i byggeprocessen.

Hvordan kan en detaljeret måling af strømforbruget reducere projektets forbrug med 58 procent, hvilket svarer til 16 tons CO2 om året og en besparelse på 100.000 kr.?

Martin Manthorpe, Direktør for Strategi, Forretningsudvikling og Public Affairs, NCC Danmark A/S

12.00
Frokost / Udstilling / Netværk
12.45
(Spor 1) DS 447:2021 - Hvad skal du være opmærksom på?

DS 447 har gennemgået en større revision, og i indlægget gennemgås de vedtagne ændringer til standarden. DS 447 er en central systemstandard for sikring af kvaliteten af ventilationssystemer i byggeriet i Danmark og omfatter både mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer – og berører både projektering, udførelse, aflevering, service, drift og vedligehold.

Standarden er samtidig en nøgle til det europæiske kompleks af systemstandarder, indeklimastandarder og produktstandarder.

Desuden er DS 447 central idet Bygningsreglementet stiller krav om anvendelse af standarden. Den ny DS 447 er udviklet i et samarbejde mellem Bolig- og Planstyrelsen, forskere, rådgivere, udførende og producenter.

Lennart Østergaard, Senior Manager, VELTEK
Jannick Roth, Head of Building Performance Engineering, Window Master International A/S

12.45
(Spor 2) BR18 - Dokumentationskrav til brandlukninger ved nybyg og renovering

Indførelsen af BR18 og de certificerede brandrådgivere har sat nye krav til dokumentationen af brandlukninger og gennemføringer i alle bygninger i Danmark.

Men hvordan er kravene egentlig? Skal man bare gøre som man plejer, eller er der nye skærpede krav til dokumentationen? Hvem har ansvaret for dokumentationen? Hvem må udføre lukningsarbejdet?  Er kravene de samme ved nybyg og renoveringssager?

I dette oplæg får du en introduktion til BR18’s krav til dokumentation af produkterne der bruges til brandlukninger, ved både nybyg og renovering af eksisterende Bygninger.

Du får en gennemgang af hvilke dokumenter BR18 stiller krav om som dokumentation, hvem der må udføre brandlukningerne og hvem der har ansvaret for dokumentationen.

Du får herudover et overblik over hvor i Bygningsreglementet, du finder de relevante krav.

Kenneth Riis, Teknisk chef, Envirograf Europe

12.45
(Spor 3) QUEST - cost benefit ved investering i kvalitetsstyring af byggeri

Kvaliteten af bygninger og kvaliteten af ombygninger har en direkte sammenhæng med energiforbrug, driftsomkostninger og bygningsværdi.

Det europæiske forskningsprojekt QUEST har kortlagt disse sammenhænge og lavet et værktøj, der viser cost-benefit ved investering i kvalitetsstyring af byggeri.

Vi præsenterer forskningen og gennemgår værktøjet, så du efter præsentationen selv er i stand til hurtigt og simpelt at budgettere investering og udbytte af bæredygtighedscertificering, teknisk monitorering eller en komplet Commissioning-proces.

Ole Teisen, Chief Consultant Commissioning, Facilities Management, Project Management, Sweco Danmark A/S

13.20
Lokaleskifte / Udstilling / Netværk
13.35
(Spor 1) Ny branchevejledning for indeklima i skoler

“Branchevejledning for indeklima i skoler” er et fælles og konkret værktøj at arbejde ud fra for de mange aktører, der sammen arbejder med forbedring af indeklimaet i skoler.

Den henvender sig både til bygherrer, som har behov for at specificere indeklimakrav, og til de rådgivere, som skal lave design og projektering af skolens indeklima.

Derudover bidrager den til at give kommunerne et vidensgrundlag til at stille de rigtige krav til indeklimaet i skolerne i forbindelse med såvel renovering og nybyggeri. Branchevejledningen fokuserer på indeklimaet i skolernes klasselokaler og områder til gruppearbejde og dækker hele processen fra idéoplæg til drift.

Mette Havgaard Vorre, Indeklimaingeniør, Ph.d, NIRAS A/S

13.35
(Spor 2) Det reviderede drikkevandsdirektiv - AFLYST!

Anders Kalsbøll, Fuldmægtig i kontoret for Rent drikkevand og sikker kemi, Miljøministeriet, er desværre blevet forhindret i at møde op. Indlægget er derfor aflyst.

13.35
(Spor 3) Resultater fra nordisk Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) projekt

Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) er med indgangen til 2021 mindstekrav for alle nye bygninger i hele EU.

Definitionen af NZEB niveauet fastsættes nationalt, men EU anbefaler (COMMISSION RECOMMENDATION (EU) 2016/1318) forskellige grænser for behovet for primær energi, afhængig af den relevante klimazone.

I et Nordisk projekt er forskellige energiregler sammenlignet i den nordisk-baltiske region og sammenholdt med EUs anbefalinger. Indlægget vil præsentere hovedresultaterne fra dette projekt.

Kim B. Wittchen, Senior Researcher, M.Sc., BUILD AAU

14.10
Kaffepause / Udstilling / Netværk
14.30
(Spor 1) Masseeksperiment 2021 - Indeklima i danske klasseværelser og elevernes trivsel og præstation

Endnu et Masseeksperiment om indeklima i danske skoler blev gennemført i november 2021. MX21 var et kæmpe citizen-science projekt, hvor et stort antal elever selv skulle måle indeklimaets parametre, herunder temperatur, luftkvalitet, lys og lyd.

Tidligere Masseeksperimenter gennemført i 2009 og 2014 viste, at det stod sløjt til med luftkvaliteten i klasseværelserne, og at ventilationen i mange skoler således var helt utilstrækkelig.

MX21 følger op på de tidligere resultater. I 2021 blev eleverne ligeledes bedt om at registrere deres oplevelse af indeklimaet, og de gennemførte en lille koncentrationstest.

Indlægget vil tage temperaturen på indeklimaet i danske skoler og fokusere på, hvordan det påvirker elevernes velvære.

Jørn Toftum, Professor, DTU Byg

14.30
(Spor 2) Lighthouse fra 0 til 142

Boligbyggeriet Lighthouse er beliggende yderst på Aarhus Ø og bliver ved aflevering Danmarks højeste hus. Når arkitekturen stræber mod højere bygninger, opstår øgede krav til byggeriets tekniske installationer og nye hensyn bliver nødvendige.

Rambølls rådgivere har varetaget projekteringen af blandt andet vand, varme og køl på Lighthouse.

På oplægget vil projektets tidslinje for disse fag gennemgås; fra dispositionsforslag til det færdige hovedprojekt. I den forbindelse præsenteres designforløbets mange sidespring samt nogle af de udfordringer, der opstod fra blandt andet forsyningsbestemmelser og luftforurening. En kort gennemgang af den proces, der har været med til at forme det byggeri, som nu er under opførelse.

Michael Veng, Fagleder HVAC, Rambøll Danmark A/S

14.30
(Spor 3) Teknik i massive trækonstruktioner

Idet træbyggeri har et meget lille CO2 aftryk, vinder dette naturligt frem. Et vigtigt produkt i konverteringen til træ, er CLT – som også kaldes massive træelementer. CLT kan erstatte betonelementer på mange områder.

Indlægget vil uddybe hvilke karakteristika, der er ved at bygge med CLT, og relatere dette til installationer.

Per Thomas Dahl, Direktør, CLT Denmark ApS

15.05
Lokaleskifte / Udstilling / Netværk
15.20
(Spor 1) Emhætter - BR18, test og indeklima
 • Hvorfor er emhætter nødvendige?
 • Hvad er emopfangsevnen, hvordan testes den og hvad er forskellen på DS/EN 61591 og DS/EN 13141-3?
 • Hvorfor tillader BR18 ikke recirkulerende emhætter, og er det berettiget?
 • Hvilke forhold skal man være opmærksom på ifm. projektering af emhætter?
 • Hvordan påvirker emhætter indeklimaet og vores sundhed?

Asger Skød Søvsø, Forretningsleder, Teknologisk Institut

15.20
(Spor 2) Funktionsafprøvning - udfordringer og konsekvenser

Kravet om funktionsafprøvninger blev indført i 2017 bygningsreglementet på baggrund af Bygningsstyrelsens performancetest.

Indlægget vil tage temperaturen på, hvordan tilstanden er i ”kongeriget” nu, knap 5 år efter. Bygger vi fejlfrit hver gang?

Kravet om funktionsafprøvning er enkelt. Men har det den effekt, vi ønsker?

Og påvirker det vores byggeri mærkbart, at bygningsreglementet blev opdateret med kravet om funktionsafprøvning?

Thomas Rysgaard Jacobsen, Ingeniør, Bygningsstyrelsen

John Olsen, Bygherrerådgiver, Maskinmester, WSP A/S

15.20
(Spor 3) Blåa Huset - Et projekt med blikket ind i fremtiden

Blåa Huset i Malmø er et projekt, hvor Swegon har leveret en energieffektiv, komfortabel og digital totalløsning for det optimale indeklima.

Ved at koble information fra indeklimasystemet WISE sammen med ventilationsaggregater og kølemaskine/varmepumpe på en smart og integreret måde, har vi skabt en energibesparelse på 10 -15% uden at gå på kompromis med indeklimaet.

Ved at bruge data fra WISE-systemet, og digitalisere driftsdata via API og Cloud, er der udviklet Apps og terminaler, hvor brugere og lejere kan få information om indeklimaet og give feedback.

I dette projekt har Swegon sammen med installatøren og ejendomsejeren vist, at man med eksisterende teknologi kan skabe bygninger, der er ekstremt energieffektive, og samtidig har et indeklima som er i top.

Elvis Kokot, Business Development Director Digital Services, Swegon

15.55
Lokaleskifte / Udstilling / Netværk
16.10
Mænd og biler - foredrag med livsstilsekspert og bilanmelder Christian Grau

Mænd har altid været fascinerede og optagede af biler. Der opstår en helt speciel symbiose mellem en mand og hans bil, og der er mange ting, som knytter dem sammen.

I foredraget fortæller Christian Grau om forholdet mellem mand og bil, og om hvad mænd egentlig bruger bilen til. Det handler ikke kun om, hvad mænd siger om biler, men i ligeså høj grad, hvad bilen siger om manden.

Som livsstilsekspert og bilanmelder giver Christian Grau en fagkyndig og gennemført indføring i de mange facetter af bildesignets signaler til omverden. Foredraget handler derfor ikke kun om smag og behag, men bygger også på psykologiske indsigter om sociale segmenter og typebestemte målgrupper.

Christian Grau forklarer med kærlighed, humor og skarphed relationen mellem mand og bil, hvilket hænger sammen med begreberne frihed, ulighed og broderskab. Der reflekteres over hverdagsemner som god kørestil, børn i bilen og ”idioten i bilen foran”.

Sidst, men ikke mindst, får deltagerne mulighed for at dykke ned i deres eget – og naboens – bilmærke og får sandheden om, hvad fx en sølvgrå Peugeot 407 SW i carporten egentlig siger om manden i huset. Deltagerne får rig mulighed for at nikke genkendende til betragtningerne og trække på smilebåndet.

Et underholdende og skarpt foredrag – også for dem der plejer at sidde på passagersædet.

16.55
Afrunding på dagen

Hvad kan vi sammenfatte ud fra dagens indlæg og præsentationer?

Claus Andreasson, Generalsekretær, Danvak

17.00
Forfriskninger / Udstilling / Netværk
17.30
Tak for i dag!

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

2.700 DKK

Junior

250 DKK

Senior

750 DKK

Ikkemedlem

3.600 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks