user

Danvak Dagen 2018

2018-04-11 09:00:00 2018-04-11 17:00:00 Europe/Copenhagen Danvak Dagen 2018 IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
type af arrangement
Konference
Geografisk placering
IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Dato for arrangement
11 / 04 - 2018
Dato for arrangement
09:00
Id for arrangement
KF18401

Dette arrangement er blevet afholdt.

Danvak Dagen 2018 – Den med viden vinder!

Kom og få de nye retningslinjer og inspiration til fremtidens byggeri, både hvad angår proces, design og funktionalitet.

Konferencen er for personer i byggebranchen, som beskæftiger sig med HVAC, energi og indeklima.

I Danmark bygges der nyt og renoveres hver dag – hele året rundt. Der er mange interessenter involveret i byggeprojekter, eksempelvis bygherre, rådgiver, entreprenører og producenter, og det stiller store krav til alle involverede parter at levere netop dét, der skal til, for at et byggeri fungerer efter hensigten, når det skal tages i brug. Foreningen Danvak arbejder for, at byggebranchen bliver bedre til at sparre med hinanden, og at kompetenceniveauet i hele værdikæden bliver højnet og dermed får flere velfungerende slutbyggerier. Derfor har vi ”plukket” nogle af landets førende specialister til dig, for at give dig den seneste nye viden på området.

På Danvak Dagen 2018 stiller vi bl.a. skarpt på:

  • Ændringerne i bygningsreglementet
  • Værktøjer til håndtering af entreprenører og bygherrer i udførelsesfasen
  • Sundere indeklima i fremtidens boliger
  • Nye krav fra ecodesign til energieffektivitet
  • Interaktive visualiseringsløsninger
  • Cirkulær tankegang inden for byggeriet
  • Energi neutrale boliger

Midt på dagen afslører  vi vinderen af professor P. Ole Fangers forskningslegat, som holder et indlæg omkring sin forskning, og i pauserne har du mulighed for at netværke med dine fagfæller og få inspiration omkring nye spændende produkter på miniudstillingen.

Pris ved tilmelding til og med den 31. januar 2018
(inkl. 10% early bird rabat)
Pris ved tilmelding fra den 1. februar 2018
Ordinært medlem 3.240 3.600
Juniormedlem * 225 250
Seniormedlem 1.350 1.500
Andre 4.050 4.500
Andre inkl. Danvak medlemskab ** 3.870 4.300

* Der er afsat 20 billetter til juniormedlemmer, der fordeles efter først til mølle-princippet.

* * Du kan med fordel melde dig ind i Danvak i forbindelse med din tilmelding til Danvak Dagen 2018. Ved indmelding til og med den 31. januar 2018 er prisen for dit medlemskab 270 kr. (mod normalpris kr. 1.085). Ved indmelding fra den 1. februar 2018 får du dit medlemskab for 2018 for 700 kr. For at opnå rabatten skal du melde dig ind i Danvak her og oplyse koden “DD2018” i kommentarfeltet og herefter tilmelde dig konferencen.

Bliv udstiller på Danvak Dagen 2018!

Din virksomhed har mulighed for at være til stede med en ministand på Danvak Dagen. Prisen for en stand er på 8.000 kr. ekskl. moms.

Standpladser fordeles efter først til mølle-princippet. Ring til sekretariatet på 36 36 90 60 for flere oplysninger.

Konferencen er arrangeret i samarbejde med IDA HVAC, der er et fagligt netværk i Ingeniørforeningen IDA. Sammen arbejder vi for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur.

Vi byder velkommen til alle byggeriets aktører!

Printvenlig udgave af invitationen: Invitation_Danvak Dagen 2018_web

Tidspunkt Ordstyrer: Lars Gunnarsen, SBi, AAU Ordstyrer: Ejvind Løgberg, NIRAS Ordstyrer: Stig Birkemose, COWI
08.30 Registrering og morgenbuffet
09.00 Velkomst
Claus Andreasson, generalsekretær Danvak
09.05 Åbningsindlæg
Signe Primdal Lyndrup, vicedirektør, Bygningsstyrelsen
09.25 Danvak – indlæg
Lars Sønderby Nielsen bestyrelsesformand, Danvak
09.40 Speed præsentation udstillere
Viega, Buhl & Bønsøe, ttcoil, Proline og Clean
10.00 Pause
Session Fremtiden & Energi Indeklima & Ventilation Byggeri & Drift
10.10 Augmented Reality og interaktiv visualisering i byggeriet
Kim Bleshøy Nielsen, Direktør & Partner, Intertisement
Intertisement har i mere end 10 år udviklet og arbejdet med interaktive visualiseringsløsninger, primært indenfor Augmented Reality (AR), i alt fra indretning til byggeriet m.m. De tekniske muligheder og krav fra kunder og industrien er blevet markant større. Vi ser på aktuelle tendenser og brugsformer i byggeriet.
Real-life operation of SOLUS system: a focus on thermal comfort
Alessandro Maccarini, Dr., Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
The SOLUS system was built for the first time in a real building in 2016. An ongoing research project at SBi aims at monitoring and analyzing the operation of the system. This presentation will show some results regarding a measurements campaign conducted to evaluate the thermal comfort conditions provided by SOLUS
Ændringer i bygningsreglementet og revision af bygningsklasse 2020
Niels Bruus Varming, Specialkonsulent, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Bygningsreglementet omstruktureres med BR18 og byggesagsbehandlingen ændres. Desuden gennemføres der ændringer til bygningsklasse 2020, der ikke indføres som minimumskrav i 2020, men videreføres som frivillig klasse i bygningsreglementet.
10.45 Kaffepause
11.10 Fra en lineær til en cirkulær tankegang inden for byggeriet
Julie Kathrine Jensen, Cand silv, Phd. Miljøkemi, Orbicon
En gennemgang af den cirkulære tankegang samt bud på hvorfor den lineære tankegang er oppe i tiden. Desuden bevæger oplægget sig ned på et mere konkret plan og beskriver nogle af de udfordringer der er, fx med identifikation af miljøfremmede stoffer, samt de muligheder det giver at lave en kortlægning af bygningers ressourcer inden nedrivning
Sundere indeklima i fremtidens boliger
Steffen E. Maagaard, Koncernkompetencechef | Energidesign & Indeklima, MOE A/S
Sunde Boliger i Holstebro er et forskningsprojekt i 1:1 skala hvor nye indeklimaløsninger måles og vejes med udgangspunkt i eksisterende viden og forskning inden for sundhed og indeklima. MOE har siden måleprojektets opstart primo 2017, gennemtestet boligerne i samarbejde med bl.a. forskere fra Aarhus Universitet og DTU.
Hvordan får vi renoveret det eksisterende energislugende boligbyggeri fra 50-70´erne op til ultralavenergi standarder til gavn for klima og miljø?
Søren Riis Dietz, Partner & Arkitekt MAA, (Passivhusdesigner) Bjerg Arkitektur A/S
Bjerg Arkitektur har gennemført en renovering af boligbebyggelsen Toftebo i Værløse fra 1949 bestående af 4 boligblokke, som blev gennemført uden støtte fra landsbyggefondens midler. Standarden for indeklima og energieffektivitet er passivhus klasse. Bygningsløsninger, indeklimastandard, klimaskærmsløsninger eliminerer kuldebrosvarmetab. Den totaløkonomiske strategi belyses og Toftebo illustrer, hvordan det er muligt, dels at reducere den samlede CO2 udledning til et bæredygtigt niveau, og dels at opnå en samlet boligøkonomi, der er lavere i forhold til et almindeligt renoveringsscenarie.
11.45 Pause
11.55 Brandventilation – hvad sker der?
Lars Schiøtt Sørensen, Lektor, Civilingeniør, Ph.d., DTU Byg
Nyt om regel- og videngrundlaget for brandforhold. Der gives en generel introduktion til brandteknisk dimensionering efter indførelse af funktionsbaserede brandkrav. Derefter introduceres grundlaget for, og principper ved brandventilation. Såvel naturlig som mekanisk brandventilation diskuteres. Eksempler gives ud fra konkrete byggerier og komponenter.
Hvordan får vi skolernes indeklima sat på dagsordenen?
Lennie Clausen, Programchef, Realdania.
Det er veldokumenteret, at indeklimaet er dårligt i mange danske skoler, og at det har en negativ indflydelse på børns sundhed og indlæring. Hør hvordan Realdania arbejder på at udvikle indeklimaløsninger og synliggøre de langsigtede gevinster ved at prioritere indeklimaet både økonomisk, uddannelsesmæssigt og sundhedsmæssigt. 
Den optimale vandinstallation
Nils Overgård, Product Manager, Geberit A/S
En gennemgang af de sidste års erfaringer samt metoder og faldgrupper i forbindelsen med udførelsen af den optimale vandinstallation.
Herunder gennemgang af krav til materialer, planlægning, montage og drift, der tilsammen giver den bedste installation set over tid. Indlægget
vil have fokus på en praktisk indgangsvinkel og gennemgang af diverse hjælpemidler, så som GEUS’ vandrapporter som opslagsværk. id den mest sikre løsning, eller er der fælder?
12.30 Frokost
13.20 Overrækkelse af Prof. P. Ole Fangers Forskningslegat samt præsentation af forskningsprojekt
Lars Sønderby Nielsen, Bestyrelsesformand, DanvakEkaterina Petrovas præsentation
13.50 Pause
Session Fremtiden & Energi Indeklima & Ventilation Byggeri & Drift
14.00 Kan TVOC-følere bruges til styring af ventilation
Nadja Lynge Lyng, Specialist, civilingeniør, ph.d., Indeklima & Bygningsundersøgelser
Behovstyret ventilation efter CO2-indhold er udbredt i bl.a. kontorer og  mødelokaler. I boliger, hvor personer ikke nødvendigvis er den primære forureningskilde, er styring efter TVOC-følere dog oplagt. Der er efterhånden en del leverandører på markedet, som sælger ”lavpris” TVOC-følere, men egentlig dokumentation for hvordan følerne reagerer på forskellige VOC-koncentrationer og -blandinger er begrænset. Hvor gode er disse følere og er de gode nok?
Testen på skimmel.dk – Mange har en adfærd, der giver høj risiko for skimmelsvampevækst
Kaper Cordt Olsen, forskningsassistent, SBi, Aalborg Universitet
På internet-sitet skimmel.dk kan man ved at svare på nogle adfærdsrelaterede spørgsmål, teste om adfærd og hverdagspraksis i boligen giver risiko for skimmelsvampevækst. Besvarelserne opsamles løbende, og en analyse viser stor korrelation mellem spørgsmålenes besvarelser.
Totalværdi – det nye sort?
Emilie Patricia Dam-Krogh, forskningsassistent, DTU BYG
Totalværdi udvider den totaløkonomiske betragtning til at inkludere de sociale og miljømæssige værdier ved et byggeri, eksempelvis komfort, tryghed og indeklima.
Totalværdi værdisætter de aspekter som normalt betragtes som ”ikke-kvantificerbare” og ”ikke-økonomiske” – men hvordan?
A novel heating and ventilation system for residential buildings
Joanna Polak, PhD. Danish Building Research Institute (SBi)
Increased ability to control the indoor climate, e.g. in an individual room in a house, may lead to improvement of both, occupants’ comfort and energy performance of the systems in a building. The presentation focuses on the development of a novel air heating and ventilation system for residential buildings.
Stigende krav fra ecodesign til HVAC-komponenters energieffektivitet
Bjarke Hansen, Akademiingeniør, Energistyrelsen
Energimærkningen, kendt fra fx hvidevarer og ventilationsenheder, sikrer i parløb med Ecodesign 50 % af EU’s energisparemål. I samspil med bygningsreglementet stiller ecodesign effektivitetskrav til stadig flere bygnings- og industrikomponenters – fra bypassfunktion i ventilationsenheder til elmotorers effektivitet. Det bør medtænkes i installationsprojekter.
Tilsyn og byggeledelse – rettigheder og pligter i et praktisk lys
Lars Hauberg, Koncernjurist, Advokat, Niras – Virum
Det ses ofte, at ændringsønsker fra bygherre og entreprenør i forbindelse med udførelsesfasen ender med at koste rådgiverne dyrt. Indlæggets overordnede fokus er at bibringe projekterende, tilsynsførende og byggeledere praktiske – og juridisk gangbare – værktøjer til håndtering af entreprenører og bygherrer forbindelse med udførelsesfasen.
 14.35 Kaffepause
15.00 Erfaring med energineutral etagebolig
Kim B. Wittchen, Seniorforsker, Civilingeniør (B), Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
BOLIG+ er et dogmebyggeri der bl.a. bygger på krav om energineutralitet over året, også med hensyn til beboernes elforbrug. Det er muligt at udveksle energi med omgivelserne, men kvalitet og anvendelighed af energien har betydning. Resultaterne fra de første målinger og erfaringsopsamling præsenteres.
Skimmelsvampevækst og ventilation
Ulf Thrane, Seniorforsker, Staten Byggeforskningsinstitut (SBi)
Svampevækst i ventilationssystemer kan medføre en øget sporebelastning og udblæsning af generende mikrobielt dannede flygtige stoffer. Det er ofte opfugtede filtre og kondensproblemer, der er årsag til svampevækst. Temperatur- og fugtforhold vil blive diskuteret for at kunne pege på sikre forhold, der forhindrer svampevækst.
Begrænsninger og muligheder i udbudsreglerne mht. komponentvalg
Bent Raben, Udbudsspecialist, Sweco Danmark A/S
Ved udbud kan der være ønske om anvendelse af specifikke produkter. Dette konflikter med de gældende udbudsregler. Indlægget fokuserer på de muligheder der trods alt findes, dels i form af undtagelser, dels i form af beskrivelse af de bagvedliggende hensyn i stedet for at kræve anvendelse af konkrete produkter.
15.35 Pause
15.45 Metoder til at udnytte energifleksibilitet i spildevandssystemer
Henrik Madsen, Professor, DTU COMPUTE
Data-intelligente vand-energisystemer vil spille en vigtig rolle i overgangen til et fremtidigt fossilfrit samfund. I dette indlæg vil vi beskrive metoder og metodikker til såkaldte Smart-Energy Operating Systems, hvilket giver mulighed for at udnytte den fulde fleksibilitet i integrerede vandenergisystemer. Det overordnede mål med systemet er at minimere overløbsrisikoen og minimere udledningsrelaterede omkostninger, og samtidig fører intelligente controllere til en reduktion af driftsomkostningerne.
16890 – Ny standard for ventilationsfilter
Jan Mottlau, Specialist, Niras – Virum
Kom og hør om den nye filterstandard, og hvilke ændringer der er siden den forrige. Hvilke faldgruber er der, når man skal vælge filtre.
Indflytning i nybyggeri – Hands on erfaringer med overlevering
Dorthe Bechmann, Projektleder, CAS Driftsplanlægning og -projekter, DTU
Vejen fra byggeri til drift er fyldt med udfordringer ikke mindst når det gælder teknisk kompliceret byggeri f.eks. laboratorier og auditorier. Indlægget fokuserer på de mange muligheder der er for at inddrage den fremtidige drift i projekteringen, og dermed sikre en langt smidigere overlevering og et mere tilfredsstillende byggeri. Oplægget vil være fyldt med konkrete eksempler og erfaringer fra DTUs mange nybyggerier.  

16.20 Drinks & networking
16.30 Få mere energi, overskud og bedre arbejdsmiljø med en go’ portion humor!
Rune Green, Humorist og ekspert i humor og arbejdsglæde
Mød Rune Green og hør, hvordan du får mere energi, overskud og bedre arbejdsmiljø ved at fokusere på humor. Det er så lidt der skal til, og det giver stor effekt!
17.10 Drinks & networking
17.30 Konference slut

Med forbehold for ændringer.

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

3.600 DKK

Junior

250 DKK

Senior

1.500 DKK

Ikkemedlem

4.500 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.