user

BSim Indeklimasimulering, Udvidet kursus

2022-09-01 09:00:00 2022-09-01 17:00:00 Europe/Copenhagen BSim Indeklimasimulering, Udvidet kursus Konventum, Erling Jensens Vej 1, 3000 Helsingør
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
Konventum, Erling Jensens Vej 1, 3000 Helsingør
Dato for arrangement
01 / 09 - 2022
Dato for arrangement
09:00
Id for arrangement
22004

Dette arrangement er blevet afholdt.

Dette kursus lægger vægt på gennemgang af beregningsmodellerne og giver en grundig gennemgang af de mere komplekse installationer i BSim. Med implementeringen af den nye fugtmodel er BSim blevet et helt enestående program til dynamisk, simultan simulering af temperatur- og fugtforhold i bygninger, fx til vurdering af udtørring af byggefugt, risiko for kondensdannelse på og i konstruktioner samt analyse af betingelser for skimmelsvampeangreb.

Foruden fugtmodellen gennemgås de nye modeller for:

  • simulering af gulvvarme, – elektrisk og vandbåren
  • ny model for beregning af rudetemperaturer,
  • simulering af indvendige og udvendige solafskærmninger,
  • naturlig ventilation (og infiltration),
  • simulering af solceller integreret i klimaskærmen
  • samt nye muligheder for at visualisere og dokumentere bygningsmodellen. Kurset gennemgår også de mere avancerede systemer og reguleringsfunktioner for ventilationsanlæg, naturlig ventilation samt integreret regulering af solafskærmning og belysning.


Målsætning

BSim-brugerne får et godt overblik over alle simuleringsmuligheder i programpakken. Deltagerne opfordres til evt. at beskrive egne bygningsmodeller med aktuelle problemstillinger vedrørende opbygning af model og fastlæggelse af beregningsforudsætninger.


Kursusform

Foredrag, aktiv anvendelse af pc’er, demonstrationer, diskussioner af principielle problemstillinger samt deltagernes konkrete bygningsmodeller og simuleringsspørgsmål. Det udleveres et kompendium med artikler, der beskriver programpakkens matematiske modeller.

 

Pris ved tilmelding til både grundkursus og udvidet kursus

Tilmelder du dig til begge kurser, kan du opnå 10% rabat på det samlede deltagergebyr. Rabatten træder i kraft ved samtidig tilmelding til begge kurser og vil fremgå af fakturaen.

 

Mængderabat

Ønsker flere personer fra samme virksomhed at deltage i kurset, kan vi tilbyde 5% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 2 personer og 10% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 3 personer m.fl. – Kontakt sekretariatet på 36369063 for at få rabatkode til dette formål.

 

Få et overblik over vores øvrige aktiviteter her

Undervisere

Kim B. Wittchen, Seniorforsker, Civ. Ing., BUILD Aalborg Universitet

Vejleder for flere PhD studerende; underviser på BUILD kurser om Be18-programmet og Bygningsreglementet; BUILD’s 2-årige efteruddannelse ”Master i Bygningsfysik” (1-4 semester); BUILD’s 1. semester ”Building Heat, Moisture and Energy Modelling” samt siden 2000 på Danvak’s kurser om brugen af BSim.

Kjeld Johnsen, Seniorforsker, BUILD Aalborg Universitet

Har siden 80’erne gennemført en lang række forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter vedr. lys og dagslys, facadeudformning og solafskærmning, specielt lysets betydning for menneskets trivsel og sundhed.

Han er hovedansvarlig for mange af beregningsmodellerne for systemerne i BSim programpakken.

I de seneste år har han medvirket ved udviklingen af dynamiske facadesystemer, der kan tilpasse sig udeklimaet og brugernes skiftende behov hen over dagen og året.

Kjeld har også været med til at formulere de gældende dagslysbestemmelser i Bygningsreglementet (BR18) og de hertil hørende vejledninger.

Hent program PDF
09.00 Velkommen (KJJ)
09.10 Oversigt over nyhederne i BSim (KBW)
Kursusindhold…
09.30 Naturlig ventilation og udluftning (KBW/KJJ)
Åbninger i konstruktioner
Regulering (temp. og CO2)
Spalter/utætheder i konstruktioner
Multizonemodel
10.00 Opgave 4a: Naturlig ventilation i restaurant (enkeltzonemodel)
10.30 PCM og kuldebroer (KBW)
11.00 Fugtberegninger (KBW/KJJ)
Fugtmodel
PAQ beregning
11.30 Opgave 4b: Fugt og multizonemodel i restaurant
12.30 Frokost
13:15 Dagslys og lysregulering SimLight (KJJ)
Lysfordeling, sollysfaktorer og lysregulering
Solafskærmning
14.00  Opgave 5: Dagslysberegning og lysstyring i restaurant
14.30 Komplekse systemer og reguleringer (KJJ)
Ventilationsregulering, recirkulation
Gulvvarme, varmeafgivelse i konstruktioner
PackCalc, central køling og varmepumpe
15.15 Kaffepause
15:30 SimPv: Simulering af solceller (KBW)
Beregningsmodel
Skyggeforhold
16.00 Klimadata fra hele verden (KBW)
16.15 Fremtidige udvidelser og forbedringer i BSim (KBW, KJJ)
Jordtemperatur under bygninger, Batch
16.45 Opsamling og diskussion
IBPSA Nordic
17.00 Afslutning

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

4.750 DKK

Junior

4.750 DKK

Senior

4.750 DKK

Ikkemedlem

6.100 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks