user

BSim Indeklimasimulering, Grundkursus

2019-09-24 10:00:00 2019-09-25 18:00:00 Europe/Copenhagen BSim Indeklimasimulering, Grundkursus Danvak, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
Danvak, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup
Dato for arrangement
24 / 09 - 2019
Dato for arrangement
10:00
Id for arrangement
K 19003

Dette arrangement er blevet afholdt.

Kurset afholdes den 24. – 25. september 2019 hos Danvak på Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup

Klik her, hvis du vil læse om det avancerede kursus.

BSim – et uundværligt simuleringsprogram i verdensklasse
Ifølge vejledningen til Bygningsreglementet må det termiske indeklima i institutioner og kontorer ikke overskride 26°C hhv. 27°C, bortset fra nogle få timer pr år. Det termiske indeklima skal dokumenteres jf. DS474 for nye institutioner og kontorer samt i forbindelse med omfattende renovering, og dokumentationen kan ske via en simulering af forholdene i de kritiske rum på grundlag af Design Reference Year, DRY 2001-2010. Simuleringsprogrammet BSim er det oplagte valg til at udføre de krævede indeklimasimuleringer.

Siden frigivelsen af programpakken BSim er der sket væsentlige forbedringer og udvidelser af pakken, Blandt udvidelser er bl.a.:

  • Nyudviklet fugtmodel
  • Model til simulering af gulvvarme
  • Forbedret model til beregning af rudetemperatur
  • Forbedret model til simulering af solafskærmning
  • Ny model for naturlig ventilation (og infiltration)
  • CO2-styring samt beregning af PAQ (perceived air quality)
  • Direkte adgang til mere end 2100 sæt klimadata fordelt over hele verden fra Internettet

Indhold:
Kurset giver en grundig gennemgang af hele den nyudviklede programpakke BSim, herunder modul til rumlig opbygning af bygningsmodeller (SimView), et analyseværktøj til vurdering af solindfald og skygger (XSun) samt rutiner til beregning af dagslys (SimLight). Bag modellerne ligger en database der indeholder nødvendige data for byggematerialer og bygningskomponenter.

BSim pakken rummer også en række applikationer og links som kan aktiveres fra programmet. SimDxf er et program til opbygning af bygningsmodeller på baggrund af 2D CAD-tegninger. Modeller til Be18 programmet kan opbygges i SimView og gemmes via et link i programmet.

Målsætning:
Deltagerne vil lære at beherske brugen af alle programmodulerne i BSim og blive i stand til at opbygge bygningsmodeller, gennemføre termiske simuleringer med tsbi5 samt analyser af solindstråling og skyggeforhold i bygninger.

 Målgruppe:
Projekterende ingeniører og arkitekter, teknikere i bedriftssundhedstjenester, undervisere samt energi- og miljøansvarlige i offentlige forvaltninger. Kurset omhandler BSim og henvender sig primært til personer, der har et vist grundlæggende kendskab til bygningsfysik og bygningsinstallationer og som ønsker en indføring i den nye programpakke.

 Kursusform:
Foredrag, demonstrationer, aktiv anvendelse af pc’er, gruppearbejde, løsning af opgaver samt diskussion.

Undervisere:

  • Kjeld Johnsen
  • Kim B. Wittchen

 

Hent program PDF
Dag 1
10.00 Velkommen (KJJ)
10.15 Generel introduktion af BSim2000 (KBW)
Hvad er Bsim2000?
10.30 SimView (KWB/KJJ)
Brugergrænseflade®
Brugervejledning(er)
Generelle tips
Bygningsgeometri
Åbninger i konstruktioner
Site + eksterne skygger
Analyse af solfordeling med Xsun
11.15 Opgave 1a
11.45 Redigering af modellen i SimView (KWB/KJJ)
12.00 Frokost
13.00 Opgave 1b (udestue, tagrum, redigere geometri)
13.30 Databasen SimDB (KBW)
14.00 Bygningselementer (KJJ)
Standardkonstruktioner
WinDoors (inkl. Flytte/slette)
Dimensionerende varmetab
ModelView – kontrol af modellen
Xsun med konstruktioner
14.45 Kaffepause
15.00 Opgave 2a (konstruktioner, Windoors, database)
16.15 Termiske zoner (KBW)
Fiktive zoner
Ground
Konstruktioner mod jord
16.35 Simulering og varmebalance for tom bygning (KJJ)
17.00 Opgave 2b (termiske zoner, jord og simulering)
17.45 Opsamling (KJJ)
18.00 Slut på dag 1

 

Dag 2
09.00 Opsamling fra dag 1
09.15 Systemer i SimView (KJJ)

Redigeringsfunktioner

Simulering i tsbi5

Rækkefølge af systemer

10.15 Kaffepause
10.30 Opgave 2c (systemer og forbedringer)
11.30 Resultatbehandling (KBW)
12.00 Frokost
13.00 Dagslysberegning med SimLight (KJJ)
13.30 Temperaturlagdeling (KBW/KJJ)

Kappa-modellen

13.45 Opgave 2d (skygger, høje rum og kappa)
14.15 Import af CAD-tegninger, SimDXF (KBW/KJJ)
14.30 Kaffepause
14.45 Udveksling af datamodeller med Bv98 (KBW)
15.00 Opgave 3 (SimDXF, SimLight, Bv98)
15.15 Udveksling af datamodeller med: (KBW/KJJ)

Tsbi3

Radiance

CFD programmer

15.30 Konvertering af klimadata
15.45 Diskussion og evaluering
16.00 Kursus slut

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

8.000 DKK

Junior

8.000 DKK

Senior

8.000 DKK

Ikkemedlem

8.900 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.