user

Danvak Dagen 2021 er lige om hjørnet

I den forbindelse har vi bedt konferencens indlægsholdere svare på tre spørgsmål.

Den første i rækken er Troels Hartung, chefkonsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der stiller op med indlægget Varmepumper – hvad kan vi vente os?

Forklar, hvad du har planer om at fortælle på dagen?
Jeg har planer om at fortælle om individuelle varmepumpers rolle i fremtidens energisystem, hvor den fossile bygningsopvarmning i løbet af relativt få år skal udfases til fordel for varmepumper og fjernvarme. I løbet af mit oplæg vil jeg fortælle om de opmærksomhedspunkter, som man skal have i forhold til varmepumper, herunder sikkerhed for deres ydelse og forebyggelse af evt. problemer med støj. Endelig vil jeg give et bud på hvilke udviklingstendenser, vi kommer til at se på området de kommende år.

Hvorfor fortæller du om det? (Er det en aktuel problemstilling? – nyt krav? – ny trend i branchen? – andet?)
Danmark står foran en stor opgave med udfasning af den fossile bygningsopvarmning, og varmepumper kommer til at spille en central rolle i den forbindelse. Med det er vigtigt, at både borgere, myndigheder og installationsbranchen er tilstrækkeligt forberedt på ændringer, der kommer til at ske. Udviklingen drives særligt af offentlige tilskud til fjernvarme og varmepumper, som har sat yderligere fart på udfasningen.

Hvad forventer du, at deltagerne får ud af at høre på dit oplæg?
Deltagerne vil få et indblik i den opgave, der ligger foran os med udfasningen af den fossile bygningsopvarmning og en forståelse af, hvilken roller varmepumper kommer til at spille.

Hvilken baggrund har du for at holde indlæg om netop dette emne?
Jeg har selv en fortid i Energistyrelsen og arbejder nu i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der er brancheorganisation for virksomhederne i installationsbranchen. Begge steder har jeg arbejdet rigtigt meget med udfasningen af den fossile bygningsopvarmning og varmepumper. Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne er jeg meget involveret i installatørernes og montørernes arbejde i forhold til at kunne nå den almindelige bygningsejer og de barrierer, bygningsejerne oplever for at tage springet væk fra deres velkendte fossile opvarmingsform.

👉 Læs mere om Danvak Dagen 2021danvak.dk/om/dd2021

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks