user

Teknologi er godt, men gør det ikke alene

Kommentar til læserindlæg fra Martin Rossen, Danfoss, bragt i Politiken den 5. oktober 2021.

Af Claus Andreasson, generalsekretær i Danvak, og Michael H. Nielsen, selvstændig konsulent og bestyrelsesmedlem i Danvak.

Tak til Martin Rossen for hans indlæg i Politiken den 5. oktober 2021 under overskriften ”den grønneste energi er den vi ikke bruger”. Her fastslår Martin Rossen, at vi allerede har de teknologier, der skal bruges for at reducere energiforbruget i vores bygninger, og kommer med opgørelser over de CO2 besparelsespotentialer, der vil være ved at udbrede teknologierne til alle Europas bygninger. Unægtelig store potentialer, som vi selvfølgelig skal forfølge.

I Danvak arbejder vi med at udvikle kompetencer og formidle viden om bl.a. energieffektive og sunde bygninger, og kan tilslutte os synspunktet om at teknologierne findes. Vi er dog nødt til at erkende, at teknologierne ikke alene kan realisere de store energibesparelsespotentialer, som Martin Rossen slår an – og dermed heller ikke den store klimagevinst.

Teknologier er vigtige forudsætninger for at få smarte bygninger, der bruger mindre energi og som er sunde at opholde sig i. Men der skal mere til. De personer der har ansvaret for at anvende teknologierne skal være klædt på til det. Ligeledes skal der være et ledelsesmæssigt fokus på vigtigheden af at bygninger drives energieffektivt, hvilket i mange bygninger betyder et funktionelt samspil mellem bl.a. varmeforsyning, ventilation og klimastyring.

Et nyligt afsluttet projekt støttet af Energifonden om intelligent styring af de store varmecentraler i almene boligbebyggelser viste med al mulig tydelighed, at det først er, når der sikres ledelsesmæssig sammenhæng mellem teknologi og kompetencer hos dem der til daglig drifter varmecentralerne, at energieffektiviseringer kan realiseres. Det er yderligere en konstatering af, at der skal være ledelsesmæssig fokus på driften af fx varmecentraler, for hvis der ikke er det, så vil servicepersonalet fokusere på andre forhold som fx pasning af grønne områder, beboerservice m.m.

Så tak til Martin Rossen for at pege på de mange teknologiske muligheder, der allerede findes. Men lad os få teknologien bragt i spil ved at dem, der skal betjene teknologien, har de nødvendige kompetencer, samt at der er fokus på energieffektivisering og sundt indeklima hos dem, der har ansvaret for bygningerne, hvad enten det er en beboerbestyrelse, en kommunalforvaltning eller ejendomsselskaber.

I Danvak er vi optaget af at arbejde med kompetenceudvikling og netværk for at bibringe en helhedsforståelse, der kan sikre den grønne omstilling, lavere energiforbrug og sunde bygninger.

Dette til glæde for den grønne omstilling og dem, der lever i og bruger vores bygninger.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks