user
Projektledelse i byggeriet

Projektledelse i byggeriet

Projektledelse i byggeriet

I Danvak har vi fokus på at hjælpe alle, der arbejder med de tekniske installationer i byggeriet, er på omgangshøjde med den nyeste udvikling indenfor design, beregninger, installationer, test og funktionsafprøvninger.

Kompliceret byggeri
I Danmark bliver byggerierne mere og mere komplicerede, vores tekniske løsninger udvikles og bliver ligeledes mere komplicerede – ja, det at være f.eks. VVS’er er ikke så simpelt mere. Dette betyder, at de tekniske fagfolk er udfordret både, når de skal installere og efterfølgende servicere installationerne.

Fejl i byggeriet
I nybyggeriet ser vi desværre, at der sker mange fejl under design-, planlægnings-, indkøbs-, installations- og funktionsafprøvningsfaserne. Alle disse uheldige fejl bliver ikke lavet med vilje, men måske mere pga. mangel på koordinering, styring, kontrol og indsigt på tværs af fagene. For bygherre, rådgiver, entreprenør og installatør kan det blive en meget stor omkostning, hvis disse fejl ikke bliver fanget i god tid. Det betyder, at alle disse fejl, som opstår igennem en byggeproces, kan komme til at koste rigtig mange penge i efterfølgende fejlretning. Det er velkendt, at omkostningen til at rette en fejl stiger eksponentielt hen over byggeriets projekttid. Det er derfor essentielt, at fejl rettes og korrigeres så tidligt som muligt i et projekt.

Da der i byggeriet bliver arbejdet meget i ”tekniske siloer”, skal vi sørge for, at de forskellige delprojekter i et stort projekt bliver ledet effektivt, og at der bliver koordineret på tværs af alle delprojekterne.

Projektledelse som vigtigt værktøj
Så konklusionen er, at projektledelse er et yderst vigtigt værktøj, når vi skal bygge nyt eller renovere eksisterende byggeri. Problemet er bare, at man ofte tildeler en yngre ingeniør, maskinmester eller teknikker opgaven at styre et sådant delprojekt. Det er en stor opgave, som kan være svær at overskue, hvis man ikke har kendskab til de nødvendige projektledelsesværktøjer, ikke har prøvet det før eller ikke har de nødvendige færdigheder til at kommunikere, lede og håndtere konflikter.

Vi ønsker at hjælpe alle vores medlemmer og andre i branchen med at komme helskinnet og sikkert i mål med alle deres tekniske projekter. Vi har derfor, i tæt samarbejde med dygtige og erfarne byggeprojektledere og Tietgen Kompetencecenter, udviklet et unikt projektlederkursus rettet mod de medarbejdere, som skal styre og lede små som store projekter i byggeriet.

Underviser
Underviser Eiler Skovbjerg har arbejdet med praktisk projektledelse i 20 år og har undervist i ledelse og projektledelse i en årrække på Ledelsesakademiet Lillebælt. Eiler lægger afgørende vægt på at få kursisternes egne erfaringer med projekter i spil, så deltagerne får de bedst tænkelige muligheder for at kombinere teori med egen praksis.

Kursusindhold
Kurset sætter fokus på projektledelse i byggeriet og på de kompleksiteter og udfordringer, der mødes, samt hvordan man kan styre og lede et projekt sikkert i mål.

Målgruppe
Er du ny projektleder, projektmedarbejder eller projektleder med et eller to projekters erfaring? Så er det nu, du skal slå til! Du vil på en hurtig, nem og overskuelig måde få et eminent overblik over, hvad det kræver at være projektleder, og du får værktøjer til at hjælpe dig i din hverdag, og sikre at dit projekt bliver en succes.

Er du afdelingsleder, og har du medarbejdere, som du på sigt ser en fremtid i som projektledere? Så skal du også slå til nu! Send dem på Danvaks nye projektleder kursus, som er målrettet til branchen.

Tag en mindre omkostning nu og undgå, at der opstår store uforudsete omkostninger i jeres projekter.

Vi glæder os til at byde dig eller dine medarbejdere velkommen på kurset.

Tid:
Modul A: 18. – 20. maj 2020 fra kl. 08.00 – 16.00
Modul B: 10. – 12. juni 2020 fra kl. 08.00 – 16.00

Sted:
Tietgen KompetenceCenter, Rugaardsvej 286, 5210 Odense NV

Tilmelding:       www.danvak.dk/om/projekt-ode

 

Tid:
Modul A: 22. – 24. september 2020 fra kl. 08.00 – 16.00
Modul B: 27. – 29. oktober 2020 fra kl. 08.00 – 16.00

Sted:
Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

Tilmelding:       www.danvak.dk/om/projekt-aar

Vi oplever at fejl-design af de tekniske installationer i et byggeri udgør en væsentlig parameter for dårlig drift og øget energiforbrug i bygninger. Ofte medfører det, at de tekniske installationer skal modificeres med øget klimabelastning til følge. Hertil kommer selve installationen af de tekniske installationer, som i mange tilfælde ikke udføres i henhold til gældende beskrivelser og krav, hvilket ligeledes kan have en negativ indflydelse på klimabelastningen.

I vores notat til udvalgte medlemmer af Klimapartnerskaberne er vi kommet med anbefalinger til, hvad der skal sættes fokus på for at nedbringe byggeriets CO2 belastning:

 

1) Krav om at anlægsbudget samt drift- og vedligeholdelsesbudget bliver lagt sammen.

At man i dag adskiller byggeriets anlægsøkonomi og driftsøkonomi gør, at der under anlægsfasen ikke sættes tilstrækkelig fokus på at benytte de bedste løsninger ud fra en vedligeholdelsesmæssig betragtning. Det medfører ofte et øget energiforbrug og dermed forøgelse af CO2 udledningen over hele byggeriets levetid.

Fra de udførende parters side, er der i dag ikke tilstrækkelig fokus på design af de tekniske installationer, der tager hensyn til drift og brugervenlighed, hvilket ofte initierer et øget materialeforbrug til ombygning af de tekniske installationer efter byggeriets færdiggørelse og dermed øget CO2 udledning grundet fabrikationen af nye materialer til ombygning af de tekniske installationer.

 

2) Krav om et efteruddannelsespointsystem og/eller certificering/autorisation for alle, der beskæftiger sig med tekniske installationer i byggeriet.

Vi oplever at mange ingeniører, maskinmestre, installatører og håndværkere, der er involveret i byggeriet, ikke holder sig opdateret på den seneste nye udvikling på området omkring produkter, retningslinjer og krav. Dette resulterer ofte i fejldesign, ikke-korrekte udførte installationer og forkert drift af de tekniske anlæg, hvilket har en ikke uvæsentlig indflydelse på CO2 udledningen og energieffektiviteten. Fejldesign medfører, at de tekniske anlæg ikke kører energimæssigt optimalt og medfører gener for brugeren af bygningen.

For at afhjælpe ovenstående foreslår Danvak, at der indføres efteruddannelseskrav, et efteruddannelses-pointsystem og en tvungen bæredygtighedscertificering. Alle der beskæftiger sig med de tekniske installationer i byggeriet skal løbende efteruddanne sig og optjene et vist antal point. Optjente point udløber efter en tidsbestemt periode, hvorefter man skal vedligeholde disse point. Dette gør, at man løbende skal opkvalificere sig. Hermed opnår man en bedre forståelse for byggeriets tekniske løsninger samt et øget engagement, og vi kan dermed komme tættere på et byggeri, der er korrekt udført første gang.

 

3) Tvunget eftersyn og/eller renovering af tekniske anlæg med henblik på energi-effektivisering.

Vi ser, at en stor andel af den gamle bygningsmasse har et højt energiforbrug og dårligt indeklima i både statsligt- og kommunalt regi samt i gamle beboelsesejendomme. En stor andel af de tekniske anlæg i disse bygninger kører ikke optimalt og har et stort behov for renovering. Ca. 40 % af Danmarks energiforbrug går til bygninger, her kan der sættes ind med energi-renoveringer og konverteringer med nedsætning af CO2 til følge.

Som eksempler på området, der har været negligeret gennem mange år, men nu er afgørende for en fortsat energibesparelse i byggeriet og energiforsyningssystemet, kan nævnes:

 

4) Tvungen commissioning på alle byggerier over hele byggeriets løbetid og krav om fagtilsyn.

På nutidens byggeprojekter opstår der ofte fejl i kommunikationen, samarbejdsvanskeligheder samt tekniske og installationsmæssige fejl. Ved at indføre yderligere skærpede krav om commissioning af en uvildig tredje part på alle byggeprojekter, vil man kunne fange en lang række fejl i løbet af byggeriets forskellige faser. Vi anbefaler mere teknisk tilsyn, og at den offentlige bygherre har væsentlig større teknisk indsigt end tilfældet er i dag.

 

Ovenstående betyder at Danvak anbefaler en revidering af BR18 med fokus på:

I Danvak arbejder vi på at styrke kompetencerne hos vores medlemmer og andre i branchen for at sikre et godt indeklima, energieffektivitet og byggeriets minimale klimapåvirkning. Vi har fokus på, at få temaer på dagsordenen i Klimapartnerskaberne for et bedre byggeri i Danmark til fordel for klimaet, samfundsøkonomien og velvære i bygningerne.

Vi oplever at fejl-design af de tekniske installationer i et byggeri udgør en væsentlig parameter for dårlig drift og øget energiforbrug i bygninger. Ofte medfører det, at de tekniske installationer skal modificeres med øget klimabelastning til følge. Hertil kommer selve installationen af de tekniske installationer, som i mange tilfælde ikke udføres i henhold til gældende beskrivelser og krav, hvilket ligeledes kan have en negativ indflydelse på klimabelastningen.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks