user
Generalforsamling i VVS Teknisk Forening

Generalforsamling i VVS Teknisk Forening

Generalforsamling i VVS Teknisk Forening

VVS Teknisk Forening ved formand Christina B. Daél indkalder til generalforsamling den 30. april 2020 fra kl. 15.00 – 16.00 via TEAMS.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen i VVS TF her. Og så vil du efterfølgende modtage en invitation via TEAMS.

 

Samme dag bliver der afholdt generalforsamling i foreningen IDA HVAC ved formand Stig Birkemose fra kl. 14.00 – 15.00 som ligeledes afholdes via TEAMS.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen i IDA HVAC her

Ved:

Alireza Afshari, Professor ved Build – Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet og forskningsgruppeleder af bygningers klimasystemer samt arbejder blandt andet med luftbåren forurening.

Peter V. Nielsen, Professor emeritus ved Build – Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet og arbejder med luftbåren smittespredning.

Claus Andreasson, Generalsekretær i Danvak, Foreningen for HVAC, Energi og Indeklima.

 

Vi står i en situation, der minder om 2. Verdenskrig, hvor der blev bygget beskyttelsesrum til landets borgere. Her, et par meter under jorden, kunne de søge tilflugt i tilfælde af angreb fra luften. I dag står vi over for en anden type angreb – nemlig Corona-virus – og har igen brug for beskyttelse.

De fleste forventer, at det danske sundhedsvæsen altid har ressourcer og kapacitet til at kunne behandle alle, der bliver indlagt, uanset hvilken situation der opstår. Men desværre er der en risiko for, at vi snart står i en situation, hvor det danske sundhedsvæsen vil blive overbelastet og ikke har intensivpladser og isolationsrum nok til at behandle alle, der har brug for det. Dette skaber et betydeligt pres på, at sundhedsvæsenet opruster i forhold til at skaffe flere intensivpladser og isolationsrum.

Den nye Corona-virus kan forårsage svær luftvejsinfektion hos mennesker. Da virussen er meget smitsom, kan det resultere i, at mange mennesker bliver alvorligt syge på samme tid. Dette kan sætte sundhedsvæsenet under pres, og i værst tænkelige tilfælde, vil der ikke være nok personale eller plads til at behandle de smittede. Dette kan gå ud over andre funktioner i det danske sundhedsvæsen, dvs. for de resterende ikke Corona-smittede patienter, hvor planlagte konsultationer, behandlinger og operationer må udsættes. Et af de afgørende spørgsmål i forbindelse med Corona-krisen er, om det danske sundhedsvæsen har nok isolationsrum med negativt tryk til at håndtere Corona-smittede patienter, der har brug for indlæggelse. Statens Serum Institut rapporterer, at der kan blive behov for flere intensivsengepladser og isolationsrum end sundhedsvæsenet har til rådighed.

En del af løsningen kan være ikke at have isolationskrævende Corona-smittede patienter inde på hospitalsområderne, men at etablere en løsningsmodel hvor man adskiller de ikke Corona-smittede behandlingskrævende patienter fra den Corona-smittede patientgruppe.

En potentiel løsning på dette problem er, at etablere isolationsrum med negativt tryk i nogle af de nedlukkede skoler, sportsfaciliteter, kongressale m.m. På denne måde løses problemet ved at etablere midlertidige intensivsengepladser udenfor hospitalerne og dermed aflastes sundhedsvæsenet i specielle belastningssituationer.

I værst tænkelige situation, kan en her og nu løsning være at benytte nogle af landets skoler, børnehaver, vuggestuer, sportspladser, kongressale m.m., som nu er lukket grundet Corona-pandemien. Her bør vi undersøge, hvordan disse potentielle ressourcer kan anvendes for at aflaste sundhedsvæsenet i en kritisk situation. I den nuværende presserende situation med et pandemi-scenarie, er en potentiel løsning at etablere isolationsrum i nogle af disse bygninger.

Et typisk permanent isolationsrum på et hospital består af et rum med egen direkte indgang, eget brusebad og toilet og egen ventilation og bruges ved risiko for alvorlig infektion, men kan også benyttes som almindelig hospitalsstue.

Hvis landets mange skoler, børnehaver, vuggestuer, sportspladser, kongressale m.m. skal komme i spil, er kravet, at man skal holde transmission af luftbårne infektiøse partikler så lave som muligt. Dette kræver mindre modifikationer i ventilationssystemerne og i indretningen, hvis man skal konvertere rum i disse bygninger til isolationsrum.

Ved etablering af midlertidige isolationsrum i byggeri, der ikke er bygget til formålet, bruges bærbare luftrensere (mindst højeffektiv luftfilter, HEPA), som fjerner luftbårne partikler med størrelse ned til omkring 100 nm i diameter, en ventilator som kan skabe et undertryk af ca. negativ 3 pa i rummet, specielt UV-rengøringsudstyr (der skal installeres til indblæsnings- eller rumluftbehandling), et minimum luftskifte på 12 gange pr. time, og derudover skal der bruges en partikeltæller til partikelkontrol under vedligeholdelse. Dette er en midlertidig metode til at skabe undertryk i et eller flere rum, og dermed skabe sikre isolationsrum med negativt tryk i forhold til de omkringliggende rum. Dette indebærer også, at de fleste af de ovennævnte bygninger kan få et vist antal af faste isolationsrum på et acceptabelt niveau, og dermed vil de mindske den potentielle overbelastning af hospitalerne ved en pandemi.

Ved valg af filterteknologi skal man være opmærksom på følgende. Der har i de seneste år været alternative filterteknologier under udvikling, herunder filtre med lavt tryktab, og der er udviklet teknologier til anvendelse i luftrensere, hvor luften recirkuleres og renses. Resultater fra tidligere undersøgelser viser, at rensningsteknologier, som genererer ozon, øger niveauet af ozon i inde-luften, hvorved koncentrationen af ultra-fine partikler kan øges. Derfor er det vigtigt at vælge luftrensningsteknologier, som ikke genererer ozon.

Resultater fra tidligere studier har vist, at et midlertidigt isolationsrum med negativt tryk, der er i stand til at opretholde undertryk med henblik på de nationale retningslinjer for infektionsbekæmpelse, kan designes og ibrugtages på 24 timer. Flere undersøgelser kan være nødvendige for at vise effektiviteten af et sådan midlertidig isolationsrum med negativt tryk for opretholdelse af isolationssengekapaciteten over længere perioder og med hensyn til kliniske slutpunkter for infektionsbekæmpelse.

Vi bakker op om Regeringens, Statens og Kommunernes langsigtede pandemistrategi, og stiller gerne vores viden til rådighed i forbindelse med etablering af strategiske isolationsrum. Ser vi tilbage i tiden, har vi haft alvorlige vira flere steder på kloden, som har været en trussel for menneskeheden og vores økonomi, f.eks. SARS eller H5N1, som har en markant højere dødelighed end Corona-virus. Med vores globale adfærd og faren for at bølge 2 og 3 af Corona-virus rammer os, inden en vaccine er tilvejebragt, eller nye vira kommer, vil det give mening, at vi forbereder os grundigt. Disse forberedelser kan være med til at iværksætte arbejde og hjælpe de hårdt ramte private virksomheder. Dette vil også sikre, at vi beskytter vores sundhedsvæsen, og vi bedre kan opfylde de forventninger danskerne har til behandling, uanset hvad fremtiden bringer.

Pandemistrategien skal forberede beredskabet på at håndtere spredningen af Corona-virus i dag og andre ukendte vira i fremtiden. Et af tiltagen kan være, at ved fremtidige renoveringer af skoler, sportsfaciliteter, kongressale m.m. bliver disse bygninger renoveret med henblik på, at nogle rum kan konverteres til isolationsrum med midlertidig negativt tryk i tilfælde af en pandemi. Dette skal selvfølgelig gøres strategisk, så disse specialrenoveringer er fordelt ud over landet, og det skal naturligvis følge de gældende regler, den lovgivende myndighed har bestemt for denne type af isolationsrum.

Kære medlem.

Vi håber, at alt er vel hos dig og dine nærmeste.

Vi knokler derudaf for at tilbyde de bedste kurser, konferencer og temamøder, som bringer dig forrest i feltet i skabelsen af et bedre byggeri i Danmark.

Vi følger myndighedernes retningslinjer nøje og derfor arbejder hele sekretariatet også hjemmefra indtil den 13. april.

Men vi sidder klar på 36 36 90 60 eller på info@danvak.dk til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

Som medlem af Danvak håber vi på din støtte fortsat. For selvom krisen kradser lige nu, så ser vi frem til at vores statsminister hæver restriktionerne, så vi igen kan samle jer til videreuddannelse og netværk. Når vi skal i gang igen, vil vi selvfølgelig tage alle nødvendige forholdsregler. Og vi efterlever til enhver tid de gældende restriktioner fra myndighedernes side til vores arrangementer, så alle kan føle sig trygge.

Vi håber du vil lade dig inspirere af nedenstående tilbud og måske fortælle dine kolleger og venner om vores kurser og konferencer.

Du kan følge med her og finde datoer for alle arrangementer, som nu er flyttet frem til maj måned og derefter.

Du er også velkommen til at følge med på LinkedIn, hvor vi løbende poster artikler og meget andet inspiration til dig.

Tak for dit medlemskab og fortsatte støtte til os.

Pas godt på dig selv!

VVS Teknisk Forening ved formand Christina B. Daél indkalder til generalforsamling den 30. april 2020 fra kl. 15.00 – 16.00 på adressen: Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, 2300 København S.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen i VVS TF her

Samme dag og samme sted bliver der afholdt generalforsamling i foreningen IDA HVAC ved formand Stig Birkemose fra kl. 14.00 – 15.00.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen i IDA HVAC her

I anledning af at generalsekretær Claus Andreasson fylder 60 år den 7. februar 2020, og at Danvaks sekretariat er kommet godt på plads i vores nye lokaler i Håndværkets Hus, inviterer vi vores samarbejdspartnere, medlemmer og andre interesserede til reception:

Tid: Torsdag den 5. marts 2020 fra kl. 14.00 – ca. 16.00.
Sted: Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, 2300 København S., mødelokale salen 6. sal
Tilmelding: www.danvak.dk/om/reception2020.

Har du spørgsmål i forhold til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Tina Michelsen på tlf. 36369063 eller tm@danvak.dk.

VVS Teknisk Forening ved formand Christina B. Daél indkalder til generalforsamling den 20. marts 2020 fra kl. 15.00 – 16.00 på adressen: Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, 2300 København S.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen i VVS TF her

Samme dag og samme sted bliver der afholdt generalforsamling i foreningen IDA HVAC ved formand Stig Birkemose fra kl. 14.00 – 15.00.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen i IDA HVAC her

/Artikel fra HVACFOKUS 18.11.2019

Per har haft en spændende karriere inden for VVS-branchen. Fra studietiden i 1970’erne var han produktredaktør af VVS-Bladet – forgængeren for HVAC Magasinet. Senere blev han tilknyttet redaktionen og fra 1979 til 1981 var han ansvarshavende redaktør. Per Rasmussen har indtil sidste år været medlem af HVAC Magasinets fagredaktion.

Fra 1981 og 10 år frem var han administrerende direktør i Dansk Shells selskaberne Ekvidan A/S og Shell Center A/S. I Ekvidan var han med til at introducere de første kondenserende kedler på det danske marked. En type, som stort set kun sælges i dag på naturgasmarkedet. De sidste små 25 år har Per Rasmussen været direktør og medejer af Ulefos A/S, som har været førende inden for vand-og afløbsteknik på det danske marked.

Per Rasmussen har været aktiv i den danske VVS-tekniske forening, Danvak, i næsten 30 år. Han har været både formand og bestyrelsesmedlem. I 1994 blev Per Rasmussen bestyrelsesmedlem i den europæiske VVS-tekniske forening, Rehva. Han blev præsident for Rehva og dens 125.000 medlemmer i 1999, og fik udviklet organisationen til at være mere markedsorienteret. Per Rasmussen var fra 2006 til 2016 præsident for den nordiske VVS-tekniske forening Scanvac, og han har blandt andet modtaget den nordiske VVS-pris og den europæiske VVS-tekniske æresmedalje.

Sport har været en stor passion både som aktiv fodboldspiller, men også nu som pensionist. Seneste bedrift var cykelturen fra Hillerød til Paris på otte dage.

Danvak anvender Hotel Vejlefjord som lokation for vores kurser i vest. Ud over at have nogle meget fine kursusfaciliteter, byder de også på wellness i deres spa-område, har et udsøgt køkken og er omgivet af en dejlig park lige ud til fjorden.

Vi har forhandlet os frem til en god aftale med hotellet, som gør at medlemmer af Danvak kan booke et ophold eller besøge De Termiske Bade til reduceret pris. Aftalen gælder frem til den 16. december 2018. Så trænger du til lidt selvforkælelse og nyder at være i skønne omgivelser, så reserver allerede dit ophold nu – læs mere om aftalen her

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks