user
Danvak Dagen 2020 udsat

Danvak Dagen 2020 udsat

Danvak Dagen 2020 udsat

Når vores statsminister på baggrund af eksperter fra Sundhedsstyrelsen og fra Seruminstituttet anbefaler bestemte tiltag for at undgå yderligere spredning af coronavirus, viser man samfundssind og samfundsansvar ved at efterleve anbefalingerne og rette ind. Hertil kommer at Danvaks sekretariat allerede nu har fået henvendelser fra både deltagere og indlægsholdere om,  at de har fået nye retningslinjer fra deres arbejdsgiver, som betyder, at de ikke har mulighed for at møde op på dagen.

For at sikre at alle får maksimalt udbytte af deres deltagelse på Danvak Dagen 2020, har Danvaks forretningsudvalg derfor besluttet at udskyde afholdelsen af Danvak Dagen 2020 til den 1. september 2020 i IDA Mødecenter i København. Vi beklager meget, at vi er nødt til at udsætte konferencen, og håber på din forståelse.

Har du spørgsmål – kontakt sekretariatet på telefon 36369030 eller info@danvak.dk

 

Legatbestyrelsen modtager nu indstillinger til modtager af Professor P. Ole Fangers forsknings-legat 2020. Legatet uddeles til lovende unge Ph.d.-studerende ved danske universiteter inden for området energi og indeklima.

Den studerende må ikke have afsluttet sit projekt på uddelingstidspunktet, og legatet skal benyttes til studierejser, studieophold eller anden videreuddannelse inden for et år efter uddelingen. Der uddeles i 2020 én legatportion à kr. 25.000, som er finansieret af Danvak.

Legatet vil blive overrakt på Danvak Dagen den 1. april 2020 i IDA Mødecenter i København, hvor legatmodtageren bidrager med et indlæg om sit forskningsprojekt og efterfølgende formidler sine forskningsresultater i en artikel i HVAC Magasinet.

Indstillinger skal være Danvaks sekretariat i hænde senest den 21. februar 2020 og kan sendes på mail til info@danvak.dk mærket ”Professor P.O. Fangers Forskningslegat”.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til generalsekretær Claus Andreasson på telefon 36369061 eller ca@danvak.dk.

Dette års modtager af legatet var Pil Brix Purup, civilingeniør og Ph.d.-studerende hos NIRAS A/S, der modtog hæderen for hendes forskningstalent og innovative tilgang til indeklimaforskningen.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks