user

Spørgsmål til 4×4 indlægsholder Mette Vorre

Mette Vorre er civilingeniør og Ph.d., er ekspert i indeklima og udfører både simuleringer og målinger af indeklima. Hun er en af hovedforfatterne på ’Branchevejledning for Indeklimaberegninger’ og den igangværende opdatering samt medforfatter på ’SBi-anvisning 269, Energirenovering af større bygninger’. Mette har over 20 års erfaring inden for indeklimaområdet, og har arbejdet indgående med
termisk komfort i relation til energisimuleringer af bygninger, forskning og udvikling af værktøjer.

Titel på indlæg: Branchevejledning for indeklima – den opdaterede version

Beskriv emnet for dit indlæg
Da Branchevejledning for indeklimaberegninger (BVI) udkom i 2017 blev den fra starten en stor succes og vejledningen bliver i dag bredt anvendt af alle i branchen både bygherrer, entreprenører og rådgivere. Der er dog sket en masse siden da – klimakravene stiller nye udfordringer, certificeringsordninger og commissioning fylder mere, og vi forventer i stigende omfang at renovere og transformere det eksisterende byggeri. Med den nye branchevejledning stiller vi skarpt på alle de nye dagsordener og på at opdatere de eksisterende. Branchevejledningen skifter navn til Branchevejledning for indeklima – nybyggeri og renovering. Det gør den, fordi den skal hele vejen rundt og være rustet til alle de nye dagsordener.

Hvorfor er det vigtigt at dykke ned i dette emne?
Indeklima, byggeriets klimabelastning og energiforbrug hænger ufravigeligt sammen. Klimadagsordenen presser – men byggeriets skal stadig skabe rammen om det sunde og effektive indeklima – og måske skal robusthed og fleksibilitet også spille en rolle. Afvejningen af indeklimaet er således mere væsentlig end nogensinde – branchevejledningen tager aktivt stilling hertil.

Hvad får man ud af at deltage?
Med indlægget får du mulighed for at høre mere om den kommende vejledning – de tanker og overvejelser, der ligger bag og selvfølgelig chancen til at prikke til de emner og dagsordener, som du mener bør medtages.

Hvem er dit indlæg interessant for?
Bygherrer specificerer, projektholdet designer, optimerer og realiserer, og brugerne skal leve med indeklimaet. Derfor er alle byggeriets parter i målgruppen og branchevejledning ønsker at ramme dem alle.

4 årlige events med 4 unikke temaer. Hvert event varer 4 timer fordelt på 4 indlæg.

Læs mere om 4×4 by Danvak eventet Det bæredygtige indeklima her

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks