user

REHVA COVID GUIDE

Eksperter i REHVA har udarbejdet en guide til, hvordan man skal håndtere bygningers HVAC-systemer for at minimere spredningen af coronavirus inden døre.

Følg med på denne side, som løbende vil blive opdateret efterhånden som ny aktuel viden på området er tilgængelig: https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance?no_cache=1

Del gerne denne post i dit netværk, så smitte kan undgås!

X Aktiviteter i Danvak under Corona-krisen

Vi følger selvfølgelig myndighedernes anbefalinger i forhold til at minimere risikoen for smitte. Derfor har vi taget de nødvendige tiltag og flyttet vores kurser og konferencer til maj og fremadrettet. Sekretariatet er fuldt bemandet - dog fra vores respektive hjemmekontor, og vi kan træffes på telefon 36369060 og info@danvak.dk.