user

Varmeanlæg fra A til Z

2020-10-28 08:30:00 2020-11-26 16:30:00 Europe/Copenhagen Varmeanlæg fra A til Z WTC Ballerup Konference Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
WTC Ballerup Konference Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup
Dato for arrangement
28 / 10 - 2020
Dato for arrangement
08:30
Id for arrangement
K 20007

Kurset afholdes i to moduler den 28. – 29. oktober og den 25. – 26. november.  Alle dage kl. 08.30 – 16:30.

Har du styr på varmen?

Bygger du stadig varmeanlæg, som man har gjort siden 60’erne og 70’erne? Så er det tid til at se på, om nutidens krav bliver tilgodeset. Krav fra brugerne til komfort, krav til energieffektivitet og krav fra kollektive eller vedvarende forsyninger betyder, at det bliver stadig mere kompliceret at sikre optimal funktion af varmeanlægget. Fejlretninger, tidskrævende afleveringer og utilfredse kunder og brugere er hverdagskost, men det behøver det ikke at være.

Indhold:
På kurset ”Varmeanlæg fra A til Z” bliver du bragt på omgangshøjde med den tekniske udvikling og nutidens myndighedskrav til varmeanlæg. Du bliver i stand til at udforme et varmeanlæg, så det kan reguleres og drives hensigtsmæssigt, ligesom du vil få den nyeste viden om korrekt dimensionering af varmekilderne.

Det får du:

 • Kompendium med alle slides inklusive kommentarer og gode råd
 • Beregningsværktøj til dimensionering af reguleringsventiler
 • Mulighed for faglige diskussioner om varmeanlæg
 • Diplom for gennemførelse

Målgruppe:
Varmeanlæg fra A til Z er for alle, der vil have indgående viden omkring udformning og drift af varmeanlæg. Kurset er primært for rådgivende ingeniører, men også interessant for maskinmestre, vvs teknikere, driftsfolk, sælgere fra leverandører m.fl.

Undervisere:
Ejvind Løgberg, Chefrådgiver, Fagspecialist VVS, NIRAS A/S (kursusleder)
Claus Madsen, Indehaver, MaSeCo
Bjarne Andreasen, Head of IMI Hydronic College
Michael Norup, Produktchef Pneumatex, IMI Hydronic Engineering
Specialist, Grundfos

Program

Hent program PDF

På kurset gennemgås følgende emner:

Dag 1

 • Forsyningssystemer
 • Varmtvandsforsyning
 • Varmeanlæg – typer og opbygning

Dag 2

 • Systemopbygning, Fordeling
 • Varmegivere
 • Reguleringsteori
 • Reguleringsventiler

Dag 3

 • Pumper og pumpeteori
 • Sikkerheds- og ekspansionssystemer
 • Udluftning, filtrering m.m.

Dag 4

 • Indregulering
 • Rør og armaturer

 

Forsyningssystemer og varmtvandsforsyning

 • Valg af forsyningssystem
 • Projektering af varmecentraler
 • Kedelanlæg
 • Fjernvarme (direkte, indirekte, damp)
 • Varmepumper (vand/vand, luft/vand, luft/luft)
 • Solvarme
 • Udnyttelse af spildvarme/returvand
 • Anlæg for produktion af varmt brugsvand
 • Central vs. decentral
 • Cirkulation
 • Dimensionering af VVB

Varmeanlæg – typer og opbygning samt Varmegivere

 • To-strengs anlæg
 • En-strengs anlæg
 • Valg af fordelingssystem
 • Radiatorer
 • Konvektorer
 • Gulvvarme
 • Lofts- og vægvarme
 • Varmeventilatorer
 • Varmeflader

Pumper og pumpeteori – Systemopbygning, Fordeling

 • Pumpetyper
 • Pumpeteori og –regulering
 • Pumpeeffekt og virkningsgrad
 • Energiforbrug
 • Dimensionerings-forudsætninger
 • Regulering af varmeydelse
 • Ventil-autoritet

Reguleringsteori og Reguleringsventiler

 • Regulerings- og styringsformer
 • Reguleringstyper, P, I og D
 • Tidsforsinkelse
 • Forstærkning
 • Reguleringsventiler
 • Ventil-karakteristik
 • Beregning af Kv-værdi

Sikkerheds- og ekspansionssystemer – Udluftning, filtrering m.m.

 • Principper for sikkerheds- og ekspansionssystemer
 • Sikkerhedsbestemmelser
 • Beregning af sikkerhedsventiler
 • Ekspansionssystemer
 • Beregning af ekspansionsbeholder
 • Trykforhold i anlæg
 • Frostsikring
 • Udluftning
 • Filtrering
 • Støj

Indregulering – Rør og armaturer

 • Indregulering – krav og formål
 • Indreguleringsmetoder
 • Statiske vs. dynamiske ventiler
 • Tryktab
 • Rør og samlinger
 • Bæringer, styr, fastgørelser
 • Lyrer og kompensatorer
 • Gennemføringer
 • Armaturer
 • Rørmærkning

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

11.500 DKK

Junior

11.500 DKK

Senior

11.500 DKK

Ikkemedlem

13.500 DKK