user

Varmeanlæg fra A til Z

2022-03-16 08:30:00 2022-04-28 16:30:00 Europe/Copenhagen Varmeanlæg fra A til Z Konventum, Erling Jensens Vej 1, 3000 Helsingør
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
Konventum, Erling Jensens Vej 1, 3000 Helsingør
Dato for arrangement
16 / 03 - 2022
Dato for arrangement
08:30
Id for arrangement
22007

Kurset afholdes over 2 moduler hver af 2 dages varighed.

Modul A: den 16. – 17. marts 2022
Modul B: den 27. – 28. april 2022

 

9 ud af 10 varmeanlæg i Danmark fungerer ikke, som de er tiltænkt. Det er bare sjældent, der er nogen, der opdager det!

Hvis du stadig bygger varmeanlæg, som man har gjort siden 60’erne og 70’erne, er der stor sandsynlighed for, at disse anlæg hører til blandt de 9. Det resulterer i et større energiforbrug og dårligere komfort end nødvendigt.

Vil du gerne have, at dine anlæg ligger i de 10 %, der tilgodeser alle nutidens krav, både til komfort og energieffektivitet, så er det tid til, at du bliver bragt på omgangshøjde med den tekniske udvikling og nutidens myndighedskrav til varmeanlæg.

Krav fra brugerne til komfort, krav til energieffektivitet og krav fra kollektive eller vedvarende forsyninger betyder, at det bliver stadig mere kompliceret at sikre optimal funktion af varmeanlægget. Fejlretninger, tidskrævende afleveringer og utilfredse kunder og brugere er hverdagskost, men det behøver det ikke at være.

 

Indhold:

På kurset ”Varmeanlæg fra A til Z” bliver alle aspekter af projektering af varmeanlæg gennemgået i både teori og praksis, herunder:

 • Opbygning af forskellige typer af varmeanlæg
 • Udformning og drift af forskellige former for varmegivere
 • Regulering af varmeydelser
 • Teoretiske og praktiske forhold omkring pumper
 • Valg af kompletterende komponenter
 • Metoder til at sikre korrekt vandbalance

Udbytte:

 • Du lærer at udforme et varmeanlæg, så det kan reguleres og drives hensigtsmæssigt og energiøkonomisk, ligesom du vil få den nyeste viden om korrekt dimensionering af varmekilderne.
 • Du opnår indsigt i de mange faldgruber, der kan medføre dårlig komfort og øget energiforbrug.
 • Du bliver i stand til at se sammenhængene mellem anlægsudformning, valg af varmegivere og regulering af ydelser.
 • Du får viden om de forskellige komponenter, der kan lette den daglige drift af et varmeanlæg.

Derudover får du:

 • Adgang til kompendium med alle slides inklusive kommentarer og gode råd
 • Beregningsværktøj til dimensionering af reguleringsventiler
 • Mulighed for faglige diskussioner om varmeanlæg
 • Diplom for gennemførelse

 

Målgruppe:

Kurset er for alle, der vil have indgående viden omkring udformning og drift af varmeanlæg. Kurset er primært for rådgivende ingeniører, men også interessant for maskinmestre, vvs teknikere, driftsfolk, sælgere fra leverandører m.fl.

 

Mængderabat

Ønsker flere personer fra samme virksomhed at deltage i kurset, kan vi tilbyde 5% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 2 personer og 10% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 3 personer m.fl. – Kontakt sekretariatet på 36369063 for at få rabatkode til dette formål.

 

Få et overblik over vores øvrige aktiviteter her

Undervisere

Ejvind Løgberg, Chefrådgiver, Fagspecialist VVS, MSc., NIRAS A/S

 • Ekstern lektor i bygningsinstallationer, DTU-BYG (2000 – 2002)
 • Censor i bygningsinstallationer, DTU-BYG (2003 – )
 • Kursusleder og underviser på Danvaks kurser om Varmesystemer (2003 – )
 • Fagleder med ansvar for udvikling og formidling af viden og erfaring inden for VVS
 • Specialist i varmeanlæg
 • Medlem af DS normudvalg for varmeanlæg, DS 469 (1998 – 2014)
 • Medredaktør af SBI-anvisning 175, Varmeanlæg (1996 – 2000)

Dennis Bang, Maskinmester / Partner, CxPartner ApS

Bjarne Andreasen, Head of IMI Hydronic College, IMI Hydronic Engineering A/S

Bjarne som er uddannet VVS Tekniker og lærer, har undervist inden for VVS siden 1979, bl.a. 4 år på VVS linjen på Teknisk Akademi i Aarhus.

Har siden 1999 undervist globalt på IMI Hydronic College med hovedvægt på hydrauliske forhold i væskebårne VVS-anlæg, herunder teori og praksis inden for regulering og indregulering.

Michael Norup, Produktchef Pneumatex, IMI Hydronic Engineering A/S

Mere end 20 års erfaring indenfor HVAC-området med speciale i trykhold og vandkvalitetsprodukter til alle typer installationer.

Sidder i interne specialistudvalg, samt foretager undervisning på alle niveauer internt såvel som eksternt.

Har derudover ansvar for projektsalg, der også indebærer avanceret beregninger og tilbud.

Søren Qvick, Salgsingeniør, Wilo DK

Christian Børsting, Overmontør, John Jensen VVS A/S

Christian Børsting arbejder til daglig som overmontør i virksomheden John Jensen VVS A/S, hvor han løbende underviser i indregulering og materialeforbrug.

Christian er tidligere befalingsmand i Livgarden, hvorfra han også har flere års erfaring med at undervise.

Hent program PDF

Dag 1

 • Forsyningssystemer
 • Varmtvandsforsyning
 • Varmeanlæg – typer og opbygning
08:30 Morgenbrød / indskrivning
09.00 Intro
09.30 Forsyningssystemer
10.30 Pause
10.45 Forsyningssystemer (fortsat)
11.30 Varmtvandsforsyning
12.00 Frokost
13.00 Varmtvandsforsyning (fortsat)
14.15 Pause
14.30 Varmeanlæg typer + opbygning
15.45 Spørgsmål og afrunding

Dag 2

 • Systemopbygning, Fordeling
 • Varmegivere
 • Reguleringsteori
 • Reguleringsventiler
08.30 Morgenbrød og intro
09.00 Systemopbygning – Fordeling
10.30 Pause
10.45 Varmegivere
12.00 Frokost
13.00 Varmegivere (fortsat)
13.30 Reguleringsteori
14.30 Pause
14.45 Reguleringsventiler
16.00 Spørgsmål og afrunding

Dag 3

 • Pumper og pumpeteori
 • Sikkerheds- og ekspansionssystemer
 • Udluftning, filtrering m.m.
08.30 Morgenbrød og intro
09.00 Pumper og pumpeteori
10.30 Pause
10.45 Sikkerheds- og ekspansionssystemer
12.00 Frokost
13.00 Sikkerheds- og ekspansionssystemer (fortsat)
13.30 Udluftnings og filtrering
14.30 Pause
14.45 Udluftning og filtrering (fortsat)
15.30 Spørgsmål og afrunding

Dag 4

 • Indregulering
 • Rør og armaturer
08.30 Morgenbrød og intro
09.00 Indregulering
10.30 Pause
10.45 Indregulering (fortsat)
11.15 Rør og armaturer
12.00 Frokost
13.00 Rør og armaturer (fortsat)
14.00 Pause
14.15 Spørgsmål og afrunding

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

19.000 DKK

Junior

19.000 DKK

Senior

19.000 DKK

Ikkemedlem

23.000 DKK