fbpx
user

Installationskonferencen 2019 – for praktikere

2019-11-06 09:00:00 2019-11-06 16:30:00 Europe/Copenhagen Installationskonferencen 2019 – for praktikere Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C
type af arrangement
Konference / Danvak
Geografisk placering
Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C
Dato for arrangement
06 / 11 - 2019
Dato for arrangement
09:00
Id for arrangement
K 19402

Har du overblik over, hvad der sker i byggebranchen lige nu, og hvad fremtiden byder på?

Konferencen er for dig, der har praktisk erfaring med projektering, rådgivning, installation eller drift af de tekniske installationer i byggeriet, og som har brug for inspiration vedrørende energi, ventilation, vand, varme & køl.

Der er en spændende udvikling igang i branchen indenfor HVAC, indeklima og energi, men vi har også en lang række udfordringer i eksisterende bygninger, som skal løses. På denne konference bliver vi klogere på, hvad der sker i branchen og tager blandt andet emner op om:

 • Samarbejde i store byggeprojekter
 • Den nye indikator for energistyring
 • Energiadfærd, energiforsyningen og elektrificering
 • Økonomi omkring ventilationsanlæg
 • Den nye standard DS428 brandsikring af ventilationsanlæg
 • Køleanlæg på skoler
 • Vores drikkevand

Dagens program er alsidigt, givende og vigtig for alle, der arbejder med byggerier og tekniske installationer. Vi kommer ganske enkelt til at forkæle dig med en række topfaglige, interessante og tankevækkende indlæg om installationer med mere.

En konference drejer sig ikke kun om konferencens indhold, men også om at mødes med sine kolleger på tværs af branchen, så mød op og få lejlighed til at netværke med de øvrige deltagere i pauserne, som typisk er bygherrer, rådgivere, entreprenører, producenter, ansvarlige for drift & vedligehold med flere.

Samtidig kan du besøge en mindre udstilling på konferencen, hvor udvalgte leverandører i branchen præsenterer deres produkter.

Dette arrangement er støttet af Innovationsnetværket Smart Energy

 

Se printvenlig udgave af invitation til konferencen her

 

– Programmet er under udarbejdelse og vil løbende blive opdateret –

Program

Hent program PDF
09.00 Registrering og morgenkaffe
Plenum indlæg (Marselisborgsalen)
09.40 Unikt samarbejde bag stort projekt
NCC præsenterer deres renoveringsprojekt af Falkoner Centret på Frederiksberg. Projektkontor, tidlig inddragelse af entreprenører og fælles mål. Samarbejde som er indstillet til Procesprisen.

 • Casper Kasting, Projektdirektør, NCC
10.20 European Commission’s Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) has introduced the game-changing concept of Smart Readiness Indicator (SRI).
SRI is a voluntary scheme for rating the smart readiness of buildings, intended to have a complementary relation to the mandatory scheme of the energy performance certificates (EPCs).
SRI is planned to measure the capacity of buildings to use information and communication technologies and electronic systems in order to adapt the operation of buildings to the needs of the occupants and the grid and to improve the energy efficiency and overall performance of buildings. Furthermore, the SRI should raise awareness amongst building owners and occupants of the value behind the services offered by building automation and electronic monitoring of technical building systems and should give confidence to occupants about the actual benefits of those new enhanced-functionalities. The main structure and principle of the SRI methodology will be presented as well as some challenges to use it in Nordic conditions by presenting specific building projects, where the SRI indicator has been used.

 • Risto Kosonen
  Professor in the area of HVAC technology, indoor climate, high performing building services and energy efficiency in buildings, Aalto University, Finland
11.00 Kaffepause og udstilling
Sporindlæg – energi (Marselisborgsalen) Sporindlæg – vand (Bøgesalen)
11.20 Samspil mellem grøn energi og energieffektivisering af bygninger
Grøn energi er ikke gratis, og det er energirenoveringer heller ikke. I oplægget vil jeg diskutere, hvordan vi rammer en fornuftig balance imellem investringer på forsyningssiden og forbrugssiden. Oplæget tager udgangspunkt i Aarhus by, men jeg vil også perspektivere til Danmark og Europa.

 • Gorm Bruun Andresen
  Lektor, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet

 

Vand som fødevare, vedligeholdelse og sikring af vandinstallationer
Danmark er velsignet med rigeligt og rent drikkevand af meget høj kvalitet. I 2018 brugte regionerne ca. 500 millioner kr. på at sikre vandkvaliteten frem til vores bygninger. Men derfra er det bygningsejerens opgave at sikre og vedligeholde bygningens vandinstallationer, så der ikke opstår fare for vandkvaliteten inde i selve bygningen.I indlægget vil vi beskrive, hvorledes der med fordel kan arbejdes med risikovurdering i forhold til vandkvalitet, materialevalg og design af vandinstallationer, samt hvorledes fødevarevirksomheder skal sikre og vedligeholde deres vandinstallationer i henhold til kravene indeholdt i Fødevarestyrelsens hygiejnevejledning 9236.

 • Finn Bøye Nielsen
  Administrativ partner, Dansk Drikkevandskontrol
12.00 Pause
Sporindlæg – energi (Marselisborgsalen) Sporindlæg – ventilation (Bøgesalen)
12.05 Elektrificeringens perspektiver for installationsbranchen
Elektrificering bliver at blive en af hjørnestenene i den grønne omstilling og vil få stor indflydelse på installationsbranchen. I oplægget gennemgås TEKNIQ Arbejdsgiverne analyse af rammevilkårene for elektrificeringen og forventningerne til udbredelsen af bl.a. varmepumper, gasopvarmning og elbiler frem mod 2030.

 • Troels Hartung
  Energipolitisk konsulent,
  Tekniq Arbejdsgiverne
Totaløkonomi som værktøj ved valg af ventilationsløsninger
Projektering af ventilationsanlæg baseres ofte på performance ved de dimensionerende forhold og man forsømmer derfor at fokusere på anlæggets performance i drift. Inddrages driftsprofiler i totaløkonomiske beregninger, kan der skabes synergier mellem anlægs- og driftsøkonomi og give et bedre grundlag for valg af løsning.

 • Mads Hulmose Wagner
  Gruppeleder – Specialkompetencer, MOE A/S
12.45 Frokost og udstilling
Sporindlæg – varme & køl (Marselisborgsalen) Sporindlæg – ventilation (Bøgesalen)
13.45 Hvorfor er brugerne altid så besværlige?
Bygningsdrift og adfærd opfattes ofte som noget, der modarbejder hinanden: brugerne forstyrrer systemet og stiller urimelige krav. I mit oplæg vil jeg udfordre det billede og vise, hvorfor vi er nødt til at forstå den større sammenhæng, hvis vi skal have samspillet mellem mennesker og bygning til at fungere i praksis.

 • Mia Kruse Rasmussen
  Manager of Human Insights, Alexandra Instituttet A/S
DS 428:2019 – Brandsikring af ventilationsanlæg

Indlægget vil belyse hovedlinjerne i den nye DS 428:2019, herunder opdelingen med funktionskrav, standardmetoder og beregningsmæssige løsninger.

Standardmetoderne er blevet udvidet væsentligt, og vil kunne anvendes direkte i næsten alle projekter og er underbygget med principløsninger for:

Decentrale systemer – Helt nyt afsnit for decentrale ventilationsanlæg

Spjældsikrede systemer – Mindre opdateringer

Røgventilerede systemer – Helt nyt beregningsgrundlag

Parkeringsventilation – Helt nyt afsnit

Røgudluftning – Helt nyt afsnit, bl.a. med muligheden for kombinerede systemløsninger

 • Brian Schiøtt
  Projektchef, AiRFORCE
14.25 Pause
Sporindlæg – varme & køl (Marselisborgsalen) Sporindlæg – Ventilation (Bøgesalen)
14.30 Køling på skoler – design og praksis?
I de danske skoler opleves et dårligt indeklima med overophedning og dårlig luftkvalitet. Præsentationen har fokus designudfordringer og løsningsmuligheder af ventilationsanlæg med og uden aktiv køling. Findes en rigtig og forkert løsning? Der vises skoleeksempler fra praksis.

 • Alice Andersen
  Senior specialist Energi og indeklima, COWI A/S
Diffus loftsindblæsning der fungerer. Mennesker, miljø og merværdi.
– Diffus ventilation – flere løsninger under samme fællesbetegnelse.
– Indeklimaet, luftkvalitet, lydkvalitet  og køling
–  Fleksibel løsning – central og decentral ventilation med samme loftløsning
– Når rørføring og armaturer har udfordringer
– Designfrihed  – skinnesystem og indretning
– Økonomiske- og bæredygtighedsbetragtninger

 • Stefan Mindedal-Lager, Area Sales Manager, Saint-Gobain Ecophon
15.10 Kaffepause og udstilling
Plenum indlæg (Marselisborgsalen)
15.40 Hvad er det egentligt, der skaber komfort og trivsel i bygninger – fra nu af og i fremtiden?
Indtil nu har alting skulle være større, flottere, længere, hurtigere og smartere. Vi kan proppe IT i alting og sætte fut i omgivelserne vha. sensorer og kunstig intelligens. Men hvad er det egentligt, der skaber komfort og trivsel i bygninger – fra nu af og i fremtiden? Svaret er simpelt, og du gør det sikkert allerede. I de fleste tilfælde koster det ingenting, hvis du ved, hvad alle ønsker sig. Vil du vide, hvad det er? Og dermed få det store forspring ind i det næste årti? Så få fremtidsforsker Anne Skare Nielsens bud på ”den eneste ting alle ønsker sig”.

 • Anne Skare Nielsen
  Chief Futurist, Future Navigator/Universal Futurist
16.20 Opsamling
16.30 Tak for i dag!

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

2.000 DKK

Junior

150 DKK

Senior

1.000 DKK

Ikkemedlem

2.750 DKK