user

Danvak Dagen 2020

2020-09-01 08:30:00 2020-09-01 17:30:00 Europe/Copenhagen Danvak Dagen 2020 IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
type af arrangement
Konference
Geografisk placering
IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Dato for arrangement
01 / 09 - 2020
Dato for arrangement
08:30
Id for arrangement
KF 20401

Rabat i april måned

I april måned tilbyder vi 50% rabat til deltager nr. 2, så du kan få din kollega med til halv pris.  Har du allerede tilmeldt dig, så kan du stadig få én med til halv pris. Deltager nr. 2 kan benytte rabatkoden “dd2020_påske” og samtidig oplyse navn og email på deltager nr. 1 under bemærkninger,  så slår rabatten igennem.

For at sikre at alle får maksimalt udbytte af deltagelsen på Danvak Dagen 2020, har Danvaks forretningsudvalg den 11. marts 2020 derfor besluttet at udskyde afholdelsen af Danvak Dagen 2020 til den 1. september 2020 i IDA Mødecenter i København.

Få indsigt i krav til fremtidens byggeri og få eksperternes bud på, hvordan du opnår de bedste betingelser for godt indeklima og et funktionsdygtigt og energioptimeret byggeri.

Konferencen er for personer i byggebranchen, som beskæftiger sig med HVAC, energi og indeklima. Gå til program

Tilmeld dig og deltag i paneldebat, hvor byggeriets parter fremlægger og diskuterer, hvordan vi får et bedre byggeri i Danmark, som tilgodeser klima, energieffektivitet, de økonomiske rammer og et godt indeklima. Vi har tilrettelagt et spændende program, der vil komme omkring emner om bygningsenergi, bygningsautomatik, vandinstallationer, varme & køl, indeklima, lys og ventilation.

I Danmark bygges der nyt og renoveres hver dag – hele året rundt. Der er mange interessenter involveret i byggeprojekter, eksempelvis bygherre, rådgiver, entreprenører og producenter, og det stiller store krav til alle involverede parter at levere netop dét, der skal til, for at et byggeri fungerer efter hensigten, når det skal tages i brug.

Vi arbejder for, at byggebranchen bliver bedre til at sparre med hinanden, og at kompetenceniveauet i hele værdikæden bliver højnet og dermed får flere velfungerende slut-byggerier. Derfor har vi ”plukket” nogle af landets førende specialister til dig, for at give dig den seneste nye viden på området på denne konference.

Midt på dagen afslører vi vinderen af professor P. Ole Fangers forskningslegat. Vinderen holder et indlæg omkring sin forskning, og i pauserne har du mulighed for at netværke med dine fagfæller og få inspiration omkring nye spændende produkter på miniudstillingen i Vandrehallen.

Se videoen, hvor Mikkel Thomsen, Kompetencechef – Bygningsautomation, MOE A/S udtaler sig om, hvorfor han deltog i Danvak Dagen 2019.

 

 

Program

Hent program PDF

Kl.

Program

08.30 Registrering, morgenbuffet, udstilling
09:00 Velkomst

Claus Andreasson, Generalsekretær, Danvak

09:05 Udstiller præsentationer
09:30 – 11:30 Vi har inviteret politikere, en investor, en producent og “den nye generation” ind til en paneldebat omkring byggeri og klimabelastning. Få deres bud på, hvad vi skal være opmærksomme på i fremtiden.
09:30 Politikere:

Hvordan sikrer vi samfundets og de nødvendige investeringer/omstillinger i byggeriet for at opnå de nødvendige klimamål? Hvad skal vi skrue på? Dyrere energi? Afgifter i forlængelse af byggevarernes klimabelastninger? Øgede støtteordninger? Skal vi lovgive og hvordan?

Ida Auken, Medlem af Folketinget, Radikale Venstre

Henrik Møller, Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Heidi Bank, Medlem af Folketinget, Venstre

10:00 Investor:

Hvad vil investor? Hvad er vigtigt for investor? Hvordan sikrer man sin investering? Hvilke usikkerheder er særligt markante ved investeringer, der mindsker klimabelastningerne? Hvad kan fremme investeringer, der sikrer klimaet?

Jan Kæraa Rasmussen, Head of ESG, PensionDanmark

10:15 Pause / Udstilling
10:25 Producent:

Hvad gør producenten for innovation og udvikling set i lyset af energieffektivitet og en klimavenlig fremtid? Hvordan ser fremtiden ud i producentens øjne? Hvad skal politikkerne gøre for at skabe et bedre sprængbræt for eksporten?

Bo Sterner, Salgsdirektør, Systemair Danmark A/S

10:40 Den nye generation:

Hvilke krav stiller den nye generation til byggeriet og investeringer heri? Hvor vigtigt er det at reducere klimabelastningerne? Hvad skal der fokus på i byggeriet?

Charlotte Sølling Grann, ESG Manager, MP Pension

10:55 Paneldebat

Hvad der skal til, for at vi kan få et bedre byggeri i Danmark, som øger bæredygtigheden både i relation til miljø, sundhed og økonomi og hjælper væsentligt med til at kunne opnå de danske klima målsætninger bl.a. om en reduktion af CO2-udslippet med 70 % i 2030 og et energiforbrug i 2050 baseret på 100 % vedvarende kilder.

Ordstyrer Lars Gunnarsen, Professor, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
samt Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Forskningsgruppen for Indeklimaets Sundhedspåvirkninger, Aalborg Universitet

11:30 Overrækkelse af P.O. Fanger legat samt præsentation af forskningsprojektet
12:00 Frokost og udstilling
Spor 1

Energi, Smart Buildings, Drift

Spor 2

Vand, Varme & Køl

Spor 3

Indeklima, Lys & Ventilation

13:00 BIM-modellen som fundament for fremtidens byggeri i NCC

NCC ønsker fuld digitalisering af byggeprocessen fra tilbud til drift.

Konkret sker det på et stort renoveringsprojekt i København, hvor NCC har taget store digitale skridt i forhold til at gøre BIM-modellen til central informationsplatform for projektets parter fra tilbud til drift.

Poul Leman Haldager, Senior projekteringschef, NCC Danmark A/S

Mikkel Nygaard Rønne, Lead VDC Manager, NCC Danmark A/S

’Dynamisk varmeregnskab’ – fordel udgifter til varme ud fra målt indeklima

Begrundelser for nytænkning af varmefordelingsregnskaber

Landsbyggefonden, Domea.dk og BO-VEST gennemfører forsøg i 1.200 lejemål, hvor de traditionelle varmefordelings-regnskaber erstattes med betaling for målt indeklima.

Formål: At give beboerne viden om deres faktiske indeklima og et økonomisk incitament til at vælge et indeklima til gavn for deres Sundhed, Bygning og Klimaet.

Göran Wilke, CEO, IC-Meter Indeklima & Energi

Kan sundhed i private hjem drive den grønne omstilling?

Jørgen Søndermark og Steffen Maagaard samler op på Realdania By & Bygs to store indeklima demonstrationsprojekter, som er udført i samarbejde med MOE A/S. Vi ser på målinger af inventarets betydning for afgasningsniveauer. Vi diskuterer skimmel-risici i eksisterende huse. Vi ser på adfærd og bygningsperformance – og den ind imellem udfordrende kombination heraf! Vi kommer omkring do’s and dont’s på baggrund af den enorme datamængde, der er samlet op – og vi snakker både problemer og løsninger.

Jørgen Søndermark, Arkitekt, projektleder, Realdania By & Byg

Steffen Maagaard, Koncernkompetencechef Energidesign og Indeklima, MOE A/S

13:35 Lokaleskift
13:40 Commissioning erfaringer ved aflevering – hvad er det værd?

Efter vi fik Dansk Standard DS 3090 for Commissioning, er Commissioning med i stort set alle udbud, men der er store forskelle på, hvordan processen udføres og derfor forskelligt udbytte af Commissioning.

Vi kigger på nogle erfaringer med bygninger henholdsvis med og uden Commissioning og lægger op til en diskussion af, hvordan vi bedst kan sikre aktørernes engagement i processen.

Bygherrer, investorer og banker skal kende værdien af Commissioning, for at de vil være med, og der forskes i denne værdi i det EU-støttede forskningsprojekt QUEST.

Ole Teisen, Cheif Consultant, Sweco Danmark A/S

Legionella i danske vandsystemer – en undersøgelse fra danske kommuner

Danmark har den næsthøjeste forekomst af legionærsyge pr. indbygger i Europa. Til trods for dette har vi ikke danske regler for forebyggende vandprøver eller en officiel grænseværdi for antallet af legionellabakterier. Og der savnes en mere ensartet tilgang fra kommunernes side ved udredninger af legionella i danske vandsystemer.

Niss Skov Nielsen, Forsker, ph.d., cand. scient., Bygningers Energieffektivitet, Indeklima og Bæredygtighed, BUILD, Aalborg Universitet, København

Asbest – fortsat en risikofaktor ved arbejde med installationer

Asbest er stadig udbredt i dansk bygningsmasse. Brugen var tidligere lovlig, og anvendelsesområdet er stort. Frigørelse og spredning af asbestfibre kan udgøre en sundhedsrisiko. Præsentationen fokuserer på, hvor man støder på asbest ved inspektion og arbejde med installationer, samt på minimering af eksponeringsrisiko.

Rune Nielsen, Laboratoriechef, cand. scient, Skandinavisk Biomedicinsk Institut (SBMI A/S)

14:15 Lokaleskift
14:20 Integrer driften i byggeprocessen

Nye bygningsejere oplever uforudset store driftsomkostninger – hvad gik galt? Driften kan bidrage med erfaring og viden, som får byggeriet til at passe ind i den eksisterende portefølje, gør det let at servicere og billigt at drifte. Oplægget indeholder tips til effektiv driftsinddragelse i byggeprocessen.

Dorthe Bechmann, Bygherrerådgiver, DoBconsult

Indregulering af varmeanlæg – fællerne

Per Banke, OEM Development Manager, Danfoss Heating

Den “kemifri” svømmehal

I forbindelse med renovering af en svømmehal i Aalborg udskiftede kommunens ejendomsselskab den manuelle klor- og syredosering med et kombi-klorelektrolyseanlæg, der virker ved brug af salt. Renoveringen af svømmehallen giver en samlet energibesparelse på 125.000 kWh årligt. Hertil kommer besparelserne ved ny ventilationsanlæg og LED-belysning, der alene giver en besparelse på 50.000 kWh. Hør om BWT’s erfaringer i forbindelse med renoveringen.

Mads Ramsing, Produktchef, BWT Danmark

Christian Byrjalsen, Centerleder, Aalborg Forsyning

14:55 Kaffepause / Udstilling
15:15

IoT-sensorer får energi tappet fra omgivelserne

Energy-harvesting er omsætningen af den energi, der findes i enhedens nærmiljø, til elektrisk energi. Hermed er det muligt, at gøre loT-enheden vedligeholdelsesfri og selvstændigt strømforsynende.

Trådløse sensornetværk systemer i bygninger er meget attraktive, da brugen af kabling kan undgås. De omgivende energikilder i bygninger, som har brugbart potentiale, er lyskilder, varme, bevægelse, radiobølger og airflow.
På baggrund af de seneste års teknologiske udvikling inden for materiale og low-power teknologier, kan IoT enheder i dag benyttes i mange smarte applikationer. De selvforsynende trådløse netværk kan f.eks. måle på temperaturen til regulering af indendørsklimaet eller smarte røgalarmer, der sender en alarm til din smartphone i realtime.

Jaamac Hassan Hire, Engineer & Erhvervs Ph.d. studerende, Force Technology

– TBA –

 

Helhedsorienteret indeklima

I dag jagter vi energibesparelser næsten uden blik for det egentlige formål om at skabe et godt indeklima med de mange fordele, det medfører. Hvordan kan vi tænke i at lave helhedsløsninger, der både rummer de målbare og ikke-målbare værdier? Ikke-målbare værdier, som f.eks. velvære, trivsel samt produktivitet, er ofte svære at kvantificere.

Indlægget vil vise holistiske løsninger med fokus på et helhedsorienteret indeklima i praksis indenfor skoler og kontorer, hvor ikke-målbare værdier er integrerede og værdisat på sidelinje med målbare værdier. Indlægget vil herunder vise totaløkonomiberegninger og indeklimamålinger.

Alice Andersen, Senior Specialist, Sustainability, Indoor Climate and Energy, COWI A/S

15.50 Lokaleskift
15:55 FN’s 17 verdensmål som designparameter

Hvordan kan du omsætte FN’s 17 verdensmål til konkrete designparametre i dine projekter.

Der vises eksempler på anvendelse af en systematisk tilgang til verdensmålene i projekter og løsninger, hvor der opstilles konkrete mål og initiativer, som gør bidraget til verdensmålene målbart.

Camilla Dyring, Teamleder, VVS, Energi og Bæredygtighed
Sweco Danmark A/S

Johan Broholm, Fagchef, Energi & Indeklima
Sweco Danmark A/S 

Bygnings energisystemmodellering, design og styring i IBPSA P1

Danske projektpartnere udvikler næste generations HVAC-energimodeller i det international projekt IBPSA Project 1. Målet er at videreudvikle modelleringsværktøjer for nemmere integration med eksisterende systemer, med potentielle fordel for virksomheder som anvender disse teknologier.

Alessandro Maccarini, Researcher, Department of the
Built Environment, Aalborg University.

Christian T. Veje, Ph.D., Vice sektionsleder, professor, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Konstantin Filonenko, Postdoc ved SDU Center for Energy Informatics, Syddansk Universitet

Hvad kan vi lære af ny forskning om ventilation af bygninger?

Vi ved, hvor meget ventilation, der gør mennesker umiddelbart tilfredse med luftkvaliteten i rum med mange mennesker. Nye overfladematerialer til gulv, vægge og lofter reducerer i mindre grad indeluftens kvalitet. Forskning i ventilationens betydning for sundhed og produktivitet supplerer nu den mere etablerede viden om komfortkriterier. Indlægget præsenterer nyeste viden.

Lars Gunnarsen, Professor, BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet

16:30 Lokaleskift
16:35 Vejret – hvilke udfordringer står vi overfor? Holder prognoserne?

Danmarks vejrkonge, der oplyser om både regn, sne og sol på TV-skærmen, er aktuel som aldrig før, hvor han med glimt i øjet fortæller om vejret og hvilke udfordringer, vi står overfor.

Der er ingen tvivl om, at der er blevet talt meget om vejret de senere år, på grund af de noget højere temperaturer på disse breddegrader og meget ekstreme vejrforhold rundt om i verden, som formodentlig er generet af klimaforandringer. Kan vi forvente mere fra samme skuffe i fremtiden?

Peter Tanev, vejrvært, TV2

17:25 Afrunding

Claus Andreasson, generalsekretær, Danvak

17:30 Drinks og networking
18:00 Slut

 

Danvak samarbejder med IDA HVAC

IDA HVAC + VVS TF = Danvak

Konferencen er arrangeret i samarbejde med IDA HVAC, der er et fagligt netværk i Ingeniørforeningen IDA. Sammen arbejder vi for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur.

Dette arrangement er støttet af Innovationsnetværket Smart Energy

Innovationsnetværket Smart Energy

 

Bliv udstiller på Danvak Dagen 2020

Din virksomhed har mulighed for at være til stede med en ministand på Danvak Dagen. Prisen for en stand er på 8.000 kr. ekskl. moms. Bestiller du før den 1. februar 2020, kan du få early bird rabat på 1.000 kr. Standpladser fordeles efter først til mølle-princippet. Ring til sekretariatet på 36 36 90 60, hvis du ønsker at reservere en plads.

Udstillere:

VVS-leverandør og har kvalitetsløsninger inden for rør og fittings, sanitet, opvarmning, gas, brugsvand, afløb og design-produkter til badeværelset.
Aircold er ekspert i professionelle køleløsninger inden for køleanlæg, klimaanlæg og varmepumper. De installerer og leverer energirigtig komfortkøling med chiller units, der er baseret på grønne/fremtidssikre kølemidler som HFO1234 og Propan.
Salg af professionelt måleudstyr. 40 års erfaring inden for branchen. Kalibrering på DANAK-akkreditet laboratorium. Kurser indenfor temperaturmåling.
Airmaster udstiller på Danvak Dagen 2019 Airmaster er danskproducerede decentrale ventilationsanlæg til professionelle brugere. Airmaster leverer godt indeklima til skoler, indstitutioner og kontorer med vores rumaggregater.
Lindab er en international koncern som udvikler produkter og løsninger til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima. Produktområderne er kanalsystemer og tilbehør, tekniske ventilationsprodukter og systemløsninger.
Guldager A/S er specialister i vandbehandling, som tilbyder løsninger til blødgøring og bakteriebeskyttelse i vandinstallationer. En sund vandinstallation uden kalk nedsætter energiforbruget, forlænger levetiden på maskiner og installationer, optimerer driften og mindsker risikoen for udvikling af Legionella. Besøg deres stand og få en snak om, hvad de kan gøre for dig.
Condair er verdens førende producent af energivenlige anlæg og systemer inden for evaporativ køling, luftbefugtning, affugtning og instrumenter. Condairs løsninger styrer luftfugtigheden med stor præcision, og er yderst energi- og miljøvenlige i strøm- og vandforbrug. Condair har leveret køling og luftbefugtning til Facebooks datacenter i Sverige, og de sænker udetemperaturen med 10 grader på bedepladsen Medina i Saudi-Arabien med verdens største udendørs køleanlæg.
SPONSOR

Alm. Brand er en dansk finansiel koncern, der blev grundlagt tilbage i 1792. I mere end 30 år har de tilbudt bank, forsikring, pension og leasing på ét sted, så de kan hjælpe dig med overblikket over hele din økonomi – både den du kender i dag, den der kommer i fremtiden, og den du ikke kender. De servicerer både private kunder og små og mellemstore virksomheder – således kan de hjælpe deres kunder uanset behov.

Vi tilbyder indregulering/driftsoptimering af vandbårne køle- & varmeanlæg samt varmtvandscirkulation.

 

 

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

3.600 DKK

Junior

250 DKK

Senior

1.500 DKK

Ikkemedlem

4.500 DKK

X Aktiviteter i Danvak under Corona-krisen

Vi følger selvfølgelig myndighedernes anbefalinger i forhold til at minimere risikoen for smitte. Derfor har vi taget de nødvendige tiltag og flyttet vores kurser og konferencer til maj og fremadrettet. Sekretariatet er fuldt bemandet - dog fra vores respektive hjemmekontor, og vi kan træffes på telefon 36369060 og info@danvak.dk.