user

Danvak Dagen 2020

2020-04-01 08:30:00 2020-04-01 17:30:00 Europe/Copenhagen Danvak Dagen 2020 IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
type af arrangement
Konference
Geografisk placering
IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Dato for arrangement
01 / 04 - 2020
Dato for arrangement
08:30
Id for arrangement
KF 20401

Få indsigt i krav til fremtidens byggeri og få eksperternes bud på, hvordan du opnår de bedste betingelser for godt indeklima og et funktionsdygtigt og energioptimeret byggeri.

Konferencen er for personer i byggebranchen, som beskæftiger sig med HVAC, energi og indeklima. Gå til program

Tilmeld dig og deltag i paneldebat, hvor byggeriets parter fremlægger og diskuterer, hvordan vi får et bedre byggeri i Danmark, som tilgodeser klima, energieffektivitet, de økonomiske rammer og et godt indeklima. Vi er i gang med at tilrettelægge et spændende program, der vil komme omkring emner om bygningsenergi, bygningsautomatik, vandinstallationer, varme & køl, indeklima, lys og ventilation.

I Danmark bygges der nyt og renoveres hver dag – hele året rundt. Der er mange interessenter involveret i byggeprojekter, eksempelvis bygherre, rådgiver, entreprenører og producenter, og det stiller store krav til alle involverede parter at levere netop dét, der skal til, for at et byggeri fungerer efter hensigten, når det skal tages i brug.

Vi arbejder for, at byggebranchen bliver bedre til at sparre med hinanden, og at kompetenceniveauet i hele værdikæden bliver højnet og dermed får flere velfungerende slut-byggerier. Derfor har vi ”plukket” nogle af landets førende specialister til dig, for at give dig den seneste nye viden på området på denne konference.

Midt på dagen afslører vi vinderen af professor P. Ole Fangers forskningslegat. Vinderen holder et indlæg omkring sin forskning, og i pauserne har du mulighed for at netværke med dine fagfæller og få inspiration omkring nye spændende produkter på miniudstillingen i Vandrehallen.

Se videoen, Mikkel Thomsen, Kompetencechef – Bygningsautomation, MOE A/S udtaler sig om, hvorfor han deltog i Danvak Dagen 2019.

 

 

Program

Hent program PDF

Kl.

Program

08.30 Registrering, morgenbuffet, udstilling
09:00 Velkomst

Claus Andreasson, Generalsekretær, Danvak

09:05 Udstiller præsentationer
09:30 – 11:30 Vi har inviteret politikere, en investor, en producent og “den nye generation” ind til en paneldebat omkring byggeri og klimabelastning. Få deres bud på, hvad vi skal være opmærksomme på i fremtiden.
09:30 Politikere:

Hvordan sikrer vi samfundets og de nødvendige investeringer/omstillinger i byggeriet for at opnå de nødvendige klimamål? Hvad skal vi skrue på? Dyrere energi? Afgifter i forlængelse af byggevarernes klimabelastninger? Øgede støtteordninger? Skal vi lovgive og hvordan?

Ida Auken, Medlem af Folketinget, Radikale Venstre

Henrik Møller, Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

10:00 Investor:

Hvad vil investor? Hvad er vigtigt for investor? Hvordan sikrer man sin investering? Hvilke usikkerheder er særligt markante ved investeringer, der mindsker klimabelastningerne? Hvad kan fremme investeringer, der sikrer klimaet?

Torben Möger Pedersen, Adm. direktør, PensionDanmark

10:15 Pause / Udstilling
10:25 Producent:

Hvad gør producenten for innovation og udvikling set i lyset af energieffektivitet og en klimavenlig fremtid? Hvordan ser fremtiden ud i producentens øjne? Hvad skal politikkerne gøre for at skabe et bedre sprængbræt for eksporten?

Bo Sterner, Salgsdirektør, Systemair Danmark A/S

10:40 Den nye generation:

Hvilke krav stiller den nye generation til byggeriet og investeringer heri? Hvor vigtigt er det at reducere klimabelastningerne? Hvad skal der fokus på i byggeriet?

Charlotte Sølling Grann, ESG Manager, MP Pension

10:55 Paneldebat

Hvad der skal til, for at vi kan få et bedre byggeri i Danmark, som øger bæredygtigheden både i relation til miljø, sundhed og økonomi og hjælper væsentligt med til at kunne opnå de danske klima målsætninger bl.a. om en reduktion af CO2-udslippet med 70 % i 2030 og et energiforbrug i 2050 baseret på 100 % vedvarende kilder.

Ordstyrer Lars Gunnarsen, Professor, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
samt Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Forskningsgruppen for Indeklimaets Sundhedspåvirkninger, Aalborg Universitet

11:30 Overrækkelse af P.O. Fanger legat samt præsentation af forskningsprojektet
12:00 Frokost og udstilling
Spor 1

Energi, Smart Buildings, Drift

Spor 2

Vand, Varme & Køl

Spor 3

Indeklima, Lys & Ventilation

13:00 BIM-modellen – Hvad gør entreprenøren, nå de overtager rådgiver modellen?

Poul Lehmann Haldager, NCC A/S

’Dynamisk varmeregnskab’ – fordel udgifter til varme ud fra målt indeklima

Begrundelser for nytænkning af varmefordelingsregnskaber

Landsbyggefonden, Domea.dk og BO-VEST gennemfører forsøg i 1.200 lejemål, hvor de traditionelle varmefordelings-regnskaber erstattes med betaling for målt indeklima.

Formål: At give beboerne viden om deres faktiske indeklima og et økonomisk incitament til at vælge et indeklima til gavn for deres Sundhed, Bygning og Klimaet.

Göran Wilke, CEO, IC-Meter Indeklima & Energi

Kan syge børn drive grøn & sund omstilling i de private hjem?

Jørgen Søndermark, Arkitekt, projektleder, Realdania By & Byg

13:35 Lokaleskift
13:40 Commissioning erfaringer ved aflevering – hvad er det værd?

Ole Teisen, Cheif Consultant, Sweco Danmark A/S

Indregulering af varmeanlæg – fællerne

Per Banke, OEM Development Manager, Danfoss Heating

Asbest – fortsat en risikofaktor ved arbejde med installationer

Asbest er stadig udbredt i dansk bygningsmasse. Brugen var tidligere lovlig, og anvendelsesområdet er stort. Frigørelse og spredning af asbestfibre kan udgøre en sundhedsrisiko. Præsentationen fokuserer på, hvor man støder på asbest ved inspektion og arbejde med installationer, samt på minimering af eksponeringsrisiko.

Rune Nielsen, Laboratoriechef, cand. scient, Skandinavisk Biomedicinsk Institut (SBMI A/S)

14:15 Lokaleskift
14:20 Integrer driften i byggeprocessen

Nye bygningsejere oplever uforudset store driftsomkostninger – hvad gik galt? Driften kan bidrage med erfaring og viden, som får byggeriet til at passe ind i den eksisterende portefølje, gør det let at servicere og billigt at drifte. Oplægget indeholder tips til effektiv driftsinddragelse i byggeprocessen.

Dorthe Bechmann, Bygherrerådgiver, DoBconsult

– Afventer – Lys koblet med indeklima

Jakob Markvart, Seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) & Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

14:55 Kaffepause / Udstilling
15:15 IoT – trådløs – energy harvesting

Force Technology

Vand som fødevare, vedligeholdelse og sikring af vandinstallationer

Danmark er velsignet med rigeligt og rent drikkevand af meget høj kvalitet. I 2018 brugte regionerne ca. 500 millioner kr. på at sikre vandkvaliteten frem til vores bygninger. Men derfra er det bygningsejerens opgave at sikre og vedligeholde bygningens vandinstallationer, så der ikke opstår fare for vandkvaliteten inde i selve bygningen. I indlægget beskriver Dansk Drikkevandskontrol, hvorledes der med fordel kan arbejdes med risikovurdering i forhold til vandkvalitet, materialevalg og design af vandinstallationer, samt hvorledes fødevarevirksomheder skal sikre og vedligeholde deres vandinstallationer i henhold til kravene indeholdt i Fødevarestyrelsens hygiejnevejledning 9236.

Finn Bøye Nielsen, Administrativ Partner, Dansk Drikkevandskontrol

Helhedsorienteret indeklima

I dag jagter vi energibesparelser næsten uden blik for det egentlige formål om at skabe et godt indeklima med de mange fordele, det medfører. Hvordan kan vi tænke i at lave helhedsløsninger, der både rummer de målbare og ikke-målbare værdier? Ikke-målbare værdier, som f.eks. velvære, trivsel samt produktivitet, er ofte svære at kvantificere.

Indlægget vil vise holistiske løsninger med fokus på et helhedsorienteret indeklima i praksis indenfor skoler og kontorer, hvor ikke-målbare værdier er integrerede og værdisat på sidelinje med målbare værdier. Indlægget vil herunder vise totaløkonomiberegninger og indeklimamålinger.

Alice Andersen, Senior Specialist, Sustainability, Indoor Climate and Energy, COWI A/S

15.50 Lokaleskift
15:55 FN’s 17 verdensmål som designparameter

Hvordan kan du omsætte FN’s 17 verdensmål til konkrete designparametre i dine projekter.

Der vises eksempler på anvendelse af en systematisk tilgang til verdensmålene i projekter og løsninger, hvor der opstilles konkrete mål og initiativer, som gør bidraget til verdensmålene målbart.

Camilla Dyring, Teamleder, VVS, Energi og Bæredygtighed
Sweco Danmark A/S

Johan Broholm, Fagchef, Energi & Indeklima
Sweco Danmark A/S 

Bygnings energisystemmodellering, design og styring i IBPSA P1

Danske projektpartnere udvikler næste generations HVAC-energimodeller i det international projekt IBPSA Project 1. Målet er at videreudvikle modelleringsværktøjer for nemmere integration med eksisterende systemer, med potentielle fordel for virksomheder som anvender disse teknologier.

Alessandro Maccarini, Researcher, Department of the Built Environment, Aalborg University.

Konstantin Filonenko, Postdoc ved SDU Center for Energy Informatics, Syddansk Universitet

Ventilation – hvad har forskningen lært ved brug af ventilation og partikler?

Lars Gunnarsen, Professor, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
samt Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Forskningsgruppen for Indeklimaets Sundhedspåvirkninger, Aalborg Universitet

16:30 Lokaleskift
16:35 Vejret – hvilke udfordringer står vi overfor? Holder prognoserne?

Danmarks vejrkonge, der oplyser om både regn, sne og sol på TV-skærmen, er aktuel som aldrig før, hvor han med glimt i øjet fortæller om vejret og hvilke udfordringer, vi står overfor.

Der er ingen tvivl om, at der er blevet talt meget om vejret de senere år, på grund af de noget højere temperaturer på disse breddegrader og meget ekstreme vejrforhold rundt om i verden, som formodentlig er generet af klimaforandringer. Kan vi forvente mere fra samme skuffe i fremtiden?

Peter Tanev, vejrvært, TV2

17:25 Afrunding

Claus Andreasson, generalsekretær, Danvak

17:30 Drinks og networking
18:00 Slut

 

Danvak samarbejder med IDA HVAC

IDA HVAC + VVS TF = Danvak

Konferencen er arrangeret i samarbejde med IDA HVAC, der er et fagligt netværk i Ingeniørforeningen IDA. Sammen arbejder vi for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur.

Dette arrangement er støttet af Innovationsnetværket Smart Energy

Innovationsnetværket Smart Energy

 

Bliv udstiller på Danvak Dagen 2020

Din virksomhed har mulighed for at være til stede med en ministand på Danvak Dagen. Prisen for en stand er på 8.000 kr. ekskl. moms. Bestiller du før den 1. februar 2020, kan du få early bird rabat på 1.000 kr. Standpladser fordeles efter først til mølle-princippet. Ring til sekretariatet på 36 36 90 60, hvis du ønsker at reservere en plads.

Udstillere:

VVS-leverandør og har kvalitetsløsninger inden for rør og fittings, sanitet, opvarmning, gas, brugsvand, afløb og design-produkter til badeværelset.
Aircold er ekspert i professionelle køleløsninger inden for køleanlæg, klimaanlæg og varmepumper. De installerer og leverer energirigtig komfortkøling med chiller units, der er baseret på grønne/fremtidssikre kølemidler som HFO1234 og Propan.
Salg af professionelt måleudstyr. 40 års erfaring inden for branchen. Kalibrering på DANAK-akkreditet laboratorium. Kurser indenfor temperaturmåling.
Airmaster udstiller på Danvak Dagen 2019 Airmaster er danskproducerede decentrale ventilationsanlæg til professionelle brugere. Airmaster leverer godt indeklima til skoler, indstitutioner og kontorer med vores rumaggregater.
Lindab er en international koncern som udvikler produkter og løsninger til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima. Produktområderne er kanalsystemer og tilbehør, tekniske ventilationsprodukter og systemløsninger.
Guldager A/S er specialister i vandbehandling, som tilbyder løsninger til blødgøring og bakteriebeskyttelse i vandinstallationer. En sund vandinstallation uden kalk nedsætter energiforbruget, forlænger levetiden på maskiner og installationer, optimerer driften og mindsker risikoen for udvikling af Legionella. Besøg deres stand og få en snak om, hvad de kan gøre for dig.
Condair er verdens førende producent af energivenlige anlæg og systemer inden for evaporativ køling, luftbefugtning, affugtning og instrumenter. Condairs løsninger styrer luftfugtigheden med stor præcision, og er yderst energi- og miljøvenlige i strøm- og vandforbrug. Condair har leveret køling og luftbefugtning til Facebooks datacenter i Sverige, og de sænker udetemperaturen med 10 grader på bedepladsen Medina i Saudi-Arabien med verdens største udendørs køleanlæg.
Fremtidens indblæsningsteknologi

FabricAir designer og producerer skræddersyede luftfordelingssystemer i tekstil til en bred vifte af applikationer. I 1973 installerede de verdens første tekstilkanalløsning, hvilket blev begyndelsen på en helt ny måde at arbejde med HVAC/R og indeklima. Deres erfarne ingeniører sikrer den optimale luftfordeling uanset projektets kompleksitet. Deres hovedsæde ligger i Herfølge og alle systemer skræddersys efter mål på egen fabrik i Litauen.

Vi har samlet bank, forsikring og pension på ét sted, så vi kan hjælpe dig med overblikket over hele din økonomi – både den du kender i dag, den der kommer i fremtiden, og den du ikke kender.
Vi tilbyder indregulering/driftsoptimering af vandbårne køle- & varmeanlæg samt varmtvandscirkulation.

 

 

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

3.240 DKK

Junior

225 DKK

Senior

1.350 DKK

Ikkemedlem

4.050 DKK

X Danvak Dagen 2020 - early bird

Tilmeld dig før 1/2 2020 og få 10% rabat. Tilmeld dig her