user

Pressemeddelelse – Danvaks nye ledernetværk

Netværk for næste generation topledere skal gøre byggeriet klar til 2030

 Der er umiddelbart lang tid til 2030, men skal byggeriet – og ikke mindst næste generation af topledere i byggeriet – blive klar til de mange udfordringer og muligheder med bæredygtighed, ny teknologi, andre samarbejdsformer og forandringsledelse, så er det nu, der skal sættes ind. Nyt netværk sætter fokus på de nye topledere og de opgaver, som de skal løse over de kommende år.

 Det er ikke småting, som byggebranchen skal forholde sig til allerede nu og i de næste år. Allerede fra 2023 kommer der krav til bæredygtighed i bygningsreglementet, og de krav bliver markant skærpet frem mod 2030. Det kræver en nytænkning af hele byggeriet at blive klar til de krav, men hvordan gør man det? Det vælter ind over branchen med nye teknologier og digitalisering, men hvordan vælger man den rette vej og sikrer, at det ikke ender med ineffektive løsninger? Nye samarbejdsformer på tværs af byggeriets værdikæde er et opgør med velkendte grænseflader, og det skaber usikkerhed om ansvar, men også nye muligheder.

”Det er alle de nye tendenser, som det nye netværk for byggeriets kommende topledere vil tage hul på. Når byggeriets ledere de kommende år skal træffe både konkrete og strategiske beslutninger, så er bagtæppet alle de forandringer, som vil præge byggeriet frem mod 2030. Derfor er der brug for at næste generation af topledere i byggeriets virksomheder er godt klædt på til at navigere i de mange nye ændringer,” siger Michael H. Nielsen, der er én af initiativtagerne til det nye professionelle netværk. Netværket drives med afsæt i DANVAK, der er en uafhængig fagteknisk forening, som arbejder for at styrke kompetencer inden for bl.a. bæredygtighed på tværs af byggeriets værdikæde.

”Det har været afgørende for DANVAK i planlægningen af det nye netværk at få deltagere med på tværs af hele byggeriets værdikæde. Deltagerne i netværket vil blive sammensat ud fra et krav om, at de befinder sig på samme høje forretningsstrategiske niveau. Derved sikrer vi et dynamisk, ambitiøst og relevant netværk,” forklarer Michael H. Nielsen.

”Netværket skal meget gerne afspejle bredden i byggeriet med arkitekter, rådgivende ingeniører, professio­nelle bygherrer, producenter, installatører og entreprenører i samme gruppe. Det er i spændingsfeltet mellem de mange fagligheder, at forretningsstrategiske overvejelser i forhold til at levere på målene inden for bæredygtigt byggeri kan gøres konkrete og operationelle. Vi håber, at en sidegevinst ved det nye netværk kan blive nye samarbejds­relationer mellem de deltagende virksomheder,” tilføjer Michael H. Nielsen.

Helt konkret ønsker vi med netværket at styrke deltagernes fokus på og konkret viden om 2030-udfordringerne for et bæredygtigt byggeri. I netværkets temamøder vil der blive taget udgangspunkt i deltagernes egne virksomheder for at give inspiration og stærke værktøjer til at arbejde med mål­sætningerne strategisk og forretningsorienteret.

Hvert temamøde vil have de fremmeste oplægsholdere, som besidder lige netop den viden og erfaring, som deltagerne kan hente inspiration i. Thomas Uhd er engageret som gennemgående netværksfacilitator. Han har en mangeårig erfaring inden for byggeriet og har gennem de seneste år arbejdet med byggeriets bæredygtige dagsorden.

”Det har været vigtigt for os i planlægningen af netværket, at vi har en professionel og kompetent facilitator, der har arbejdet med bæredygtighed konkret og i en forretningsmæssig sammenhæng og som tillige har en dyb forståelse for de forretningsmæssige vilkår på tværs af virksomhederne i byggeriets værdikæde,” slutter Michael H. Nielsen.

Om DANVAK

DANVAK er et forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima, som arbejder for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, kurser, konferencer, netværk og faglitteratur. Formålet er at skabe et bedre byggeri i Danmark, der øger brugernes trivsel, styrker bygningernes værdi og fremmer bæredygtighed.

Kontakt:

Claus Andreasson, generalsekretær i DANVAK

E-mail: ca@danvak.dk

Tlf.: 2023 1406

Michael H. Nielsen, bestyrelsesmedlem i DANVAK

E-mail: info@danvak.dk

Tlf.: 2028 5264

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks