user

Nyt kursus i CTS

Vi har igen været ude med mikrofonen. Denne gang hos underviser i vores nye CTS-kursus ”CTS-anlæg motoren til drift og vedligehold i bygninger”, BMS- specialist Andreas Pape Kjærsgaard fra EXPERO ApS.

Her er vores tre spørgsmål til ham:

Sp. Forklar, hvad du har planer om at undervise i på kurset ”CTS-anlæg motoren til drift og vedligehold i bygninger”.

Sv. På dette kursus undervises deltageren i optimal drift af varme og ventilation med CTS-anlægget som det primære værktøj. Først gennemgår vi det grundlæggende omkring driften; hvad handler det om og hvorfor er det så vigtigt. Det er afgørende for os mennesker at forstå, hvorfor vi gør som vi gør. Hvis ikke i vi forstår dette, så vil vores interesse for emnet aftage over tid, og fokus på driften og interessen herfor er en af nøglerne til optimeret drift. Efter denne korte intro, vil deltageren blive undervist i konkrete og generiske værktøjer, som kan implementeres i dagligdagen med et positivt afkast på indeklima og energiforbrug som resultat. Hvad er det man kan og bør gøre når man har ansvaret for driften af varme og ventilation via et CTS-anlæg. Det får deltageren bl.a. svaret på i dette kursus.

Sp. Hvorfor holder du kursus om dette? Er det en aktuel problemstilling – et nyt krav – nu trend i branchen – eller andet? Har du f.eks. 3 problemstillinger som deltagelse på kurset løser – gerne praktiske eksempler.

Sv. Vi mennesker har ansvar for måden, hvorpå vi forbruger vores planets ressoucer. Uanset om vi producerer energi via fossile brændstoffer, bygger grøn vindenergi, producerer el-biler, bygger bygninger osv., så bør vi tænke over måden, hvorpå vi efterfølgende udnytter det vi bygger og producerer. Vi har et ansvar for at bruge de forbrugte ressourcer klogest muligt, og ikke lade den indledende indsats være spildt. Vi bruger enorme ressourcer på at bygge bygninger og derefter på at varme og køle dem samt at sikre et godt indeklima. For ikke at spilde disse ressourcer, bør vi have fokus på at udnytte dem smartest. Her er det afgørende at en bygning driftes korrekt og ansvarligt. Fokus på driften af en bygning kan, hvis det gøres korrekt, sikre maksimal udnyttelse af de ressourcer som forbruges på at producere energi hertil. Men ikke nok med det; ved at drive en bygning ansvarligt, forøger vi også bygningens levetid, og derved udnytter vi også de ressourcer som indledningsvist blev kastet ind i byggeriet bedst muligt.

  • Jeg mener at bygningsautomatik er en afgørende nøgle til at sikre maksimal udnyttelse af ressourcerne. Det kræver blot at man lærer hvordan.
  • Vi opholder os mange timer indendørs uanset om det er på vores arbejdsplads, når vi handler ind eller når vi sidder i venteværelset hos lægen. Den rette temperatur samt frisk luft er afgørende for vores trivsel, og her kan bygningsautomatik være en smutvejen. Det kræver blot at man ved hvordan.
  • Driften af en bygning kan være tung og tidskrævende, hvis ikke man forstår at udnytte dens funktionaliteter bedst muligt. Bygningsautomatik er ofte en fjende fremfor en ven for den driftsansvarlige. Det bør altid være omvendt, og dette er muligt hvis man ved hvordan.

Sp. Hvad vil du gerne have, at deltagerne får ud af at deltage?

Sv. Efter dette kursus er det afgørende for mig, at deltageren forstår vigtigheden af at gøre CTS-anlæg til sin bedste ven. Derudover er det afgørende at deltageren går hjem med konkrete værktøjer til hvordan man arbejder med CTS-anlæg i dagligdagen. Alt sammen med henblik på at optimere sit varme- og ventilationsanlæg, og derved reducere energiforbruget og forbedre indeklimaet. På denne måde bidrager dette kursus til at udnytte de forbrugte ressourcer bedst muligt.

Kurset i CTS-anlæg motoren til drift og vedligehold i bygninger bliver afholdt den 24. maj i Ballerup. https://lnkd.in/dJd2Kgni

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks