user

Nyt klimatiltag fra Europa-Kommisionen

Europa-Kommissionen har i dag annonceret en strategi, der indebærer, at 35 millioner bygninger vil blive renoveret frem mod 2030. Det medfører samtidig, at der vil blive skabt op til 160.000 nye jobs inden for byggesektoren.

Bygninger står for ca. 40 % af EU’s samlede energiforbrug og 36 % af drivhusgasudledningerne. Men kun 1 % af bygningerne gøres energieffektive hvert år, så der er brug for handling, hvis målet om et klimaneutralt Europa skal nås inden 2050.

X Covid-19 retningslinjer på Danvaks kursuer

Danvak gennemfører alle vores aktiviteter med størst mulig hensyntagen til regeringens opdagerede retningslinjer og restriktioner. Læs mere her