user

Ny formand valgt til VVS Teknisk Forening

På VVS Teknisk Forenings generalforsamling blev Christina Daél, der har været medlem af bestyrelsen i en længere årrække, valgt til ny formand i stedet for Lars Sønderby Nielsen, som var på valg.
Læs her om Christina Daéls tanker for foreningen, og hvor hun ser byggebranchen bevæger sig hen.

På VVS- Teknisk forenings generalforsamling den 18. marts 2019, var der igen i år stor tilslutning, og det var rart at se nye nysgerrige ansigter, der har mod på at deltage i det fremadrettede bestyrelsesarbejde.

Jeg er rigtig glad og beæret over, at medlemmerne på generalforsamlingen valgte mig som formand for VVS-teknisk forening og dermed også som formand for Danvak. Jeg takker for valget og vil arbejde for, at Danvak er en forening for folk i byggebranchen, der brænder for kvalitet inden for ventilations-, varme-, køl-, vand- og afløbsområdet. Jeg vil også gerne takke den tidligere formand, Lars Sønderby Nielsen, som har udført et stort strategisk arbejde, som ligger til grund for den sunde udvikling, Danvak er i.

Jeg er blevet bedt om at fortælle, hvor jeg ser byggebranchen bevæger sig hen, hvad vores netværk, Danvak, kan gøre – og hvad Danvak ønsker at gøre for dig som medlem.

Byggebranchen – hvor bevæger den sig hen?
Der har været fart på byggebranchen i 2017 og 2018, men jeg ser også en afmatning nu. Opgaver der ikke bliver til noget alligevel, fordi det bliver for dyrt at udføre, eller en ændring i demografien, som måske tog en drejning, der ikke var forudset. Men det er ikke udelukkende dårligt – for fra at tempoet har været meget højt, så normaliseres det. Det åbner for, at der tænkes kvalitet frem for kvantitet. Kvalitet omhandler selvfølgelig det endelig produkt kunden får, men også måden vi styrer arbejdet på, samt hvad det er for produkter, vi vil tilbyde i fremtiden.

Vi skal i branchen blive bedre til formidle vores budskaber om, hvorfor man skal vælge vores tekniske løsninger til både medierne og til beslutningstagerne. Vi skal på banen og sælge vores løsninger i et veldokumenteret og letforståeligt sprog – ellers bliver vi disrupted, kørt ud på et sidespor, hvor der fx hellere investeres i Ipads til skolerne, end i ordentlig ventilation i klasselokalerne – og hvor er det lige, der er den største videnskabelig effekt for bedre indlæring?

Vi skal ikke kun installere gode tekniske løsninger, fordi det er et lovkrav, men fordi kunden kan se en merværdi i det – det skal overgå de let indkøbte smarte løsninger, som alle mulige andre brancher ønsker at pådutte beslutningstagerne og dermed dræne budgetterne. Det fordrer en justering af kommunikationen i branchen, et salgsarbejde for forskere, producenter, rådgivende ingeniører og arkitekter, der skal formidle de gode historier og opnåede menneskelige effekter (mindre sygefravær, større produktivitet, bedre karakterer etc.), om hvorfor det er en god idé, at investere endnu mere i de tekniske løsninger… – fordi det betaler sig hjem mange gange, når vores omgivelser byder os komfort.

Som certificeret rådgiver i bæredygtighed har jeg selvfølgelig et ønske om at bæredygtighed kommer til at fylde langt mere i byggeriet – og Danvaks medlemmer kommer rigtig i spil, når et byggeri er bæredygtigt. I DGNB-certificeringen som er den danske foretrukne bæredygtighedsmodel er det jo en fin balancegang mellem miljø, økonomi og arkitektur. Og det er især arkitekturen – der er vigtig for vores branche. Vi skal insistere på at sidde med om bordet fra starten af og sikre, at der allerede fra den Miljørigtige projektering er tænkt komfort ind i byggeriet, med inddragelse af de naturlige omgivelsers lys-, skygge-, sol-, energiforsynings-, vand- og afløbsforhold – og brugernes behov. Vi skal løfte kvaliteten af byggeriet og gøre det attraktivt at bo eller opholde sig i – og vores tekniske løsninger skal spille arkitektonisk og give merværdi og give noget tilbage til byggeriet og brugerne, både nu, men også om 20, 60 eller 120 år frem.

Det er i alles interesse, at vi har et stort fokus på komforten, om det så er i skoler, som nu er på dagsordenen i Christiansborg, boliger, kontor- eller produktionsarbejdspladser. At de mennesker der opholder sig – kan koncentrere sig, være produktive, når de arbejder eller kan sove godt, når de opholder sig i deres hjem. Det sikrer dygtigere generationer, pga. bedre indlærings forhold, virksomheder får større indtjening og vi får et bedre helbred. Hvem kan sige nej tak til det?

Hvad kan danvak gøre
I Danvak skal vi have fingeren på pulsen og have fokus på at tilbyde relevante kurser, konferencer og temamøder om det, der rør sig i byggebranchen og i særdeleshed inden for ventilation-, varme-, køl, vand- og afløbsbranchen. Vi skal holde fast i de dygtige undervisere vi har tilknyttet og finde nye, der kan bidrage med anden ny viden til os.

Danvak samarbejder med andre danske og internationale organisationer. Det samarbejde skal selvfølgelig fortsættes og plejes. Vi gør det fordi, vi således kan følge udviklingen, skabe nye netværk, få viden om ny forskning og nye tendenser formidlet hjem til vores medlemmer. Vi arbejder for, at vores kurser er opdaterede, og vi underviser i den nyeste forskning og standarder.

Det er vores fornemste opgave i Danvak, på tværs af landet, at opkvalificere og uddanne folk inden for byggebranchen, så vores medlemmer og kursister i deres arbejde tilfører større kvalitet til byggeriet. Men vi skal også have en personlig fordel af at være medlem. En fordel, fordi man som medlem af Danvak, får et netværk, som man fagligt, karrieremæssigt kan trække på og bliver mere attraktiv af overfor virksomhederne.

Vi kan i Danvak give værktøjerne og forståelse for, hvad der skal til for, at det er rart at opholde sig i en bygning, og brugerne kan være i et produktivt miljø. Vi er et meget bredt fagligt netværk, og for mig personligt har jeg sat stor pris på det i mit arbejde – men også en personlig glæde ved at lære nye mennesker at kende og få udvidet min horisont.

Vi skal i Danvak også finde vores ben i at blive meningsdannere – formidle de gode budskaber til politikere og beslutningstagere, så de ser merværdien i flere investeringer i vores løsninger.

Hvad ønsker danvak at gøre for alle medlemmerne
Vi ønsker løbende at tilpasse Danvak til vores medlemmers behov for faglig udvikling og netværk. Vi lytter til Jeres kursus-, konference- ønsker eller behov, men det fordrer også, at I som medlemmer tager kontakt til os og klæder os på. Det kan I bl.a. ved deltagelse i faggrupper eller tage direkte kontakt til Danvak.

Vi ønsker at fastholde og vedligeholde vores faste kursuspakker, udvikle nye relevante kursustilbud, og andre medlemstilbud, så det er attraktivt at være medlem. Vi er inde i en positiv udvikling – og det vil I helt sikkert se mere af i kommende nyhedsbreve og forhåbentlig får I glæde af det nye medlemskort.

Den stigende tilgang i nye medlemmer håber vi vil give god grobund for, at vi kan tilbyde mere af ovenstående tilbud. Måske endda danne nye faggrupper, hvor man jævnligt mødes og udveksler viden, skaber et fagligt, personligt- og et karrierenetværk.

Så jeg kan kun opfordre Jer til at tage aktivt imod Danvaks mange tilbud og byde ind.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks