user

Medlemskontingent nye medlemmer

Medlemmer, der melder sig ind i Danvak (VVS Teknisk Forening) resten af 2019, bliver opkrævet medlemskontingent for 2020 på 1.150 kr. og skal ikke betale medlemskontingent for resten af 2019.

Vi byder velkommen til alle nye medlemmer.

X Danvak Dagen 2020 - early bird

Tilmeld dig før 1/2 2020 og få 10% rabat. Tilmeld dig her