user

Medlemsbetingelser

To veje til medlemskab af Danvak

Danvak er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og det fagtekniske selskab i Ingeniørforeningen IDA, IDA HVAC. Derfor er der to veje til et personligt medlemskab af Danvak. Hvis du ønsker medlemskab af Danvak gennem IDA, skal du selv rette henvendelse til IDA HVAC på telefon 33 18 48 48.

Alle andre skal melde sig ind i Danvak ved at udfylde den elektroniske indmeldelsesformular, som du finder her på hjemmesiden under indmeldelse, eller ved at benytte dette link.


Kontingenter

Ordinære medlemmer:
Kontingentet er 1.195 kr. om året per 1. januar 2021.
Kontingentet opkræves i januar.

Juniormedlemmer (fuldtidsstuderende*):
Kontingentet er gratis.

Seniormedlemmer (ikke erhversaktive pensionister, der er fyldt 65 år**):
Kontingentet er kr. 510 om året per 1. januar 2021.

Ordinært medlemskab gennem IDA HVAC (du skal selv henvende dig til IDA for medlemskab)
Kontingentet er 550 kr. om året (udover kontingentet til IDA).

*For at blive juniormedlem af Danvak, skal man være fuldtidsstuderende inden for et af HVAC-fagområderne. Fx ingeniørstudiet, energiteknolog, bygningskonstruktør, arkitekt el. lign. (ikke ph.d.-studerende).

**For at blive seniormedlem af Danvak skal man være trådt helt ud af arbejdsmarkedet.

Opsigelse af medlemskab

Hvis du ønsker at melde dig ud af Danvak, skal du henvende dig personligt til sekretariatet - enten telefonisk eller via mail på [email protected]. Udmeldelse kan ske løbende, dog før den 1. november, hvis du ønsker at blive meldt ud i indeværende år. Ved senere opsigelse er medlemskabet bindende for endnu et år.

Hvis du er medlem af Danvak gennem IDA HVAC og ikke længere ønsker at være medlem af Danvak, skal du henvende dig til Ingeniørforeningen IDA for udmeldelse. Du skal også henvende dig direkte til IDA HVAC, hvis du som medlem af Danvak gennem IDA HVAC har ændringer, der har betydning for dit medlemskab.