user

Medlemsbetingelser

To veje til medlemskab af Danvak

Danvak er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og det fagtekniske selskab i Ingeniørforeningen IDA, IDA HVAC. Derfor er der to veje til et personligt medlemskab af Danvak. Hvis du ønsker medlemskab af Danvak gennem IDA, skal du selv rette henvendelse til IDA HVAC på telefon 33 18 46 46 eller sende en mail til Line Nygaard: lny@ida.dk.

Alle andre skal melde sig ind i Danvak ved at udfylde den elektroniske indmeldelsesformular, som du finder her på hjemmesiden under indmeldelse, eller ved at benytte dette link.


Kontingenter

Ordinære medlemmer:
Kontingentet er 1.115 kr. om året per 1. januar 2019.
Kontingentet opkræves i januar.

Juniormedlemmer (fuldtidsstuderende*):
Kontingentet er gratis.

Seniormedlemmer (ikke erhversaktive pensionister, der er fyldt 65 år**):
Kontingentet er kr. 475 om året per 1. januar 2019.

Ordinært medlemskab gennem IDA HVAC (du skal selv henvende dig til IDA for medlemskab)
Kontingentet er 550 kr. om året (udover kontingentet til IDA).

*For at blive juniormedlem af Danvak, skal man være fuldtidsstuderende inden for et af HVAC-fagområderne. Fx ingeniørstudiet, energiteknolog, bygningskonstruktør, arkitekt el. lign. (ikke ph.d.-studerende).

**For at blive seniormedlem af Danvak skal man være trådt helt ud af arbejdsmarkedet. Dvs. at du ikke kan blive seniormedlem, hvis du driver selvstændig virksomhed.

Anvend disse oplysninger ved betaling af kontingent

VVS TF
CVR nr. 26 66 75 34
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup

Tlf.nr: 36 36 90 60
Mailadresse: info@danvak.dk

Bemærk, hvis dine betalingsoplysninger ikke er udfyldt korrekt, og der derfor efterfølgende er behov for at ændre fakturering opkræves et omfaktureringsgebyr på 250,- kr.

Opsigelse af medlemskab

Hvis du ønsker at melde dig ud af Danvak, skal du henvende dig personligt til sekretariatet - enten telefonisk eller via mail på info@danvak.dk. Udmeldelse skal ske senest 1. november året før man ønsker udmeldelsen skal gælde. Ved senere opsigelse er medlemskabet bindende for endnu et år.

Hvis du er medlem af Danvak gennem IDA HVAC og ikke længere ønsker at være medlem af Danvak, skal du henvende dig til Ingeniørforeningen IDA for udmeldelse. Du skal også henvende dig direkte til IDA HVAC, hvis du som medlem af Danvak gennem IDA HVAC har ændringer, der har betydning for dit medlemskab.