user

Læs Claus Andreassons leder om ventilation i HVAC Magasinet

Vi har i mange år talt om at indeklima er afgørende for menneskers effektivitet på arbejdspladsen, indlæringen i vores skoler og vores generelle sundhed.

Der er blevet udført utallige tests, målinger, forsøg og undersøgelser omkring indeklima, og hvordan et sundt indeklima skal være, for at vi mennesker har det godt og er mest effektive.

Undersøgelser fra ind- og udland har vist en sammenhæng mellem forkert lys, dårlig luftkvalitet og psykiske reaktioner som hovedpine, sløvhed, træthed og koncentrationsbesvær. På DTU har man foretaget tests med skoleelever, der viser en gennemsnitlig præstationsnedgang på mellem 5 og 6 procent, når CO2-koncentrationen kommer over 2.000 ppm. Til sammenligning ligger et godt ventileret lokale med en CO2-koncentration på omkring 600 ppm.

Tilsvarende forhold finder man på arbejdspladserne, hvor både amerikanske og danske undersøgelser viser produktivitetsnedsættelser på op mod 20 % pga. dårligt indeklima. DTU Byg har skønnet, at dette medfører et årligt produktionstab for danske virksomheder på mellem 10 og 30 mia. kroner.

👉👉 Læs resten af Claus Andreassons leder i det nyeste nummer af HVAC Magasinet. https://lnkd.in/egyf3gJ

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks