user

Kursus i indregulering af vand-, varme- og køleanlæg

Indregulering af vand-, varme- og køleanlæg: Du bliver klædt på til at overholde kravene i BR18 og DS 469

Som bruger af en bygning er det vigtigt, at der er styr på komforten, for at det bliver rart at opholde sig der. Der skal hverken være for varmt eller for koldt, og temperaturen skal helst ikke veksle fra rum til rum. Som ejer af bygningen giver det tryghed at vide, at bygningens forskellige vand-, varme- og køleanlæg forvalter energien på effektiv og forsvarlig vis, så der hverken går penge eller energi til spilde. Dette er noget, man som entreprenør eller ingeniør skal tage højde for, når man er i gang med at projektere og planlægge nybyggeri eller omfattende ombygninger.

Foruden brugernes og ejernes interesser er der også en række lovkrav og retningslinjer, der skal opfyldes, før et vand-, varme- og køleanlæg er godkendt til brug. Alt dette går under betegnelsen ”indregulering af vand-, varme- og køleanlæg”, og det kan du blive klogere på ved at deltage på Danvaks kursus af samme navn.

Hvorfor er det vigtigt at indregulere et vand-, varme- og køleanlæg?

Korrekt indregulerende anlæg skaber et højt niveau af komfort i bygningen og sørger samtidigt for, at anlægget er i hydraulisk balance, så vand, varme og køl fordeles jævnt i hele bygningen. Den hydrauliske balance fører i sidste ende til økonomiske besparelser for ejeren af bygningen. Har man ikke indreguleret sine anlæg, vil bygningens komfortniveau være markant lavere – nogle rum vil være varmere end andre, der vil gå store mængder penge og energi til spilde, og i værste fald kan det fx føre til legionella-bakterier i brugsvandsanlægget grundet mangelfuld brugsvandscirkulation.

Udover de mange fordele, som et velreguleret anlæg giver, er der fra lovens side også opstillet krav til nybyg og gennemrenoverende bygninger. De gældende regler og retningslinjer på området står beskrevet i BR18 og DS 469. Både bygningsreglementet og standarden gennemgår de forskellige krav, men i ingen af dem forlægges der løsningsforslag eller brugbare metoder. Hvordan man opfylder kravene, skal man som entreprenør eller rådgivende ingeniør selv stå for at opfylde og regne ud.

Formålet med kurset ”Indregulering af vand-, varme- køleanlæg”

Det er vigtigt, at man som fagperson vedbliver at holde sig selv og sin faglige viden relevant, så man kan følge med i den teknologiske og lovgivningsmæssige udvikling. VVS-området er i konstant udvikling, og der stilles hele tiden nye og strengere krav. Formålet med Danvaks kursus i indregulering af vandbårne anlæg er at gøre dig i stand til at udføre indreguleringsopgaver i dit daglige arbejdsliv, der opfylder de krav, der står beskrevet i BR18

Hvad får du ud af at deltage på kurset?

Efter du har deltaget på kurset, har du et overblik over de forskellige krav, der opstilles i BR18 samt DS 469. Du har også fået indsigt i, hvilke metoder, produkter og indreguleringsprincipper der findes på markedet – og du ved, hvordan du skal bruge dem for at overholde kravene i BR18 og DS 469.

Kurset afdækker bestykning af vandbårne anlæg således indregulering af forskellige typer af anlæg bliver muligt, herunder også indregulering gulvvarme og indregulering af ventilation, samt andre typer af varme-, køle- og brugsvandsanlæg.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med projektering og planlægning af omfattende renoveringsprojekter eller nybyggeri, og som er involveret i projektets commissioning-fase. Det henvender sig også til dig, der er entreprenør og står for at udføre byggeriet. For at kunne deltage på kurset er det en forudsætning, at du har en VVS-faglig baggrund.

Hvordan forløber kurset om indregulering af vand-, varme- og køleanlæg?

Kurset forløber over én dag, og du kan regne med, at dets varighed svarer til en normal arbejdsdag. Undervisningen er primært forelæsningsbaserede moduler med enkelte teoretiske øvelser. Under kurset beskæftiger vi os meget med både BR18 og DS 469, men du skal ikke selv medbringe dem.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål til kurset.

 

Dygtiggør dig med vores kursus om indregulering af varme- og køleanlæg

Har du lyst til at deltage på det næste kursus i indregulering af vand- og varmeanlæg? På oversigten over vores kommende aktiviteter kan du både læse nærmere om kurset og tilmelde dig. Er du interesseret i andre områder – fx commissioning – har vi mange spændende kurser du kan se nærmere på.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks